20 сесія 26 серпня 2009 року

08-09-2009 | 17:36

Про заслуховування звіту постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, екології та раціонального використання природних ресурсів

У К Р А Ї Н А
ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( двадцята сесія п’ятого скликання) Р І Ш Е Н Н Я
від 26 серпня 2009 р. м. Чернігів Про заслуховування звіту постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, екології та раціонального використання природних ресурсів На виконання плану роботи районної ради, що затверджений рішенням районної ради від 29 січня 2009 року, з урахуванням рішення президії районної ради від 14 серпня 2009 року, керуючись пунктами 6 та 8 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада в и р і ш и л а: 1. Заслухати звіт постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, екології та раціонального використання природних ресурсів на черговій двадцять першій сесії районної ради. 2. Постійній комісії районної ради з питань земельних відносин, екології та раціонального використання природних ресурсів підготувати звіт про свою роботу в період п’ятого скликання районної ради. 3. Виконавчому апарату районної ради, районній державній адміністрації, управлінню Держкомзему в Чернігівському районі Чернігівської області надати всебічну організаційну, правову, інформаційну допомогу постійній комісії при підготовці звіту. Голова районної ради Ф.М. Носенок

08-09-2009 | 17:33

Про внесення змін і доповнень до статутів комунальних позашкільних навчальних закладів - М.-Коцюбинської школи мистецтв та Гончарівської школи мистецтв

У К Р А Ї Н А
ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( двадцята сесія п’ятого скликання) Р І Ш Е Н Н Я
від 26 серпня 2009 р. м. Чернігів Про внесення змін і доповнень до статутів комунальних позашкільних навчальних закладів - М.-Коцюбинської школи мистецтв та Гончарівської школи мистецтв З метою зміни окремих положень статутів комунальних позашкільних навчальних закладів – «Михайло-Коцюбинська школа мистецтв» Чернігівської районної ради Чернігівської області та «Гончарівська школа мистецтв» Чернігівської районної ради Чернігівської області, керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43, статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада в и р і ш и л а: 1. Внести до статуту комунального позашкільного навчального закладу «Михайло-Коцюбинська школа мистецтв» Чернігівської районної ради Чернігівської області, затвердженого рішенням районної ради від 28 травня 2009 року «Про надання правового статусу юридичної особи комунальним позашкільним навчальним закладам» наступні зміни і доповнення: - пункт 1.3. статуту викласти в такій редакції: «Засновником Михайло-Коцюбинської школи мистецтв є Чернігівська районна рада. Михайло-Коцюбинська школа мистецтв є юридичною особою, має самостійний кошторис, розрахунковий та інші рахунки в Державному казначействі України (банківських установах), круглу печатку зі своєю назвою, кутовий штамп, фірмовий бланк та інші реквізити юридичної особи. Михайло-Коцюбинська школа мистецтв є неприбутковою організацією (не має на меті отримання прибутку)»; - абзац третій пункту 5.4. статуту викласти в такій редакції: «без доручення Засновника діяти від імені школи мистецтв, представляти її інтереси в установах, організаціях, закладах, підприємствах, незалежно від форм власності»; - пункт 6.7. статуту викласти в такій редакції: «Ведення діловодства та звітності в закладі здійснюється в порядку, визначеному нормативно-правовими актами. Кошти місцевого бюджету на утримання закладу, плата за навчання учнів, кошти за надання платних послуг, кошти, що надходять з інших джерел, перераховуються та зберігаються на рахунках відділу культури і туризму Чернігівської райдержадміністрації. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу культури і туризму Чернігівської райдержадміністрації»; - пункт 7.1. статуту викласти в такій редакції: «Майно школи мистецтв становлять оборотні та необоротні активи, грошові кошти, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в зведеному балансі відділу культури і туризму Чернігівської райдержадміністрації». 2. Внести до статуту комунального позашкільного навчального закладу „Гончарівська школа мистецтв” Чернігівської районної ради Чернігівської області, затвердженого рішенням районної ради від 28 травня 2009 року «Про надання правового статусу юридичної особи комунальним позашкільним навчальним закладам» наступні зміни і доповнення: - пункт 1.3. статуту викласти в такій редакції: «Засновником Гончарівської школи мистецтв є Чернігівська районна рада. Гончарівська школа мистецтв є юридичною особою, має самостійний кошторис, розрахунковий та інші рахунки в Державному казначействі України (банківських установах), круглу печатку зі своєю назвою, кутовий штамп, фірмовий бланк та інші реквізити юридичної особи. Гончарівська школа мистецтв є неприбутковою організацією (не має на меті отримання прибутку)»; - абзац третій пункту 5.4. статуту викласти в такій редакції: «без доручення Засновника діяти від імені школи мистецтв, представляти її інтереси в установах, організаціях, закладах, підприємствах, незалежно від форм власності»; - пункт 6.7. статуту викласти в такій редакції: «Ведення діловодства та звітності в закладі здійснюється в порядку, визначеному нормативно-правовими актами. Кошти місцевого бюджету на утримання закладу, плата за навчання учнів, кошти за надання платних послуг, кошти, що надходять з інших джерел перераховуються та зберігаються на рахунках відділу культури і туризму Чернігівської райдержадміністрації. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу культури і туризму Чернігівської райдержадміністрації»; - пункт 7.1. статуту викласти в такій редакції: «Майно школи мистецтв становлять оборотні та необоротні активи, грошові кошти, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в зведеному балансі відділу культури і туризму Чернігівської райдержадміністрації». 3. Директорам комунальних позашкільних навчальних закладів «Михайло -Коцюбинська школа мистецтв» Чернігівської районної ради Чернігівської області та «Гончарівська школа мистецтв» Чернігівської районної ради Чернігівської області здійснити заходи щодо державної реєстрації змін і доповнень до статутів відповідно чинного законодавства. 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, релігії, засобів масової інформації та зв’язків з політичними партіями. Голова районної ради Ф.М. Носенок

