18 сесія 29 січня 2009 року

12-03-2009 | 15:13

Про районний бюджет на 2009 рік

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( вісімнадцята сесія п’ятого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я від 29 січня 2009 р.
м. Чернігів

Про районний бюджет на 2009 рік Відповідно до стаття 77 Бюджетного кодексу України та керуючись пп. 17 п. 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада вирішила: 1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2009 рік у сумі 94 млн.469,6 тис. грн. Обсяг доходів загального фонду визначити у сумі 88 млн.789,6 тис.грн., спеціального фонду – 5млн.680,0 тис.грн.(додаток №1). 2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2009 рік у сумі 94 млн.389,6 тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду у сумі 88 млн. 709,6 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету – 5 млн. 680,0 тис.грн. за функціональною (додаток №2) та відомчою (додаток №3) структурою бюджету. 3. Установити розмір оборотної касової готівки районного бюджету у сумі 10,0 тис.грн. 4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2009 рік (додаток №4):
1) субвенції загального фонду державного бюджету місцевим бюджетам :
- на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – у сумі 16231,9 тис.грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – у сумі 2990,6 тис.грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – у сумі 1856,2 тис.грн.;
- на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – у сумі 645,9 тис.грн.;
- на здійснення виплат, визначених Законом України „Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України „Про освіту” педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів” – у сумі 212,5 тис.грн., з яких 44,7 тис.грн. передається до сільських та селищного бюджетів;
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною” - у сумі 112,2тис.грн.;
2) іншої субвенції загального фонду з обласного бюджету місцевим бюджетам:
- на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (придбання ліків за пільговими рецептами та пільгове зубопротезування) – у сумі 324,5 тис.грн.;
- на забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – у сумі 248,4 тис.грн.; - на поховання учасників бойових дій – у сумі 29,5 тис.грн.
3) субвенції спеціального фонду державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – у сумі 4619,4 тис.грн.
Районна державна адміністрація може здійснювати протягом 2009 року перерозподіл субвенцій з державного бюджету України за функціональною класифікацією (в межах окремого виду субвенції), виходячи із фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій, допомоги населенню та коштів інших субвенцій. 5. Установити в 2009 році обсяг повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету у сумі 90,0 тис.грн. та розподіл надання кредитів з районного бюджету у сумі 170,0 тис.грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду – у сумі 80,0 тис.грн. , надання кредитів із спеціального фонду – у сумі 90,0 тис.грн. (додаток № 5) . 6. Надати право районній державній адміністрації здійснювати розподіл додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів між місцевими бюджетами району. 7. Установити розмір резервного фонду районного бюджету на 2008 рік у сумі 125,0 тис.грн. 8. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2008 рік за їх економічною структурою: - оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110); - нарахування на заробітну плату ( код 1120) ; - придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132); - забезпечення продуктами харчування (код 1133); - оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160) ; - трансферти населенню (код 1340); - трансферти місцевим бюджетам (код 1320). 9. Дозволити фінансовому управлінню райдержадміністрації при необхідності здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах районного бюджету. У виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів перерозподіл бюджетних призначень за функціональною класифікацією у межах загального обсягу головного розпорядника коштів районного бюджету, збільшення бюджетних призначень на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання окремо по загальному та спеціальному фондах здійснюється фінансовим управлінням райдержадміністрації з урахуванням висновку постійної комісії районної ради з питань бюджету і фінансів та соціально-економічного розвитку району з наступним затвердженням рішенням районної ради. 10. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію районних галузевих програм на загальну суму 500,8тис.грн. (додаток № 6) 11. На виконання статті 44 Закону України „Про Державний бюджет України на 2009 рік” делегувати право районній державній адміністрації установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів цим рішенням. 12. Відповідно до статті 51 Закону України „Про Державний бюджет України на 2009 рік” для покриття обсягів тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням видатків на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв надати право районній державній адміністрації залучати на договірних умовах кошти єдиного казначейства рахунку, без нарахування відсотків за користування цими коштами. Надати право районній державній адміністрації залучати на договірних умовах безвідсоткові позички на термін до дванадцяти календарних місяців за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку при невиконанні розрахункових обсягів доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, визначених помісячним розписом Міністерства фінансів України відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2009 рік”. 13. Надати право районній державній адміністрації , відповідно до статті 65 та пункту 2 статті 70 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, статті 52 Закону України „Про держаний бюджет України на 2009 рік ” розміщувати тимчасово вільні кошти районного бюджету на депозитних рахунках в установах комерційних банків із застосуванням процедури конкурсного відбору, із зарахуванням до доходної частини районного бюджету доходів, отриманих від банків за користування тимчасово вільними коштами. 14. Дозволити: 14.1 В міжсесійний період, в окремих випадках, за спільним розпорядженням голови районної державної адміністрації і голови районної ради з наступним затвердженням на сесії районної ради вирішувати питання щодо: - виділення додаткових коштів головним розпорядникам коштів районного бюджету та додаткових трансфертів сільським та селищним бюджетам; - здійснення перерозподілу інших субвенцій, затверджених сільським та селищним бюджетам. 14.2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації, в разі недоотримання сільськими та селищними бюджетами сум планових дотацій з районного бюджету, проводити перерахування необхідних коштів за рахунок надходжень до районного бюджету у термін до 25 числа місяця наступного за звітним. 15. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень та винагород, матеріальну допомогу в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах. 16. Рекомендувати районній державній адміністрації та керівникам бюджетних установ вжити заходів щодо оптимізації мережі та не приймати рішення, що призводять до збільшення чисельності працівників бюджетних установ. 17. Додатки № 1- 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку району. Голова районної ради Ф.М. Носенок

