back

Про внесення змін та доповнень до районної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2008-2011 роки

28 травня 2010

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(двадцять третя сесія п’ятого скликання)
Рішення

від 14 травня 2010 року
м.Чернігів

Про внесення змін та доповнень до
районної програми підтримки
індивідуального житлового будівництва
на селі «Власний дім» на 2008-2011 роки

З метою внесення змін та доповнень до районної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2008 - 2011 роки, що затверджена рішенням Чернігівської районної ради від 31 жовтня 2007 року, керуючись п.16 ч.1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішенням Чернігівської обласної ради від 24 грудня 2009 року «Про внесення змін і доповнень до обласної Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2007-2011роки», районна рада в и р і ш и л а:

1. Абзац третій розділу І «Вступ» районної Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2008-2011 роки, що затверджена рішенням Чернігівської районної ради від 31 жовтня 2007 року (далі районна Програма) після слів «житлового будівництва на селі „Власний дім"» доповнити словами «рішення Чернігівської обласної ради від 26 листопада 2006 року «Про обласну Програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2007-2011 роки» зі змінами, внесеними рішенням Чернігівської обласної ради від 24 грудня 2009 року»;

2. В абзаці третьому розділу ІІ «Фінансове забезпечення програми» районної Програми слова «бюджету району» замінити словами «районного бюджету та селищних бюджетів» ;

3. Абзац шостий розділу ІІ «Фінансове забезпечення програми» районної Програми після слів «на окремих спеціальних (накопичувальних рахунках райдержадміністрацій» доповнити словами «та на рахунках селищних бюджетів» ;

4. Абзац сьомий розділу ІІ «Фінансове забезпечення програми» районної Програми виключити;

5. В абзаці восьмому розділу ІІ «Фінансове забезпечення програми» районної Програми слова « розпорядженням голови облдержадміністрації № 80 від 23 лютого 2006 року, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 року № 1196» замінити словами «розпорядженням голови облдержадміністрації від 14 липня 2009 року № 228, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 року № 1597» ;

6. Пункт «Головними напрямками використання коштів є:» розділу ІІ. «Фінансове забезпечення програми» районної Програми викласти у наступній редакції редакції:
- видача довгострокових пільгових позик на нове будівництво житла, підсобних приміщень до 100 тис.грн.;
- на добудову (реконструкцію) житла, підсобних господарських приміщень до 50,0 тис.грн.;
- на придбання завершених або незавершених будівництвом індивідуальних житлових будинків з проведенням їх подальшої добудови до 50,0 тис.грн.;
- на будівництво інженерних мереж, підключення їх до існуючих комунікацій, інженерне облаштування житла, у тому числі модернізацію систем енергозабезпечення будинків та підсобних приміщень, до 15,0 тис.грн.;
- на дообладнання будинків електричними котлами та твердопаливними, які працюють на відновлювальних видах палива, до 15,0 тис.грн.
- на придбання обладнання, сільськогосподарської техніки та домашньої худоби, до 50,0 тис.грн.» ;

7. В абзаці першому розділу ІІІ «Загальні положення» районної Програми слова «Відповідно постанови Кабінету Міністрів України № 1092 від 17 липня 2003 року, кредити надаються громадянам України які постійно проживають , будують індивідуальне житло в сільській місцевості» замінити словами «Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 року №1597, пільгові кредити надаються громадянам України, мешканцям Чернігівського району, які постійно проживають у сільській місцевості» ;

8. В абзаці першому розділу ІІІ «Загальні положення» районної Програми слова «суб'єкти підприємницької діяльності - фізичні особи на селі та особи, які займаються власним сільськогосподарським виробництвом (далі індивідуальні забудовники)» замінити словами «фізичні особи – підприємці, які здійснюють свою діяльність в сільській місцевості та особи, які займаються веденням особистого селянського господарства» ;

9. Розділ ІІІ «Загальні положення» районної Програми після слів «власним сільськогосподарським виробництвом (далі індивідуальні забудовники)» доповнити абзацом другим такого змісту: «Як виняток, за погодженням обласної комісії із визначення пріоритетних напрямків надання довгострокових пільгових кредитів індивідуальним забудовникам, кредит на загальних умовах може надаватися за рахунок коштів місцевих бюджетів таким мешканцям селищ міського типу Чернігівського району:
молодим фахівцям або членам молодих сімей;
працівникам закладів охорони здоров’я, освіти соціальної сфери та органів місцевого самоврядування;
- соціально незахищеним верствам населення (інвалідам, членам малозабезпечених та багатодітних сімей, учасникам бойових дій, учасникам ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, пенсіонерам тощо);
- особам, що потребують поліпшення житлових умов шляхом встановлення індивідуального опалення та модернізації існуючого, в тому числі із застосуванням енергозберігаючих технологій з використанням альтернативних видів палива».

В зв’язку з цим наступні абзаци вважати 3 – 6-ми.

10. Абзац третій в розділі ІІІ «Загальні положення» районної Програми викласти у такій редакції: «Пенсіонерам, що постійно проживають у сільській місцевості, кредит надається для реконструкції, добудови, інженерного облаштування власного житла та участі у спорудженні інженерних мереж» ;

11. Абзаци четвертий та п’ятий в розділі ІІІ «Загальні положення» районної Програми викласти у такій редакції:

«Право одержання кредиту для добудови, придбання або спорудження нового житла, надається індивідуальному забудовникові тільки один раз.

Умови надання кредиту не поширюються на громадян України, які отримали на будівництво індивідуального житла позики, в тому числі банківські кредити, з пільгами за рахунок коштів бюджетів відповідно до інших нормативно - правових актів» ;

12. Абзац дев’ятий другого пункту в розділі VI «Порядок оформлення кредиту» районної Програми після слів «може входити до суми кредиту» доповнити словами «або будівельний паспорт» ;

13. В пункті четвертому розділу VI «Порядок оформлення кредиту» районної Програми слова «розпорядженням голови облдержадміністрації № 80 від 23 лютого 2006 року, згідно постанови кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 року № 1196» замінити словами «розпорядженням голови облдержадміністрації від 14 липня 2009 року № 228, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 року № 1597» ;

14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку району.

Голова районної ради   Ф.М. Носенок