08-09-2009 | 17:28

Про звільнення з посади та призначення на посаду директора комунального підприємства “Агенство інвестиційного розвитку Чернігівського району” Чернігівської районної ради Чернігівської області

У К Р А Ї Н А
ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( двадцята сесія п’ятого скликання) Р І Ш Е Н Н Я
від 26 серпня 2009 р. м. Чернігів Про звільнення з посади та призначення на посаду директора комунального підприємства “Агенство інвестиційного розвитку Чернігівського району” Чернігівської районної ради Чернігівської області Керуючись п. 20 ч.1 статті 43 та статтею 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та відповідно до ст. 21, 38 Кодексу законів про працю України районна рада вирішила: 1. Звільнити Стасюка Валерія Арсентійовича з посади директора комунального підприємства “Агенство інвестиційного розвитку Чернігівського району” Чернігівської районної ради Чернігівської області за власним бажанням з 26 серпня 2009 року згідно поданої заяви. 2. Призначити Поліщука Володимира Андрійовича на посаду директора комунального підприємства “Агенство інвестиційного розвитку Чернігівського району” Чернігівської районної ради Чернігівської області з 27 серпня 2009 року згідно поданої заяви. 3. Доручити голові районної ради укласти контракт з директором комунального підприємства “Агенство інвестиційного розвитку Чернігівського району” Чернігівської районної ради Чернігівської області Поліщуком В.А. строком на 3 роки на умовах діючого законодавства. 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, будівництва, транспорту та зв’язку. Голова районної ради Ф.М. Носенок

08-09-2009 | 17:23

Про передачу у комунальну власність Старобілоуської територіальної громади об’єктів спільної власності територіальних громад сіл та селищ Чернігівського району

