back

„Про внесення змін до рішення Чернігівської районної ради від 22 грудня 2016 року „Про районний бюджет на 2017 рік” зі змінами, внесеними рішенням Чернігівської районної ради 11 січня 2017 року, 28 березня 2017 року,12 травня 2017 року”

26 травня 2017

Проект

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
(шістнадцята сесія сьомого скликання)


30 травня 2017 року
м.Чернігів


Про внесення змін до рішення
Чернігівської районної ради
від 22 грудня 2016 року
„Про районний бюджет на 2017 рік”
зі змінами, внесеними рішенням
Чернігівської районної ради
11 січня 2017 року, 28 березня 2017 року,
12 травня 2017 року

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення районної ради від 22 грудня 2017 року „Про районний бюджет на 2017 рік” зі змінами, внесеними рішеннями Чернігівської районної ради 11 січня 2017 року, 28 березня 2017 року, 12 травня 2017 року:

1.1. Пункти 1,2 викласти в такій редакції:

„ 1. Визначити на 2017 рік:

- доходи районного бюджету у сумі 355 млн. 976,0 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету 352 млн. 494,5 тис. грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 3 млн. 481,5 тис.грн. згідно з додатком 1 цього рішення;

- видатки районного бюджету у сумі 361 млн. 939,0 тис. гри., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 355 млн. 35,6 тис. грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 6 млн. 903,4 тис. грн. згідно з додатком 3 цього рішення;

- повернення кредитів до районного бюджету у сумі 130,0 тис. грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету - 130,0 тис. грн. згідно з додатком 4 цього рішення;

- надання кредитів з районного бюджету у сумі 260,0 тис. грн. , у тому числі надання кредитів із загального фонду районного бюджету - 130,0 тис. грн. та надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету - 130,0 тис.грн. згідно з додатком 4 цього рішення;

- дефіцит загального фонду районного бюджету у сумі 2 млн.671,1 тис.грн. згідно з додатком 2 цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 3 млн.421,9 тис.грн. згідно з додатком 2 цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2017 рік у сумі 361 млн. 939,0 тис.грн. у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами для програмно- цільового методу складання та виконання районного бюджету, у тому числі по загальному фонду у сумі 355 млн. 35,6 тис. грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 6 млн. 903,4тис. грн. згідно з додатком З”.

1.2 В пункті 10 цифри „12 млн. 865,3 тис.грн.” замінити на „13 млн. 325,3 тис.грн.”.

2. Затвердити зміни до показників районного бюджету, внесені спільними розпорядженнями голів районної державної адміністрації та районної ради від 05 квітня 2017 року № 6/6, від 11 квітня 2017 року № 7/7, від 14 квітня 2017 року № 9/9 та розпорядженнями голови районної державної адміністрації від 03 квітня 2017року №326, від 03 квітня 2017року №327.

3. Додатки 1-3, 5-7 до рішення районної ради від 11 січня 2017 року викласти в новій редакції.

4. Додатки 1-8 цього рішення є його невід’ємною частиною.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, інвестицій та соціально-економічного розвитку.

Голова районної ради О.М. Ларченко
Додаток 1
Додаток 1 до пояснювальної
Додаток 2
Додаток 2 до пояснювальної
Додаток 3
Додаток 4
Додаток 5
Додаток 6
Додаток 7
Додаток 8
Порiвняльна таблиця
Пояснювальна записка