12-03-2009 | 14:17

Про виконання Програми економічного і соціального розвитку району за 2008 рік та Програми економічного і соціального розвитку Чернігівського району на 2009 рік

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(вісімнадцята сесія п’ятого скликання)
Рішення від   29 січня   2009 року
м.Чернігів

Про виконання Програми
економічного і соціального
розвитку району за 2008 рік
та Програму економічного і
соціального розвитку
Чернігівського району на 2009 рік
Заслухавши звіт районної державної адміністрації про виконання Програми економічного і соціального розвитку району за 2008 рік, затвердженої рішенням районної ради від 25.01.2008 р., та розглянувши проект Програми економічного і соціального розвитку Чернігівського району на 2009 рік, керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада в и р і ш и л а: 1. Звіт районної державної адміністрації про виконання Програми економічного і соціального розвитку району за 2008 рік, затвердженої рішенням районної ради від 25.01.2008 р., взяти до відома (звіт - додається). 2. Програму економічного і соціального розвитку Чернігівського району на 2009 рік – затвердити (Програма додається). 3. Райдержадміністрації довести до відома виконкомів сільських і селищних рад, управлінь і відділів, підприємств і організацій району, незалежно від форм власності і підпорядкування:
- розрахункові показники розвитку галузей сільськогосподарського комплексу району;
- обсяги виробництва та реалізації основних видів сільськогосподарської продукції для регіональних потреб. 4. Вважати головним завданням органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, господарських керівників забезпечити у 2009 році досягнення наступних економічних показників:
- зростання обсягів промислового виробництва на 3 %;
- забезпечення за рахунок всіх категорій господарств обсягів реалізації для продовольчих потреб зернових культур у розмірі 72 тис.тонн, картоплі – 127,3 тис.тонн, овочів – 17,3 тис.тонн, молока – 50,5 тис.тонн;
- збільшення обсягів надання платних послуг населенню на 5 %;
- збільшення обсягів роздрібного товарообороту, включаючи громадське харчування на 1%. 5. Основні показники Програми економічного і соціального розвитку Чернігівського району на 2009 рік покласти в основу формування відповідних програм територіальних громад сіл і селищ на 2009 рік. 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку району.
Голова районної ради   Ф.М. Носенок

