22 квітня 2015

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням голови
Чернігівської районної ради
“Про забезпечення виконання
Закону України “Про доступ
до публічної інформації”
від 17 травня 2011 року №40
П О Р Я Д О К
доступу до публічної інформації,
розпорядником якої є Чернігівська районна рада

Усі запити на публічну інформацію, які надходять до Чернігівської районної ради (у тому числі електронною поштою), реєструються загальним відділом районної ради. Письмовий запит може подаватись як у довільній формі, так і шляхом заповнення відповідної форми згідно з додатком.

Облік запитів на інформацію ведеться окремо.

Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвище, ім’я особи, адреси або інших вимог, встановлених статтею 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”), не розглядаються.

Встановити, що існуючий порядок документообігу у виконавчому апараті районної ради здійснюється з урахуванням такого:

- систематичного інформування керуючого справами виконавчого апарату районної ради про кількість та характер запитів на інформацію;

- відповідь на запит на інформацію надається тим структурним підрозділом, у володінні якого знаходиться запитувана інформація.

Залежно від змісту запиту, він направляється працівнику виконавчого апарату районної ради відповідно до розподілу функціональних повноважень. Згідно з резолюцією, виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Після підписання відповідь реєструється у загальному відділі районної ради і надсилається адресату.

Районна рада надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обгрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, районна рада може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обгрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача у письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, коли районна рада відповідно до компетенції, визначеної Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені статтею 22 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, вона відмовляє в задоволенні запиту та інформацію, про що заявник повідомляється письмово.

Якщо районній раді відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувача, а запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом.

У разі надходження кореспонденції, яка одночасно містить запит на інформацію та заяви, клопотання пропозиції тощо, оригінал такої кореспонденції розглядається за правилами, встановленими Законом України “Про доступ до публічної інформації”, а його копія в частині інших питань розглядається Законом України “Про звернення громадян”. У разі надходження кореспонденції, яка містить вимогу про отримання інформації, але за своїм характером не є запитом на інформацію, така кореспонденція розглядається за правилами, встановленими Законом України “Про звернення громадян”.

Відповідь на запит на інформацію надається запитувачу у тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її у письмовій формі.

Організаційний та загальний відділи виконавчого апарату районної ради забезпечують запитувачів місцем та оргтехнікою для роботи з документами, можливість робити витяги з них, копіювати, записувати на будь-які носії інформації.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства в Україні.

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради І.В. Кудрик

Додаток 1
Додаток 2