Стан роботи із зверненнями громадян

15-02-2018 | 08:45

Про звернення громадян за 2017 рік За 2017 рік на адресу Чернігівської районної ради надійшло 62 письмових пропозицій, заяв та скарг громадян, з них 41 звернення надійшло поштою, 1 – через органи влади, 20 звернень надійшло на особистому прийомі голови районної ради. Переважна більшість звернень, що перебували на розгляді в районній раді, це заяви або клопотання (46), решта - скарги (10), пропозиції та зауваження (6) громадян. За суб’єктом подання звернень, 53 – індивідуальні та 9 звернень – колективні. Переважна більшість питань, що порушувались в зверненнях громадян, стосувалась соціального захисту, охорони здоров’я, транспорту і зв’язку, аграрної політики і земельних відносин та інше. Питання, які порушувались в 50 % від усіх звернень, що надійшли до районної ради, вирішено позитивно. По решті звернень їх авторам надані відповідні роз’яснення щодо встановленого порядку вирішення порушених проблем (20). Частину звернень було перенаправлено для розгляду за належністю (4), а деякі на даний час перебувають на розгляді. За соціальним станом їх авторів найбільше звернень надійшло від робітників, селян, пенсіонерів, працівників бюджетної сфери. Районною радою, згідно затвердженого графіку, проводяться виїзні дні прийому громадян в населених пунктах району, а також зустрічі голови та заступника голови районної ради з населенням територіальних громад. За звітний період проведено 16 виїзних приймалень ( в 2016 році – 19 виїзних приймалень) в населені пункти району, під час яких порушувалися найважливіші питання, що стосуються оренди паїв, надання освітніх, культурних, медичних послуг та інші питання життєдіяльності. Щовівторка головою райради проводився прямий телефонний зв'язок з мешканцями нашого району. Попередня практика «гарячої лінії» була 1 раз на місяць. За 2017 рік зателефонували на особисту розмову 44 громадянина ( в 2016 році – 34 громадянина).

22-04-2015 | 13:29

Про стан роботи із зверненнями громадян за 2016 рік На виконання Закону України «Про звернення громадян», інших нормативних документів, районною радою проведено ряд заходів по поліпшенню роботи у цьому напрямку. Затверджений графік прийому громадян голови районної ради, щомісячно затверджується графік виїзних приймалень. В разі потреби прийом громадян ведеться щоденно. В районі постійно вдосконалюються і використовуються форми роботи з населенням, які позитивно себе зарекомендували. Районна рада, сільські, селищні ради намагаються забезпечувати всебічний, об'єктивний і своєчасний розгляд кожного звернення, надавати заявнику реальну допомогу у вирішенні порушених проблем. З метою вивчення громадської думки про роботу органів влади, з’ясування суспільно-політичної ситуації на місцях, вирішення злободенних питань повсякденного життя населення головою районної ради, згідно затвердженого графіку, проводяться виїзні дні прийому громадян. З метою зменшення кількості звернень до районної ради, вирішення нагальних проблем населених пунктів, окремих жителів сіл безпосередньо на місцях впродовж 2016 року проведено 19 виїзних приймалень, також проводились зустрічі голови районної ради з населенням в територіальних громадах. Основними питаннями, які потребують вирішення є питання перевірки газових лічильників, пасажирських перевезень, ремонту доріг місцевого та державного значення, незаконний продаж спирту та напоїв домашнього виробництва, земельні питання. Забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, порушених у них проблем, оперативне роз’яснення, стан організації роботи із зверненнями постійно перебувають у центрі уваги районної ради. Серед звернень, що надійшли до районної ради і розгляд яких здійснювався відповідно до Закону України «Про звернення громадян», переважна більшість звернень - це заяви або клопотання, решта скарги, пропозиції, зауваження. Аналіз звернень громадян, які надійшли до районної ради за звітний період свідчить про те, що найболючішими на сьогодні залишаються питання соціального захисту (надання матеріальної допомоги, підвищення розміру пенсій та державних допомог, лікування та оздоровлення), оплати праці, земельні, майнові питання, питання житлово – комунального господарства, ремонту доріг та інші. Приділяється належна увага в розв’язанні життєво – важливих проблем інвалідів, учасників війни, сімей загиблих воїнів, одиноких престарілих громадян. За звітний період на особистому прийомі у голови районної ради надійшло 22 звернення громадян. Всі звернення розглянуті в установлений термін і надані кваліфіковані роз’яснення. За соціальним станом заявників найбільше звернень надійшло від пенсіонерів, селян, робітників, працівників бюджетної сфери та інших верств населення. Слід зазначити, що вирішення деяких порушених у зверненнях питань належить до компетенції виконавчої влади, органів місцевого самоврядування на місцях, органів прокуратури, органів внутрішніх справ та судів. Тому частину звернень громадян, що надійшли до районної ради, відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян» було направлено за належністю до місцевих органів влади. Хід виконання та результати розгляду перебувають на контролі районної ради. Завдання влади - сприяти громадянам у реалізації конституційного права на звернення. Тому ще однією з форм реалізації вимог цих діючих законодавчих актів є проведення прямого телефонного зв’язку «гаряча лінія». Більшість звернень, що надходять на «гарячу лінію» до голови та заступника районної ради вирішуються позитивно, по інших надаються грунтовні роз’яснення. Про дату прийому та години повідомляється через газету «Наш край» та на сайті районної ради. Розгляд листів, звернень громадян здійснюється у визначені Законом України "Про звернення громадян" терміни, заявникам надається обґрунтована відповідь в усній та письмовій формах. Впродовж 2016 року до районної ради надійшло і розглянуто – 160 звернень, з них письмових – 135, усних - 25. В основному порушувались питання транспорту і зв’язку, аграрної політики та земельних відносин, соціального захисту, праці і заробітної плати, охорони здоров'я та інші. Робота районної ради спрямована на створення необхідних умов для реалізації конституційного права громадян на звернення, оперативного вирішення проблем, що турбують жителів району, усунення проблем, що породжують скарги, особливо повторні. Аналіз таких звернень засвідчує, що підставою до подання повторних звернень є незгода громадян з прийнятим рішенням за результатами розгляду їх попередніх звернень. Районна рада впродовж 2016 року намагались надати максимально можливу допомогу у вирішенні порушених проблем жителям Чернігівського району. Робота з заявами та усними зверненнями громадян, виїзні приймальні, „гарячі” телефонні лінії висвітлюються на сторінках районної газети „Наш край” та на сайті районної ради.