23 сесія 14 травня 2010 року

01-06-2010 | 10:56

Про заснування щорічної Премії районної ради та райдержадміністрації працівникам загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів імені Миколи Мглинцева

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(двадцять третя сесія п’ятого скликання)
Рішення від 14 травня 2010 року
м.Чернігів

Про заснування щорічної Премії
районної ради та райдержадміністрації
працівникам загальноосвітніх,
дошкільних та позашкільних
навчальних закладів
імені Миколи Мглинцева З метою піднесення ролі та авторитету педагога в суспільстві, заохочення педагогічних працівників до творчої, результативної праці та підвищення престижності вчительської професії, керуючись частиною 2 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада в и р і ш и л а: 1. Заснувати, починаючи з 2010 року, щорічну Премію районної ради та райдержадміністрації працівникам загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів імені Миколи Мглинцева за рахунок загального обсягу бюджетних асигнувань на освіту в розмірі:
- І премія – 3 мінімальні заробітні плати, законодавчо встановлені на відповідний рік;
- П премія – 2 мінімальні заробітні плати, законодавчо встановлені на відповідний рік;
- Ш премія – 1 мінімальна заробітна плата, законодавчо встановлена на відповідний рік. 2. Затвердити Положення про щорічну Премію районної ради та райдержадміністрації працівникам загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів імені Миколи Мглинцева (додається). 3. Встановити, що зазначена Премія вручається один раз на рік трьом лауреатам, незалежно від розміру заробітної плати, пенсії, інших доходів, не заборонених законодавством. 4. Фінансовому управлінню райдержадміністрації передбачити видатки на нагородження педагогічних працівників зазначеною Премією за рахунок загального обсягу бюджетних асигнувань на освіту. 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, релігії, засобів масової інформації та зв’язків з політичними партіями. Голова районної ради   Ф.М. Носенок

01-06-2010 | 10:56

Про хід виконання районної Програми збереження документів, які не належать до Національного архівного фонду України, на 2009 - 2010 роки

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(двадцять третя сесія п’ятого скликання)
Рішення від 14 травня 2010 року
м.Чернігів

Про хід виконання районної
Програми збереження документів,
які не належать до Національного
архівного фонду України, на 2009 - 2010 роки Заслухавши звіт Районного трудового архіву при Чернігівській районній раді про виконання районної Програми збереження документів, які не належать до Національного архівного фонду України на 2009-2010 роки, затвердженої рішенням районної ради від 28.05.2009 року, відповідно до ст. 29 Закону України „Про Національний архівний фонд та архівні установи”, керуючись п. 16 ч.1 ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в України”, районна рада в и р і ш и л а: 1. Затвердити звіт Районного трудового архіву при Чернігівській районній раді про виконання районної Програми збереження документів, які не належать до Національного архівного фонду України, на 2009 - 2010 роки, затвердженої рішенням районної ради від 28.05.2009 року (додається). 2. Чернігівській районній державній адміністрації:
- забезпечити фінансування Програми збереження документів, які не належать до Національного архівного фонду України, на 2010 рік, виходячи з реальних можливостей бюджету;
- на 2011 рік передбачити фінансування заходів по створенню на базі Районного трудового архіву при Чернігівській районній раді комунальної установи зі статусом юридичної особи. 3. Чернігівській районній раді продовжити виконання визначених у Програмі заходів. 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку району. Голова районної ради   Ф.М. Носенок

31-05-2010 | 17:03

Про хід виконання Програми створення та використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у Чернігівському районі на 2005-2010 роки у 2009 році

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(двадцять третя сесія п’ятого скликання)
Рішення від 14 травня 2010 року
м.Чернігів

