back

Про припинення юридичної особи Новоселівська загальноосвітня школа I ступеня Чернігівської районної ради Чернігівської області шляхом її ліквідації

03 червня 2014

ПРОЕКТ

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
(двадцять третя сесія шостого скликання)


____ червня 2014 року
м.Чернігів

Про припинення юридичної особи
Новоселівська загальноосвітня
школа I ступеня Чернігівської
районної ради Чернігівської області
шляхом її ліквідації

У зв'язку з відсутністю контингенту учнів у Новоселівській загальноосвітній школі I ступеня Чернігівської районної ради Чернігівської області, потреби у використанні даного навчального закладу для охоплення навчанням дітей шкільного віку села Новоселівка, з метою приведення мережі загальноосвітніх навчальних закладів району до освітніх потреб населення, відповідно до статей 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, статті 11 Закону України „Про загальну середню освіту", статей 17, 22 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців ", Положення про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 228 , беручи до уваги згоду Улянівської територіальної громади на ліквідацію Новоселівської загальноосвітньої школи I ступеня Чернігівської районної ради Чернігівської області (рішення загальних зборів представників Улянівської територіальної громади від 26.02.2014 року „Про розгляд клопотання відділу освіти Чернігівської районної державної адміністрації» додається), керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43, статтями 59, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада в и рі ш и л а:

1. Припинити діяльність юридичної особи – Новоселівська загальноосвітня школа I ступеня Чернігівської районної ради Чернігівської області, розташованої за адресою: вул. Щорса, буд. 28, с. Новоселівка Чернігівського району Чернігівської області, шляхом її ліквідації.

2. Створити ліквідаційну комісію з припинення юридичної особи Новоселівська загальноосвітня школа I ступеня Чернігівської районної ради Чернігівської області шляхом її ліквідації у складі згідно з додатком.

3. Ліквідаційній комісії :

3.1. Протягом трьох робочих днів з дати прийняття цього рішення повідомити державного реєстратора реєстраційної служби Чернігівського районного управління юстиції про прийняття рішення щодо припинення юридичної особи - Новоселівська загальноосвітня школа I ступеня Чернігівської районної ради Чернігівської області шляхом її ліквідації в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.2. Забезпечити публікацію оголошення в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації протягом десяти робочих днів з дня внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

3.3. Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами скласти проміжний баланс, що включає відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред’явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду, та подати його на затвердження Чернігівській районній раді.

3.4. Після завершення розрахунків з кредиторами скласти ліквідаційний баланс та подати його на затвердження Чернігівській районній раді.

4. Встановити, що вимоги кредиторів приймаються в строк не менше двох місяців з дати публікації повідомлення у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації про припинення діяльності юридичної особи -Новоселівська загальноосвітня школа I ступеня Чернігівської районної ради Чернігівської області шляхом її ліквідації, але не пізніше 01.09.2014 року.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Чернігівської районної ради з питань освіти, культури, релігії, засобів масової інформації та зв'язків з політичними партіями та з питань комунальної власності, будівництва, транспорту та зв’язку.

Голова районної ради А.М. Дуденко