back

Про внесення змін до рішення районної ради від 15 вересня 2011 року «Про підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району шляхом удосконалення орендних відносин»

29 квітня 2014

Рішення

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
(двадцять друга сесія шостого скликання)

25 квітня 2014 року
м.Чернігів

Про внесення змін до рішення
районної ради від 15 вересня 2011 року
«Про підвищення ефективності
використання майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ
Чернігівського району шляхом удосконалення
орендних відносин»

З метою врегулювання відносин оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району, відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», постанови Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 року № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу», постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 року №629 «Про затвердження Методики оцінки вартості об’єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів», керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада в и р і ш и л а:

1. Внести зміни до назви рішення районної ради від 15 вересня 2011 року «Про підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району шляхом удосконалення орендних відносин», виклавши його в такій редакції: «Про врегулювання відносин оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району».

2. Внести зміни в додаток 1 до рішення «Положення про порядок передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району в оренду»:

- в абзаці 4 пункту 5 розділу 1 текст «з дозволу голови районної ради» виключити;

- пункт 5 розділу 1 доповнити абзацом такого змісту: «- комунальні підприємства, установи, заклади – щодо нерухомого майна, загальна площа якого перевищує 200 кв.м – за рішенням районної ради»;

- абзац 8 пункту 1 розділу 2 виключити;

- пункт 9 розділу 2 після слова «наказом» доповнити словами « або розпорядженням»;

- абзац 8 пункту 4 розділу 3 виключити;

- пункт 3 розділу 5 викласти в такій редакції: «Оцінка об’єктів оренди здійснюється відповідно до чинного законодавства та даного рішення. Стандартизована оцінка об’єктів оренди використовується у випадках, передбачених Методикою розрахунку та порядком використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району, затвердженою даним рішенням районної ради ».

3. Додаток 2 до рішення «Методика розрахунку та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району» викласти в новій редакції (додається).

4. Внести зміни до додатку 4 «Типовий договір оренди нерухомого майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району»:

- у пункті 3.5 розділу 3 слово «попередній» замінити словом «поточний»;

- пункт 3.9 доповнити абзацом такого змісту: «Впродовж місяця з дня набрання чинності Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та селищ Чернігівського району в новій редакції здійснюється укладення Додаткових угод до Договорів оренди щодо зміни розміру орендної плати»;

- розділ 8 доповнити пунктом 8.3 такого змісту: «В разі необхідності використання для власних службових потреб орендованого приміщення Орендодавець має право достроково розірвати Договір оренди в односторонньому порядку, письмово попередивши про це Орендаря не пізніше, ніж за 2 місяці».

4. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності, будівництва, транспорту та зв’язку.

Голова районної ради А.М. Дуденко