Про хід виконання Програми створення
та використання матеріальних резервів для
запобігання, ліквідації надзвичайних
ситуацій техногенного і природного характеру
та їх наслідків у Чернігівському районі
на 2005-2010 роки у 2009 році Заслухавши звіт Чернігівської районної державної адміністрації про хід виконання у 2009 році Програми створення та використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у Чернігівському районі на 2005-2010 роки, затвердженої рішенням районної ради від 13 січня 2005 р., відповідно до п.16 ч.1 ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада в и р і ш и л а: 1. Звіт Чернігівської районної державної адміністрації про хід виконання у 2009 році Програми створення та використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у Чернігівському районі на 2005-2010 роки, затвердженої рішенням районної ради від 13 січня 2005 р., взяти до відома (звіт додається). 2. Чернігівській райдержадміністрації: 2.1.Здійснити виконання у 2010 році показників Програми створення та використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у Чернігівському районі на 2005-2010 роки. 2.2. Активізувати роботу з керівниками підприємств, установ та організацій по створенню та накопиченню об’єктових резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку району. Голова районної ради   Ф.М. Носенок

31-05-2010 | 17:03

Про хід виконання районної Програми розвитку освіти на 2007-2011 роки

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(двадцять третя сесія п’ятого скликання)
Рішення від 14 травня 2010 року
м.Чернігів

Про хід виконання районної
Програми розвитку освіти
на 2007-2011 роки Заслухавши звіт Чернігівської районної державної адміністрації про хід виконання районної Програми розвитку освіти на 2007-2011 роки, затвердженої рішенням Чернігівської районної ради від 22 травня 2007 року, районна рада в и р і ш и л а: 1. Звіт Чернігівської районної державної адміністрації про хід виконання районної Програми розвитку освіти на 2007-2011 роки прийняти до відома (додається). 2. Чернігівській районній державній адміністрації: 2.1. Сконцентрувати зусилля на забезпеченні безумовного виконання основних показників районної Програми розвитку освіти на 2007-2011 роки. 2.2. Підвищити рівень персональної відповідальності керівників усіх ланок освіти за дотриманням ст.54 Закону України «Про освіту» щодо навчання та виховання дітей, учнівської молоді, захисту їх прав, створення умов для самореалізації. 2.3. Забезпечити подальше покращення матеріально-технічного стану загальноосвітніх навчальних закладів, запровадження у них енергозберігаючих систем і технологій. 2.4. Цілеспрямовано реалізовувати Державну програму «Вчитель». З цією метою посилити роботу по утвердженню високого соціально статусу вчителя у суспільстві, застосовувати різні види морального та матеріального заохочення найкращих педагогічних працівників. 2.5. Збільшувати мережу оздоровчих пришкільних таборів з метою створення належних умов для зміцнення фізичного, психічного та соціального благополуччя дітей і підлітків. 2.6. Поетапно вводити штатні одиниці посад психологів, соціальних педагогів, бібліотекарів, вихователів груп продовженого дня, заступників директорів відповідно до нормативної бази й потреби загальноосвітніх навчальних закладах. 2.7. Забезпечити організований підвіз учнів сільської місцевості, які цього потребують, до місць навчання. Продовжити реалізацію програми «Шкільний автобус». 2.8. Відновити роботу їдальні в Краснянській ЗОШ І-ІІІ ступенів з метою удосконалення та реалізації заходів щодо покращення організації харчування в загальноосвітніх навчальних закладах. 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, релігії, засобів масової інформації та зв’язків з політичними партіями. Голова районної ради   Ф.М. Носенок

31-05-2010 | 17:03

Про хід виконання Програми перевезення та поховання померлих та загиблих осіб на території Чернігівського району на 2009 – 2012 роки у 2009 році

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(двадцять третя сесія п’ятого скликання)
Рішення від 14 травня 2010 року
м.Чернігів

