back

Про внесення змін до рішення районної ради від 31 січня 2014 року "Про районний бюджет на 2014 рік"

16 квітня 2014

ПРОЕКТ
(нова редакція станом на 16.04.2014 р.)

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
(двадцять друга сесія шостого скликання)


____ квітня 2014 року
м.Чернігів

Про внесення змін до рішення
районної ради від 31 січня 2014 року
"Про районний бюджет на 2014 рік"

Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення районної ради від 31січня 2014 року „Про районний бюджет на 2014 рік”, виклавши пункти 1, 2, 3 та 4 у такій редакції:

„1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2014 рік у сумі 173 млн.666,9 тис.грн.

Обсяг доходів загального фонду визначити у сумі 168 млн. 566,6 тис.грн., спеціального фонду –5 млн. 100,3 тис.грн. (додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2014 рік у сумі 174 млн. 839,1тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду у сумі 168 млн.890,1тис.грн. та видатків спеціального фонду – 5 млн. 949,0 тис.грн. за функціональною (додаток 2) та відомчою (додаток 3) структурою бюджету.

Установити розмір внутрішнього фінансування районного бюджету за рахунок залишку коштів, що склався на 01.01.2014 року, у сумі 1 млн. 255,2 тис.грн., у тому числі по спеціальному фонду - 217,4 тис.грн., з них: 118,3 тис.грн. – по бюджету розвитку (додаток 6).

3.Установити дефіцит загального фонду районного бюджету у сумі 406,5 тис.грн., джерелом покриття якого визначити направлення залишку коштів, що склався на 01.01.2014 року по загальному фонду в сумі 1 млн. 37,8 тис.грн. (додаток 6).

4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 848,8 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 631,4 тис. грн. та направлення залишку коштів, що склався на 01.01.2014 року по спеціальному фонду в сумі 217,4 тис.грн (додаток 6).”

2.Підпункти 1,2,3,6,9 та абзац 1 підпункту 8 викласти в новій редакції:

“1) дотації вирівнювання, що одержується з державного бюджету у сумі 78 млн. 336,3 тис. грн.;

2) дотації вирівнювання сільським та селищним бюджетам у сумі 6 млн. 387,4 тис. грн.;

3) коштів, що передаються до районного бюджету від сільських та селищних бюджетів у сумі 3 млн. 577,3 тис. грн.;

4) субвенцій загального фонду Державного бюджету місцевим бюджетам :

- на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – у сумі 47 млн.010,0 тис. грн.;

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – у сумі 12 млн. 522,7 тис. грн.;

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – у сумі 1 млн. 934,4 тис.грн.;

- на надання пільг з послуг зв'язку, інших, передбачених законодавством, пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – у сумі 1 млн. 67,9 тис.грн.;

- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною” - у сумі 579,2 тис. грн.;”

”6) субвенцій з районного бюджету обласному бюджету на проведення видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, в сумі 158,1 тис.грн.;” .

“8) субвенцій спеціального фонду Державного бюджету місцевим бюджетам:

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 1 млн. 534,7 тис.грн.”.

“9) Установити в 2014 році обсяг повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету у сумі 100,0 тис.грн. та надання кредитів з районного бюджету у сумі 183,0 тис. грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду – у сумі 83,0 тис. грн., надання кредитів із спеціального фонду – у сумі 100,0 тис.грн. (додаток 5) .”

3. Підпункт 7 пункту 6 викласти в новій редакції:

“ - інших субвенцій :

- з сільських бюджетів – районному: по загальному фонду –392,2 тис.грн., по спеціальному фонду в сумі 398,7 тис.грн. ;

- з районного бюджету – сільським: по загальному фонду – 26,0 тис.грн, (згідно з додатком 4).”

4. Пункт 6 доповнити підпунктом 9 такого змісту:

“9) інших додаткових дотацій по загальному фонду бюджету: з районного бюджету - сільським бюджетам в сумі 498,1 тис.грн. ”.

5. Внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснено з бюджету розвитку районного бюджету, згідно з додатком 7.

6. Пункт 13 викласти в такій редакції:

“13. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію районних галузевих програм на загальну суму 1 млн. 49,9 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів спеціального фонду – 291,7 тис.грн. (додаток 8); ”

7. Затвердити зміни до показників районного бюджету, внесені спільними розпорядженням голови районної державної адміністрації та голови районної ради від 19.03.2014р. №7/7.

8. Додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету , фінансів та соціально-економічного розвитку району.

Голова районної ради А.М. ДуденкоДодаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Додаток 3-1
Додаток 4
Додаток 5
Додаток 6
Додаток 7
Додаток 8