5 сесія 6 скликання

26-08-2011 | 10:45

Про безоплатну передачу частини підвідного газопроводу в комунальну власність Пакульської територіальної громади

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( п'ята сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я від 15 вересня 2011 року
м. Чернігів

Про безоплатну передачу
частини підвідного газопроводу
в комунальну власність
Пакульської територіальної громади Розглянувши клопотання комунального підприємства “Чернігівське районне бюро технічної інвентаризації” Чернігівської районної ради Чернігівської області від 11.08. 2011 року № 93 про припинення права господарського відання і зняття з бухгалтерського обліку підприємства об’єкта незавершеного будівництва – частини підвідного газопроводу до с. Пакуль Чернігівського району, спорудженого у 1999-2003 роках, балансовою вартістю 196000тис. грн.(сто дев’яносто шість тис. грн.) та безоплатну передачу його у комунальну власність Пакульської територіальної громади, враховуючи рішення Пакульської сільської ради від 14.07.2011 року "Про пропозицію про передачу в комунальну власність Пакульської територіальної громади об’єкта незавершеного будівництва – частини підвідного газопроводу", з метою забезпечення подальшої експлуатації підвідного газопроводу і ведення його бухгалтерського обліку як цілісного закінченого будівництвом об’єкта, відповідно до Положення про порядок передачі об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району, затвердженого рішенням Чернігівської районної ради від 29 січня 2009 року, керуючись пунктами 19, 20 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада в и р і ш и л а: 1. Припинити право господарського відання комунального підприємства “Чернігівське районне бюро технічної інвентаризації” Чернігівської районної ради Чернігівської області на об’єкт незавершеного будівництва – частину підвідного газопроводу до с. Пакуль Чернігівського району, спорудженого у 1999-2003 роках, балансовою вартістю 196000 грн. (сто дев’яносто шість тисяч грн.). 2. Передати безоплатно у комунальну власність Пакульської територіальної громади об’єкт незавершеного будівництва – частину підвідного газопроводу до с. Пакуль Чернігівського району, спорудженого у 1999-2003 роках, балансовою вартістю 196000 грн. (сто дев’яносто шість грн.). 3. Рекомендувати Пакульській сільській раді: 3.1. Прийняти безоплатно зазначений вище об’єкт незавершеного будівництва у комунальну власність територіальної громади для подальшої експлуатації його разом із добудованим у 2011 році газопроводом високого тиску до с. Пакуль Чернігівського району та ведення бухгалтерського обліку як цілісного закінченого будівництвом об’єкта. 3.2. Включити до складу комісії з приймання-передачі об’єкта представників від Чернігівської районної ради:
Клюку Василя Васильовича - начальника комунального підприємства  “Чернігівське районне бюро технічної  інвентаризації”, депутата районної ради; Маслюк Віру Олександрівну - начальника відділу комунального майна виконавчого апарату Чернігівської районної ради; Півненко Олену Миколаївну - головного бухгалтера комунального підприємства  “Чернігівське районне бюро технічної інвентаризації”.
4. Комунальному підприємству “Чернігівське районне бюро технічної інвентаризації” Чернігівської районної ради Чернігівської області, після завершення процедури прийняття-передачі об’єкта, зняти його з бухгалтерського обліку та внести відповідні зміни у баланс підприємства по розділу “Необоротні активи” – незавершене будівництво. 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності, будівництва, транспорту та зв’язку. Голова районної ради М.Б. Литвин

26-08-2011 | 10:45

Про присвоєння Ладинській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Чернігівської районної ради Чернігівської області імені героїв Пінської військової флотилії

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( п'ята сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я від 15 вересня 2011 року
м. Чернігів