Про хід виконання Програми
перевезення та поховання померлих та
загиблих осіб на території Чернігівського району
на 2009 – 2012 роки у 2009 році Заслухавши звіт Чернігівської районної державної адміністрації про хід виконання у 2009 році Програми перевезення та поховання померлих та загиблих осіб на території Чернігівського району на 2009 – 2012 роки , затвердженої рішенням районної ради від 26.12.2008 р., відповідно до п.16 ч.1 ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила: Звіт Чернігівської районної державної адміністрації про хід виконання у 2009 році Програми перевезення та поховання померлих та загиблих осіб на території Чернігівського району на 2009 – 2012 роки, затвердженої рішенням районної ради від 26.12.2008 р., взяти до відома (звіт додається). 2. Чернігівській райдержадміністрації: 2.1. Організаційно забезпечити виконання заходів щодо реалізації завдань Програми в поточному році. 2.2. При формуванні районного бюджету на 2010 рік передбачити фінансування видатків на виконання заходів Програми. 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості населення. Голова районної ради   Ф.М. Носенок

31-05-2010 | 17:03

Про перейменування юридичної особи та затвердження статуту комунального підприємства „Редакція Чернігівської районної газети „Наш край” Чернігівської районної ради Чернігівської області

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(двадцять третя сесія п’ятого скликання)
Рішення від 14 травня 2010 року
м.Чернігів

Про перейменування юридичної особи та
затвердження статуту комунального підприємства
„Редакція Чернігівської районної газети „Наш край”
Чернігівської районної ради Чернігівської області З метою приведення найменування та статуту юридичної особи редакція Чернігівської районної газети „Наш край” у відповідність до чинного законодавства, керуючись пунктом 20 частини 1 та частиною 2 статті 43, статтею 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, та відповідно до статті 169 Цивільного кодексу України, статей 63, 78 Господарського кодексу України, районна рада в и р і ш и л а: 1. Перейменувати юридичну особу редакція Чернігівської районної газети „Наш край” у комунальне підприємство „Редакція Чернігівської районної газети „Наш край” Чернігівської районної ради Чернігівської області. 2. Затвердити статут комунального підприємства „Редакція районної газети „Наш край” Чернігівської районної ради Чернігівської області у новій редакції (статут додається). 3. Чернігівській районній державній адміністрації протягом місяця здійснити заходи щодо державної реєстрації підприємства відповідно до чинного законодавства. 4. Внести відповідні зміни до Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району, затвердженого рішенням районної ради від 17 грудня 2009 року. 5. Вважати таким, що втратило чинність, рішення Чернігівської районної ради від 29 жовтня 2008 року „Про затвердження статуту редакції Чернігівської районної газети „Наш край”. 6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань освіти, культури, релігії, засобів масової інформації та зв’язків з політичними партіями. Голова районної ради   Ф.М. Носенок

28-05-2010 | 14:37

Про внесення змін та доповнень до районної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2008-2011 роки

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(двадцять третя сесія п’ятого скликання)
Рішення від 14 травня 2010 року
м.Чернігів