У К Р А Ї Н А
ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( двадцята сесія п’ятого скликання) Р І Ш Е Н Н Я
від 26 серпня 2009 р. м. Чернігів Про передачу у комунальну власність Старобілоуської територіальної громади об’єктів спільної власності територіальних громад сіл та селищ Чернігівського району Розглянувши клопотання відділу освіти Чернігівської райдержадміністрації № 824 від 07 серпня 2009 року та враховуючи рішення Старобілоуської сільської ради від 31 січня 2009 року „Про порушення клопотання про передачу у комунальну власність територіальної громади будівель школи по вул. 30 років Перемоги в селі Старий Білоус та надання згоди на прийняття даних приміщень у комунальну власність територіальної громади”, керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43, пунктом 5 статті 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Положенням про порядок передачі об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району, затвердженим рішенням районної ради від 29 січня 2009 року, районна рада вирішила : 1. Передати безоплатно об’єкти нерухомого майна із спільної власності територіальних громад сіл та селищ Чернігівського району у комунальну власність Старобілоуської територіальної громади згідно з додатком. 2. Чернігівській районній державній адміністрації здійснити заходи щодо приймання-передачі вищезазначених об’єктів відповідно до вимог чинного законодавства та Положення про порядок передачі об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району, затвердженого рішенням районної ради від 29 січня 2009 року. 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності, будівництва, транспорту та зв’язку. Голова районної ради Ф.М.Носенок Додаток до рішення районної ради від 26 серпня 2009 р. „Про передачу у комунальну власність Старобілоуської територіальної громади об’єктів спільної власності територіальних громад сіл та селищ Чернігівського району” Перелік об’єктів нерухомого майна, які безоплатно передаються із спільної власності територіальних громад сіл та селищ Чернігівського району в комунальну власність Старобілоуської територіальної громади Будівля школи №1- знаходиться в експлуатації з 1935 року, інвентарний № 10310001, с. Старий Білоус, вул.30 років Перемоги.44; Будівля школи №2 –знаходиться в експлуатації з 1977 року, інвентарний №10310002 с. Старий Білоус, вул.30 років Перемоги.44; Будівля школи №3–знаходиться в експлуатації з 1901 року, інвентарний №10310003 с. Старий Білоус, вул.30 років Перемоги.44; Їдальня - знаходиться в експлуатації з 1973 року, інвентарний №10310004 с. Старий Білоус, вул.30 років Перемоги.44; Котельня - –знаходиться в експлуатації з 1996 року, інвентарний №10310005 с. Старий Білоус, вул.30 років Перемоги.44; Будівля майстерні та спортзал - знаходиться в експлуатації з 1973 року, інвентарний №10310006 с. Старий Білоус, вул.30 років Перемоги.44; Туалет - знаходиться в експлуатації з 1985 року, інвентарний №10310007 с. Старий Білоус, вул.30 років Перемоги.44; Сарай - знаходиться в експлуатації з 1969 року, інвентарний №10310008 с. Старий Білоус, вул.30 років Перемоги.44; Погріб цегляний - знаходиться в експлуатації з 1979 року, інвентарний №10330037 с. Старий Білоус, вул.30 років Перемоги.44; Колодязь - знаходиться в експлуатації з 1979 року, інвентарний №10330038 с. Старий Білоус, вул.30 років Перемоги.44; Керуючий справами виконавчого апарату районної ради І.В. Кудрик

08-09-2009 | 17:16

Про безоплатну передачу у комунальну власність Олишівської територіальної громади структурного підрозділу Чернігівської центральної районної лікарні – цілісного майнового комплексу Олишівської районної лікарні №2

У К Р А Ї Н А
ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( двадцята сесія п’ятого скликання) Р І Ш Е Н Н Я
від 26 серпня 2009 р. м. Чернігів Про безоплатну передачу у комунальну власність Олишівської територіальної громади структурного підрозділу Чернігівської центральної районної лікарні – цілісного майнового комплексу Олишівської районної лікарні №2 Розглянувши рішення Олишівської селищної ради (26 сесія 5 скликання) від 14 серпня 2009 року «Про надання згоди на прийняття в комунальну власність Олишівської територіальної громади структурного підрозділу Чернігівської центральної районної лікарні – цілісного майнового комплексу Олишівської районної лікарні №2» за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, смт. Олишівка, вул. Набережна, 22 та вул. Піонерська, 4, прийняте на підставі заявленого клопотання Чернігівської центральної районної лікарні щодо передачі її структурного підрозділу - цілісного майнового комплексу Олишівської районної лікарні №2, керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43, пунктом 5 статті 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Закону України „Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, районна рада вирішила: 1. Затвердити розподільчий (передавальний) баланс основних фондів структурного підрозділу Чернігівської центральної районної лікарні – Олишівської районної лікарні №2, який передається Олишівській територіальній громаді (додається). 2. Припинити право оперативного управління та зняти з бухгалтерського обліку Чернігівської центральної районної лікарні структурний підрозділ Чернігівської центральної районної лікарні - цілісний майновий комплекс Олишівської районної лікарні №2 за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, смт. Олишівка, вул. Набережна, 22 та вул. Піонерська, 4, що є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району. 3.Передати безоплатно із спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району у власність Олишівської територіальної громади структурний підрозділ Чернігівської центральної районної лікарні - цілісний майновий комплекс Олишівської районної лікарні №2 за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, смт. Олишівка, вул. Набережна, 22 та вул. Піонерська, 4. 4. Фінансовому управлінню райдержадміністрації підготувати розрахунки щодо уточнення (зменшення) розпису районного бюджету на 2009 рік для подальшої передачі суми іншої субвенції на утримання медичного закладу до Олишівського селищного бюджету станом на 1 жовтня 2009 року за спільним розпорядженням голови районної ради та голови районної державної адміністрації з затвердженням цього розпорядження на черговій сесії районної ради. 5.Відділу комунального майна виконавчого апарату Чернігівської районної ради виключити об’єкти нерухомого майна вищевказаного цілісного майнового комплексу з Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району. 6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку району та з питань комунальної власності, будівництва, транспорту та зв’язку. Голова районної ради Ф.М.Носенок