Про присвоєння Ладинській
загальноосвітній школі І-ІІ ступенів
Чернігівської районної ради
Чернігівської області імені
героїв Пінської військової
флотилії Розглянувши звернення Київської громадської організації "Товариство ветеранів розвідки Військово-Морського Флоту", міського військово-історичного клубу "Київ", ветеранів Дніпровської військової флотилії про присвоєння загальноосвітній школі села Ладинка Чернігівського району Чернігівської області ім'я героїв Пінської військової флотилії, керуючись ч.2 ст.43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада в и р і ш и л а: 1. Присвоїти Ладинській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Чернігівської районної ради Чернігівської області ім'я героїв Пінської військової флотилії. 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, релігії, засобів масової інформації та зв'язків з політичними партіями. Голова районної ради М.Б. Литвин

26-08-2011 | 10:45

Про внесення змін до рішення районної ради від 30 грудня 2010 року "Про районний бюджет на 2011 рік"

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( п'ята сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я від 15 вересня 2011 року
м. Чернігів

Про внесення змін до рішення
районної ради від 30 грудня 2010 року
"Про районний бюджет на 2011 рік" Відповідно до пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні, районна рада в и р і ш и л а: 1. Внести зміни до рішення районної ради від 30 грудня 2010 року „Про районний бюджет на 2011 рік” , виклавши пункти 1,2,3 та 4 у такій редакції:
„1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2011 рік у сумі 150 млн. 341,4 тис. грн. Обсяг доходів загального фонду визначити у сумі 146 млн. 819,1 тис.грн., спеціального фонду – 3 млн. 522,3 тис.грн. (додаток №1).
2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2011 рік у сумі 150 млн.999,6 тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду у сумі 126 млн.760,1 тис.грн. та видатків спеціального фонду – 24 млн.239,5 тис.грн. за функціональною (додаток №2) та відомчою (додаток №3) структурою бюджету. Установити розмір внутрішнього фінансування районного бюджету за рахунок залишку коштів, що склався на 01.01.2011 року, у сумі 815,2 тис.грн., у тому числі по загальному фонду 540,7 тис.грн. та по спеціальному фонду - 274,5 тис.грн. (Додаток №6).
3 . Установити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 19 млн. 979,0 тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку в сумі 20 млн. 519,7тис.грн та направлення залишку коштів по загальному фонду, що склався на 01.01.2011року в сумі 540,7 тис.грн. (додаток №6).
4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 20млн.794,2 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 20 млн. 519,7 тис. грн. та направлення залишку коштів, що склався на 01.01.2011 року по спеціальному фонду в сумі 274,5 тис.грн (додаток №6).” 2. Підпункт 5 п.6 викласти в новій редакції:
“ 5) субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, в сумі, що надходять до районного бюджету -1073,5 тис.грн., що передаються з районного бюджету – 575,8 тис.грн.”; 3. Підпункти 7,8 та 9 пункту 6 викласти в новій редакції :
“7) іншої субвенції спеціального фонду (бюджету розвитку) з районного бюджету сільським та селищним бюджетам в сумі 123,0тис.грн.;
8) іншої додаткової дотації загального фонду з районного бюджету сільським та селищним бюджетам – у сумі 467,8 тис.грн. ;
9) іншої субвенції спеціального фонду з сільських та селищних бюджетів для районного бюджету – у сумі 774,6 тис. грн. :
-в сумі 570,3 тис. грн. за рахунок коштів спеціального фонду бюджету від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;
-в сумі 154,3тис.грн. за рахунок коштів спеціального фонду (природоохоронного фонду);
-в сумі 50,0 тис.грн за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) з сільського бюджету до районного бюджету ; ”; 4. Пункт 6 доповнити підпунктами 11,12 та 13 такого змісту :
“11) додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов’язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки” по загальному фонду на суму 1 млн. 298,6 тис.грн., з них: до сільських та селищних бюджетів – 64,1тис.грн.;
12) субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування по спеціальному фонду на суму 794,7 тис.грн.;
13) іншої субвенції загального фонду з сільських бюджетів для районного в сумі 29,5 тис.грн. “. 5. Внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснено з бюджету розвитку районного бюджету згідно з додатком 7. 6. Пункт 12 викласти в такій редакції:
“Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію районних галузевих програм на загальну суму 1636,9 тис.грн. , в тому числі за рахунок коштів спеціального фонду 1089,1 тис.грн. (додаток №8). “. 7. Затвердити зміни до показників районного бюджету, внесені спільними розпорядженнями голови районної державної адміністрації та голови районної ради, розпорядженнями голови райдержадміністрації від 5 липня 2011 року № 31/48, від 5 липня 2011 року № 32/49, від 8 липня 2011 року №34/51, від19 липня 2011 року №36/53, від 5 серпня 2011 року №40/61, розпорядженнями голови районної державної адміністрації від 12 травня 2011 року №235, від 8 червня №289, від 5 липня 2011 року №355, від 5 липня 2011 року №356, від 26 серпня 2011 року №43/66, від 26 серпня 2011 року №44/67, від 26 серпня 2011 року №45/68, від 31 серпня 2011 року №47/71. 8. Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету , фінансів та соціально-економічного розвитку району.
Додатки: №1,№2,№3, №4,№5, №6,№7,№8. Голова районної ради М.Б. Литвин