Про внесення змін та доповнень до
районної програми підтримки
індивідуального житлового будівництва
на селі «Власний дім» на 2008-2011 роки З метою внесення змін та доповнень до районної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2008 - 2011 роки, що затверджена рішенням Чернігівської районної ради від 31 жовтня 2007 року, керуючись п.16 ч.1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішенням Чернігівської обласної ради від 24 грудня 2009 року «Про внесення змін і доповнень до обласної Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2007-2011роки», районна рада в и р і ш и л а: 1. Абзац третій розділу І «Вступ» районної Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2008-2011 роки, що затверджена рішенням Чернігівської районної ради від 31 жовтня 2007 року (далі районна Програма) після слів «житлового будівництва на селі „Власний дім"» доповнити словами «рішення Чернігівської обласної ради від 26 листопада 2006 року «Про обласну Програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2007-2011 роки» зі змінами, внесеними рішенням Чернігівської обласної ради від 24 грудня 2009 року»; 2. В абзаці третьому розділу ІІ «Фінансове забезпечення програми» районної Програми слова «бюджету району» замінити словами «районного бюджету та селищних бюджетів» ; 3. Абзац шостий розділу ІІ «Фінансове забезпечення програми» районної Програми після слів «на окремих спеціальних (накопичувальних рахунках райдержадміністрацій» доповнити словами «та на рахунках селищних бюджетів» ; 4. Абзац сьомий розділу ІІ «Фінансове забезпечення програми» районної Програми виключити; 5. В абзаці восьмому розділу ІІ «Фінансове забезпечення програми» районної Програми слова « розпорядженням голови облдержадміністрації № 80 від 23 лютого 2006 року, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 року № 1196» замінити словами «розпорядженням голови облдержадміністрації від 14 липня 2009 року № 228, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 року № 1597» ; 6. Пункт «Головними напрямками використання коштів є:» розділу ІІ. «Фінансове забезпечення програми» районної Програми викласти у наступній редакції редакції:
- видача довгострокових пільгових позик на нове будівництво житла, підсобних приміщень до 100 тис.грн.;
- на добудову (реконструкцію) житла, підсобних господарських приміщень до 50,0 тис.грн.;
- на придбання завершених або незавершених будівництвом індивідуальних житлових будинків з проведенням їх подальшої добудови до 50,0 тис.грн.;
- на будівництво інженерних мереж, підключення їх до існуючих комунікацій, інженерне облаштування житла, у тому числі модернізацію систем енергозабезпечення будинків та підсобних приміщень, до 15,0 тис.грн.;
- на дообладнання будинків електричними котлами та твердопаливними, які працюють на відновлювальних видах палива, до 15,0 тис.грн.
- на придбання обладнання, сільськогосподарської техніки та домашньої худоби, до 50,0 тис.грн.» ; 7. В абзаці першому розділу ІІІ «Загальні положення» районної Програми слова «Відповідно постанови Кабінету Міністрів України № 1092 від 17 липня 2003 року, кредити надаються громадянам України які постійно проживають , будують індивідуальне житло в сільській місцевості» замінити словами «Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 року №1597, пільгові кредити надаються громадянам України, мешканцям Чернігівського району, які постійно проживають у сільській місцевості» ; 8. В абзаці першому розділу ІІІ «Загальні положення» районної Програми слова «суб'єкти підприємницької діяльності - фізичні особи на селі та особи, які займаються власним сільськогосподарським виробництвом (далі індивідуальні забудовники)» замінити словами «фізичні особи – підприємці, які здійснюють свою діяльність в сільській місцевості та особи, які займаються веденням особистого селянського господарства» ; 9. Розділ ІІІ «Загальні положення» районної Програми після слів «власним сільськогосподарським виробництвом (далі індивідуальні забудовники)» доповнити абзацом другим такого змісту: «Як виняток, за погодженням обласної комісії із визначення пріоритетних напрямків надання довгострокових пільгових кредитів індивідуальним забудовникам, кредит на загальних умовах може надаватися за рахунок коштів місцевих бюджетів таким мешканцям селищ міського типу Чернігівського району:
молодим фахівцям або членам молодих сімей;
працівникам закладів охорони здоров’я, освіти соціальної сфери та органів місцевого самоврядування;
- соціально незахищеним верствам населення (інвалідам, членам малозабезпечених та багатодітних сімей, учасникам бойових дій, учасникам ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, пенсіонерам тощо);
- особам, що потребують поліпшення житлових умов шляхом встановлення індивідуального опалення та модернізації існуючого, в тому числі із застосуванням енергозберігаючих технологій з використанням альтернативних видів палива». В зв’язку з цим наступні абзаци вважати 3 – 6-ми. 10. Абзац третій в розділі ІІІ «Загальні положення» районної Програми викласти у такій редакції: «Пенсіонерам, що постійно проживають у сільській місцевості, кредит надається для реконструкції, добудови, інженерного облаштування власного житла та участі у спорудженні інженерних мереж» ; 11. Абзаци четвертий та п’ятий в розділі ІІІ «Загальні положення» районної Програми викласти у такій редакції: «Право одержання кредиту для добудови, придбання або спорудження нового житла, надається індивідуальному забудовникові тільки один раз. Умови надання кредиту не поширюються на громадян України, які отримали на будівництво індивідуального житла позики, в тому числі банківські кредити, з пільгами за рахунок коштів бюджетів відповідно до інших нормативно - правових актів» ; 12. Абзац дев’ятий другого пункту в розділі VI «Порядок оформлення кредиту» районної Програми після слів «може входити до суми кредиту» доповнити словами «або будівельний паспорт» ; 13. В пункті четвертому розділу VI «Порядок оформлення кредиту» районної Програми слова «розпорядженням голови облдержадміністрації № 80 від 23 лютого 2006 року, згідно постанови кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 року № 1196» замінити словами «розпорядженням голови облдержадміністрації від 14 липня 2009 року № 228, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 року № 1597» ; 14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку району. Голова районної ради   Ф.М. Носенок