08-09-2009 | 17:10

Про хід виконання районної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2008 – 2011 роках

У К Р А Ї Н А
ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( двадцята сесія п’ятого скликання) Р І Ш Е Н Н Я
від 26 серпня 2009 р. м. Чернігів Про хід виконання районної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2008 – 2011 роках Заслухавши звіт Чернігівської районної державної адміністрації про хід виконання у І півріччі 2009 року районної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2008 – 2011роках, затвердженої рішенням районної ради від 29.10.2008 р., відповідно до п.16 ч.1 ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила: Звіт Чернігівської районної державної адміністрації про хід виконання у І півріччі 2009 року районної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2008 – 2011 роках, затвердженої рішенням районної ради від 29.10.2008 р. прийняти до відома (звіт додається). Чернігівській райдержадміністрації: 2.1. Забезпечити виконання показників районної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2008 – 2011 роках в Чернігівському районі до кінця 2009 року. 2.2. Активізувати роботу з керівниками медичних закладів, виконкомами сільських, селищних рад, керівниками районних організацій щодо забезпечення виконання програми. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості населення. Голова районної ради Ф.М. Носенок Додаток 1

08-09-2009 | 17:00

Про хід виконання районної Програми оптимізації обліку електроенергії в закладах освіти у 2009 році

У К Р А Ї Н А
ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( двадцята сесія п’ятого скликання) Р І Ш Е Н Н Я
від 26 серпня 2009 р. м. Чернігів Про хід виконання районної Програми оптимізації обліку електроенергії в закладах освіти у 2009 році Заслухавши звіт Чернігівської районної державної адміністрації про хід виконання районної Програми оптимізації обліку електроенергії в закладах освіти у 2009 році, затвердженої рішенням Чернігівської районної ради від 26 грудня 2008 року, районна рада вирішила: 1. Звіт Чернігівської районної державної адміністрації про хід виконання районної Програми оптимізації обліку електроенергії в закладах освіти у 2009 році взяти до відома (звіт додається). 2. Чернігівській районній державній адміністрації: 2.1. Забезпечити повне виконання заходів районної Програми оптимізації обліку електроенергії в закладах освіти у 2009 році до початку опалювального сезону. 2.2. Підвищити рівень персональної відповідальності керівників усіх ланок освіти за дотриманням виконання вимог, передбачених Програмою. 3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, релігії, засобів масової інформації та зв’язків з політичними партіями. Голова районної ради Ф.М. Носенок Додаток 1

08-09-2009 | 16:53

Про хід виконання районної Програми оптимізації обліку газу в закладах освіти у 2009 році

У К Р А Ї Н А
ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( двадцята сесія п’ятого скликання) Р І Ш Е Н Н Я
від 26 серпня 2009 р. м. Чернігів Про хід виконання районної Програми оптимізації обліку газу в закладах освіти у 2009 році Заслухавши звіт Чернігівської районної державної адміністрації про хід виконання районної Програми оптимізації обліку газу в закладах освіти у 2009 році, затвердженої рішенням Чернігівської районної ради від 26 грудня 2008 року, районна рада вирішила: 1. Звіт Чернігівської районної державної адміністрації про хід виконання районної Програми оптимізації обліку газу в закладах освіти у 2009 році взяти до відома (звіт додається). 2. Чернігівській районній державній адміністрації: 2.1. Забезпечити повне виконання заходів районної Програми оптимізації обліку газу в закладах освіти у 2009 році до початку опалювального сезону. 2.2. Підвищити рівень персональної відповідальності керівників усіх ланок освіти за дотриманням виконання вимог, передбачених Програмою. 3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, релігії, засобів масової інформації та зв’язків з політичними партіями. Голова районної ради Ф.М. Носенок Додаток 1