26-08-2011 | 10:45

Про зміни в складі постійної комісії

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( п'ята сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я від 15 вересня 2011 року
м. Чернігів

Про зміни в складі
постійної комісії В зв’язку зі змінами в складі депутатського корпусу районної ради, відповідно до пункту 2 частини 1 статті 43 та частини 2 статті 47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила: Внести до пункту 2 рішення районної ради від 19.11.2010 року “Про обрання голів і членів постійних комісій районної ради” наступні зміни:
- обрати Роменця Максима Олександровича - депутата районної ради від Чернігівської районної організації політичної партій «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» членом постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку району;
- виключити ( у зв»язку із смертю) Конащука Павла Петровича із складу постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку району Голова районної ради М.Б. Литвин

26-08-2011 | 10:44

Про внесення змін до рішення районної ради „Про затвердження районної Програми використання та охорони земель Чернігівського району на 2011-2015 роки”

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( п'ята сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я від 15 вересня 2011 року
м. Чернігів

Про внесення змін до рішення
районної ради „Про затвердження районної
Програми використання та охорони земель
Чернігівського району на 2011-2015 роки” З метою уточнення першочергових заходів для реалізації в 2011 році районної Програми використання та охорони земель Чернігівського району на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням районної ради від 17.02.2011р. із змінами, внесеними рішенням від 25.05.2011р.та в зв’язку з виконанням власних програм Радянсько-Слобідською, Ново-Білоуською, Ладинською сільськими радами та Михайло-Коцюбинською селищною радою по інвентаризації та розмежуванню земель, відповідно до п. 2 ст. 209 Земельного кодексу України, керуючись п. 16 ч.1 ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада в и р і ш и л а: 1. Викласти додаток 19 до районної Програми використання та охорони земель Чернігівського району на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням Чернігівської районної ради від 17.02.2011р, в новій редакції (додається). 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин, екології та раціонального використання природних ресурсів. Голова районної ради М.Б. Литвин

26-08-2011 | 10:44

Про затвердження Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( п'ята сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я від 15 вересня 2011 року
м. Чернігів

Про затвердження Переліку об’єктів
спільної власності територіальних громад
сіл, селищ Чернігівського району З метою забезпечення системного обліку і ведення єдиної бази даних об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району, керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43, частиною 4 статті 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада в и р і ш и л а: 1. Затвердити : 1.1 Перелік установ, закладів, організацій та підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району (додаток № 1). 1.2 Перелік нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та селищ Чернігівського району. (додаток №2) 1.3 Перелік транспортних засобів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району (додаток №3). 2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення районної ради від 17 грудня 2009 року „Про затвердження Переліку об”єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району”. 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, будівництва, транспорту та зв’язку. Голова районної ради М.Б. Литвин

26-08-2011 | 10:44

Про затвердження Програми розвитку культури та туризму в Чернігівському районі на 2011 – 2015 роки

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( п'ята сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я від 15 вересня 2011 року
м. Чернігів