12-03-2009 | 13:56

Про внесення змін до рішення районної ради від 25 січня 2008 року "Про районний бюджет на 2008 рік"

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( вісімнадцята сесія п’ятого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я від 29 січня 2009 р.
м. Чернігів

Про внесення змін до рішення
районної ради від 25 січня 2008 року
"Про районний бюджет на 2008 рік" З метою внесення змін до рішення районної ради від 25 січня 2008 року "Про районний бюджет на 2008 рік", відповідно до пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила: 1. Внести зміни до рішення районної ради від 25 січня 2008 року „Про районний бюджет на 2008 рік” , виклавши пункти 1 та 2 у такій редакції: „1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2008 рік у сумі 105 млн. 254,6 тис. грн. Обсяг доходів загального фонду визначити у сумі 93 млн. 284,2 тис.грн., спеціального фонду – 11 млн. 970,4 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку – 4млн. 979,1 тис.грн .(додаток №1). 2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2008 рік у сумі 105 млн. 391,8 тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду у сумі 93 млн.404,4тис.грн. та видатків спеціального фонду – 11млн. 987,4 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку – 4млн. 996,2 тис.грн. за функціональною (додаток №2) та відомчою (додаток №3) структурою бюджету. Установити розмір внутрішнього фінансування районного бюджету за рахунок залишку коштів, що склався на 01.01.2008 року, у сумі 247,2тис.грн., у тому числі по загальному фонду 230,1 тис.грн. та по спеціальному фонду -17,1 тис.грн., у тому числі бюджет розвитку -17,1 тис.грн. (Додаток №8). “ 2. Абзаци 2 та 4 підпункту 1 пункту 4 викласти в такій редакції:
“ - на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – у сумі 5054,5 тис.грн.;
- на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – у сумі 676,4 тис.грн.; “. 3. Затвердити зміни до показників районного бюджету, внесені спільними розпорядженнями голови районної державної адміністрації та голови районної ради від 25.12.2008р. №598/130, від 25.12.2008р. №599/131, від 29.12.2008р. №615/132, від 29.12.2008р. № 616/133, від 30.12.2008р. №620/136. 4. Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету , фінансів та соціально-економічного розвитку району. Голова районної ради Ф.М. Носенок

12-03-2009 | 13:14

Про план роботи районної ради на 2009 рік

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(вісімнадцята сесія п’ятого скликання)
Рішення від   29 січня   2009 року
м.Чернігів

Про план роботи
районної ради на 2009 рік          З метою системного  забезпечення  діяльності районної ради в 2009 році та керуючись пунктом  6 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада  в и р і ш и л а: 1. План  роботи районної ради на 2009 рік затвердити (додається). 2. Доручити президії районної ради при необхідності вносити зміни до плану роботи  районної ради на 2009 рік. 3. Заступнику голови районної  ради Кубраку М.М.  забезпечити  опублікування  в районній газеті „Наш край”  переліку питань для розгляду на пленарних засіданнях районної ради в  2009 році. 4. Контроль за виконанням рішення покласти на  заступника голови та постійні  комісії  районної ради. Голова районної ради   Ф.М. Носенок

12-03-2009 | 13:13

Про затвердження Положення про порядок передачі об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(вісімнадцята сесія п’ятого скликання)
Рішення від   29 січня   2009 року
м.Чернігів

Про затвердження Положення
про порядок передачі об’єктів
права спільної власності
територіальних громад сіл, селищ
Чернігівського району
З метою встановлення єдиного організаційно-правового механізму, що регулює відносини щодо передачі об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району, керуючись статтями 43, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада в и р і ш и л а: 1. Затвердити Положення про порядок передачі об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району (додається ). 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності, будівництва, транспорту та зв’язку.
Додаток до рішення Голова районної ради   Ф.М. Носенок

12-03-2009 | 13:08

Про виконання Програми енергозбереження в Чернігівському районі на 2007-2008 роки

