back

Про внесення змін до рішення районної ради від 31 січня 2014 року "Про районний бюджет на 2014 рік"

16 червня 2014

ПРОЕКТ

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
(двадцять третя сесія шостого скликання)


____ червня 2014 року
м.Чернігів

Про внесення змін до рішення
районної ради від 31 січня 2014 року
"Про районний бюджет на 2014 рік"

Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення районної ради від 31січня 2014 року „Про районний бюджет на 2014 рік”, виклавши пункти 1, 2, 3 та 4 у такій редакції:

„1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2014 рік у сумі 173 млн. 993,0 тис.грн.

Обсяг доходів загального фонду визначити у сумі 168 млн. 789,7 тис.грн., спеціального фонду – 5 млн. 203,3 тис.грн. (додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2014 рік у сумі 177 млн.142,7 тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду у сумі 171 млн.424,4 тис.грн. та видатків спеціального фонду – 5 млн.718,3 тис.грн. за функціональною (додаток 2) та відомчою (додаток 3) структурою бюджету.

Установити розмір внутрішнього фінансування районного бюджету за рахунок залишку коштів, що склався на 01.01.2014 року, у сумі 3 млн. 232,7 тис.грн., у тому числі по спеціальному фонду - 217,4 тис.грн., з них: 118,3 тис.грн. – по бюджету розвитку (додаток 6).

3.Установити дефіцит загального фонду районного бюджету у сумі 2 млн.717,7 тис.грн., джерелом покриття якого визначити направлення залишку коштів, що склався на 01.01.2014 року по загальному фонду в сумі 3 млн. 15,3 тис.грн. (додаток 6).

4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 515,0 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 297,6 тис. грн. та направлення залишку коштів, що склався на 01.01.2014 року по спеціальному фонду в сумі 217,4 тис.грн. (додаток 6).”

2. Підпункт 4 пункту 6 доповнити абзацем такого змісту:

“- на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – у сумі 31,4 тис.грн.”

3. Підпункт 5 пункту 6 доповнити абзацем такого змісту:

- на виконання доручень виборців депутатами обласної ради – 66,5 тис.грн.;

4. Підпункти 7 та 9 пункту 6 викласти в новій редакції:

“7) - інших субвенцій :

- з сільських бюджетів – районному: по загальному фонду – 451,4 тис.грн., по спеціальному фонду в сумі 501,7 тис.грн. ;

- з районного бюджету – сільським: по загальному фонду – 59,6 тис.грн”.

“9) інших додаткових дотацій по загальному фонду бюджету: з районного бюджету - сільським бюджетам в сумі 548,1 тис.грн.

”.

5. Пункт 6 доповнити підпунктом 10 такого змісту:

“10) додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів на суму 101,7 тис.грн., в тому числі 30,0 тис.грн., які передаються до сільського та селищного бюджетів.”

6. Внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснено з бюджету розвитку районного бюджету, згідно з додатком 7.

7. Пункт 13 викласти в такій редакції:

“13. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію районних галузевих програм на загальну суму 1 млн.137,3 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів спеціального фонду –294,7 тис.грн. (додаток 8); ”

8. Затвердити зміни до показників районного бюджету, внесені спільними розпорядженнями голови районної державної адміністрації та голови районної ради від 29 квітня 2014 року №8/8, від 19 травня 2014 року № 11/11, від 19 травня 2014 року № 12/12, від 21 травня 2014 року №13/13, від 21 травня 2014 року № 14/14, від 21 травня 2014 року № 15/15, від 27 травня 2014 року № 17/17, від 29 травня 2014 року № 19/19 .

9. Додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету , фінансів та соціально-економічного розвитку району.

Голова районної ради А.М. Дуденко


Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 3-1

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7

Додаток 8

Пояснювальна записка до проекту рішення...