Про затвердження Програми
розвитку культури та туризму в
Чернігівському районі
на 2011 – 2015 роки З метою збереження української національної культури, відродження традицій та обрядів українського народу, розвитку народної творчості, пошуку нових форм і методів клубної роботи, зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада вирішила: 1. Затвердити Програму розвитку культури та туризму у Чернігівському районі на 2011 – 2015 роки (додається). 2. Чернігівській районній державній адміністрації:
– забезпечити виконання даної Програми та інформувати районну раду про хід її виконання за підсумками року;
– передбачати фінансування видатків на реалізацію Програми за рахунок бюджетних призначень по галузі «культура» на 2011 – 2015 роки, а також інших джерел незаборонених чинним законодавством. 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, релігії, засобів масової інформації та зв’язків з політичними партіями. Голова районної ради М.Б. Литвин

25-08-2011 | 11:35

Про звіт комунального підприємства «Агенство інвестиційного розвитку» Чернігівської районної ради Чернігівської області

25-08-2011 | 11:35

Про внесення змін до плану роботи районної ради на 2011 рік

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( п'ята сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я від 15 вересня 2011 року
м. Чернігів

Про внесення змін до плану
роботи районної ради на 2011 рік Враховуючи пропозиції постійних комісій районної ради та звернення начальника Чернігівської МДПІ В.В.Яковенка щодо проведення коригувань плану роботи районної ради на 2011 рік, керуючись п. 6 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до п. 2 рішення районної ради від 17 лютого 2011 року «Про план роботи районної ради на 2011 рік», районна рада в и р і ш и л а: 1. Внести наступні зміни до рішення Чернігівської районної ради від 17 лютого 2011 року «Про план роботи районної ради на 2011 рік»: 1.1.виключити з плану роботи постійної комісії районної ради з питань забезпечення законності та правопорядку питання «Про стан виконання міжрайонною податковою адміністрацією організаційної роботи по мобілізації надходжень до районного бюджету від платників податків»; 1.2. додатково внести до плану роботи постійних комісій районної ради питання:
- постійна комісія районної ради з питань забезпечення законності та правопорядку - "Про роботу дільничних інспекторів Чернігівського РВ УМВС України в Чернігівській області"- ІІІ квартал 2011 року;
- постійна комісія районної ради з питань інвестиційної діяльності, агропромислового розвитку, підприємництва та малого бізнесу - " Про стан залучення інвестицій для розвитку промисловості в Чернігівському районі"- ІІІ квартал 2011 року;
- постійна комісія районної ради з питань охорони здоров"я, соціального захисту населення – "Про роботу "Фонду Милосердя" – ІV квартал 2011 року;
- постійна комісія районної ради з питань освіти, культури, релігії, засобів масової інформації та зв"язків з політичними партіями – "Про оптимізацію бібліотечної мережі та створення публічно-шкільних бібліотек"- ІV квартал 2011 року;
- постійна комісія районної ради з питань земельних відносин, екології та раціонального використання природних ресурсів – "Про врегулювання земельних відносин, які виникли після реорганізації та розпаювання майна сільськогосподарських підприємств та використання земельних ділянок несільськогосподарського призначення в районі" - ІV квартал 2011 року. 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії та виконавчий апарат районної ради. Голова районної ради М.Б. Литвин

25-08-2011 | 11:35

Про хід виконання Програми надання адресної одноразової грошової допомоги

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( п'ята сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я від 15 вересня 2011 року
м. Чернігів

Про хід виконання Програми
надання адресної одноразової
грошової допомоги Заслухавши звіт Чернігівської районної державної адміністрації про хід виконання Програми надання адресної одноразової грошової допомоги за період до вересня 2011 року, що затверджена рішенням районної ради від 20 серпня 2010 року, відповідно до п.16 ч.1 ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила: 1.Звіт Чернігівської районної державної адміністрації про хід виконання Програми надання адресної одноразової грошової допомоги за період до вересня 2011 року, що затверджена рішенням районної ради від 20 серпня 2010 року, прийняти до відома (додається). 2.Чернігівській районній державній адміністрації забезпечити належне фінансування для якісного виконання Програми на 2011 рік. 3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості населення. Голова районної ради М.Б. Литвин