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(вісімнадцята сесія п’ятого скликання) Р І Ш Е Н Н Я від  29  січня  2009  р.
м. Чернігів

Про виконання Програми 
енергозбереження в Чернігівському
районі на 2007-2008 роки        Заслухавши звіт районної державної адміністрації про виконання Програми енергозбереження в Чернігівському районі на 2007-2008 роки, затвердженої рішенням районної ради від 17 липня 2007 року, керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила: Звіт районної державної адміністрації про виконання Програми енергозбереження в Чернігівському районі на 2007-2008, затвердженої рішенням районної ради від 17 липня 2007 року прийняти до відома (звіт додається). Районній державній адміністрації постійно вивчати можливості впровадження сучасних енергозберігаючих технологій, в тому числі з використанням альтернативних видів палива, на території Чернігівського району. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку району.
Додаток до рішення

Голова районної ради   Ф.М. Носенок

12-03-2009 | 12:11

Про погодження клопотання стосовно надання надр у користування з метою розробки Новоселківського родовища корисних копалин місцевого значення (будівельного піску) на території Улянівської сільської ради

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(вісімнадцята сесія п’ятого скликання)
Рішення від   29 січня   2009 року
м.Чернігів

Про погодження клопотання стосовно
надання надр у користування з метою
розробки Новоселківського родовища
корисних копалин місцевого значення
(будівельного піску) на території
Улянівської сільської ради          Розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю „Чернігівські будівельні конструкції”  про погодження клопотання стосовно надання надр у користування з метою розробки Новоселківського родовища  корисних  копалин місцевого значення (будівельного піску)  на території Улянівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області, керуючись п.22 ч.1 ст.43 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”,   п. 1   ч.1   ст.10   Кодексу  України   про  надра,     районна  рада  в и р і ш и л а:          1. Погодити Товариству з обмеженою відповідальністю „Чернігівські будівельні конструкції”  клопотання  стосовно  надання  надр у користування  для  розробки Новоселківського   родовища корисних копалин місцевого значення  (будівельного піску)   на території Улянівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області.          2. Контроль за виконанням  даного рішення  покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин, екології та раціонального використання природних ресурсів. Голова районної ради   Ф.М. Носенок

12-03-2009 | 11:40

Про рекомендації районної ради органам місцевого самоврядування району та державної виконавчої влади щодо прийняття ними рішень з питань безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(вісімнадцята сесія п’ятого скликання)
Рішення від   29 січня   2009 року
м.Чернігів

Про рекомендації районної ради
органам місцевого самоврядування
району та державної виконавчої
влади щодо прийняття ними рішень
з питань безоплатної приватизації
земельних ділянок громадянами
З метою координації діяльності місцевих органів земельних ресурсів і однозначного застосування органами місцевого самоврядування та державної виконавчої влади норм діючого законодавства, що регламентує порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами, відповідно до п. „в” ст.10, ст.116, ч.1,2,6 ст.118, п.1 розділу Х „Перехідних положень” Земельного кодексу України, ст.ст. 17, 22, 25 Закону України „Про землеустрій”, наказу Державного комітету України по земельним ресурсам №43 від 04.05.99р. „Про затвердження Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право приватної власності на землю, право колективної власності на землю, право власності на землю і право постійного користування землею, договорів на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) та договорів оренди землі”, керуючись п.21 ч.1 та ч.2 ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада в и р і ш и л а: 1. Затвердити рекомендації для сільських, селищних рад Чернігівського району, Чернігівської районної державної адміністрації щодо прийняття ними рішень з питань безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами (рекомендації додаються). 2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування району та органам державної виконавчої влади застосовувати дані рекомендації при прийнятті рішень з питань безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами. 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин, екології та раціонального використання природних ресурсів.
Голова районної ради   Ф.М. Носенок

12-03-2009 | 11:01

Про звернення Чернігівської районної ради до Верховної Ради України