08-09-2009 | 16:50

Про встановлення вартості єдиного податку для фізичних осіб–підприємців, які здійснюють діяльність за межами України

У К Р А Ї Н А
ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( двадцята сесія п’ятого скликання) Р І Ш Е Н Н Я
від 26 серпня 2009 р. м. Чернігів Про встановлення вартості єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють діяльність за межами України На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 року № 236 “Про роз’яснення особливостей застосування окремих норм Указу Президента України від 3 липня 1998 року №727 для фізичних осіб, які провадять підприємницьку діяльність за межами України, в умовах світової фінансової кризи“ та керуючись ч. 2 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада в и р і ш и л а: 1. Затвердити ставку єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють діяльність за межами України у розмірі 200, 00 грн. 2. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку району. Голова районної ради Ф.М.Носенок

08-09-2009 | 12:06

Про внесення змін до рішення районної ради від 29 січня 2009 року "Про районний бюджет на 2009 рік"

У К Р А Ї Н А
ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( двадцята сесія п’ятого скликання) Р І Ш Е Н Н Я
від 26 серпня 2009 р. м. Чернігів Про внесення змін до рішення районної ради від 29 січня 2009 року "Про районний бюджет на 2009 рік" З метою внесення змін до рішення районної ради від 29 січня 2009 року "Про районний бюджет на 2009 рік", відповідно до пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43, пунктом 18 частини 6 статті 55 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила: 1. Внести зміни до рішення районної ради від 29 січня 2009 року „Про районний бюджет на 2009 рік” , виклавши пункти 1 та 2 у такій редакції: „1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2009 рік у сумі 94 млн. 807,1 тис. грн. Обсяг доходів загального фонду визначити у сумі 89 млн. 070,1 тис.грн., спеціального фонду – 5 млн. 737,0 тис.грн.(додаток №1). 2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2009 рік у сумі 94 млн. 962,4 тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду у сумі 89 млн.124,4тис.грн. та видатків спеціального фонду – 5млн. 838 тис.грн. за функціональною (додаток №2) та відомчою (додаток №3) структурою бюджету. Установити розмір внутрішнього фінансування районного бюджету за рахунок залишку коштів, що склався на 01.01.2009 року, у сумі 270,3тис.грн., у тому числі по загальному фонду 169,3 тис.грн. та по спеціальному фонду - 101,0тис.грн (Додаток №7). “ 2. Абзац 6 підпункту 1 пункту 4 викласти в такій редакції: “- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною” - у сумі 148,1тис.грн.;” 3. Абзаци 2,3 підпункту 2 пункту 4 викласти в такій редакції: “- на забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – у сумі 402,0 тис.грн.; - на поховання учасників бойових дій – у сумі 24,5 тис.грн.” 4 Підпункт 4 пункту 4 із рішення виключити. 5. Пункт 7 викласти в такій редакції: “ Установити розмір резервного фонду районного бюджету на 2009 рік у сумі 65,0 тис.грн. “. 6.Затвердити зміни до показників районного бюджету, внесені спільними розпорядженнями голови районної державної адміністрації та голови районної ради від 21.05.2009р . №30/41, від 15.06.09р. №33/46, 16.06.09р. №34/47, від 23.06.09 №38/51, від 23.06.09р. №39/52, 23.06.09р. №40/53, від 17.07.09р. №43/58, 17.07.09р. №44/59, від 20.07.09р. №45/60, від 24.07.09р. № 46/61, від 31.07.09р. №48/65, від 31.07.09 №49/66, від 31.07.09 №50/67, від 18.08.2009 № 53/71. 7. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку району. Голова районної ради Ф.М. Носенок Додаток 1 Додаток 2 Додаток 3 Додаток 4 Додаток 5 Додаток 6 Додаток 7