28-05-2010 | 14:37

Про хід виконання Програми реконструкції комплексів очисних споруд на території Чернігівського району на 2009 -2010 роки у 2009 році та про продовження терміну дії Програми до 2013 року

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(двадцять третя сесія п’ятого скликання)
Рішення від 14 травня 2010 року
м.Чернігів

Про хід виконання Програми реконструкції
комплексів очисних споруд на території
Чернігівського району на 2009 -2010 роки у 2009 році
та про продовження терміну дії Програми до 2013 року Заслухавши звіт Чернігівської районної державної адміністрації про хід виконання у 2009 році Програми реконструкції комплексів очисних споруд на території Чернігівського району на 2009-2010 роки, затвердженої рішенням районної ради від 26 грудня 2008 р., відповідно до п.16 ч.1 ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада в и р і ш и л а: Звіт Чернігівської районної державної адміністрації про хід виконання у 2009 році Програми реконструкції комплексів очисних споруд на території Чернігівського району на 2009-2010 роки, затвердженої рішенням районної ради від 26 грудня 2008 р., взяти до відома (звіт додається). 2. Затвердити Програму реконструкції комплексів очисних споруд на території Чернігівського району в новій редакції (додається), продовживши термін дії Програми до 2013 року. Чернігівській райдержадміністрації: 3.1.Організаційно забезпечити виконання заходів щодо реалізації завдань Програми. 3.2. При формуванні районного бюджету щорічно передбачати фінансування видатків на виконання заходів Програми при умові виділення коштів з Державного бюджету та виходячи з реальних можливостей районного бюджету. 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин, екології та раціонального використання природних ресурсів. Голова районної ради   Ф.М. Носенок

28-05-2010 | 14:37

Про виконання Програми поповнення бібліотечних фондів Чернігівського району на період до 2011 року

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(двадцять третя сесія п’ятого скликання)
Рішення від 14 травня 2010 року
м.Чернігів

Про виконання Програми поповнення
бібліотечних фондів Чернігівського
району на період до 2011 року Заслухавши звіт Чернігівської районної державної адміністрації про виконання Програми поповнення бібліотечних фондів Чернігівського району на період до 2011 року, що затверджена рішенням районної ради від 31 жовтня 2007р., відповідно до п.16 ч.1 ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада
в и р і ш и л а: Звіт Чернігівської районної державної адміністрації про виконання Програми поповнення бібліотечних фондів Чернігівського району на період до 2011 року, що затверджена рішенням районної ради від 31 жовтня 2007р.,прийняти до відома (додається). Чернігівській районній державній адміністрації забезпечити умови для якісного виконання Програми на 2010 рік. 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, релігії, засобів масової інформації та зв’язків з політичними партіями. Голова районної ради   Ф.М. Носенок