back

Про районний бюджет на 2014 рік

25 січня 2014

ПРОЕКТ

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
(дев'ятнадцята сесія шостого скликання)


____ січня 2014 року
м.Чернігів

Про районний бюджет
на 2014 рік

Відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила:

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2014 рік у сумі 180 млн.150,4 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду визначити у сумі 175 млн. 873,4 тис. грн., спеціального фонду – 4 млн. 277,0 тис.грн. (додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2014 рік у сумі 180 млн. 50,4 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду у сумі 174 млн. 548,2 тис. грн. та видатків спеціального фонду – 5 млн. 502,2 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2), головними розпорядниками коштів (додаток 3) та головними розпорядниками коштів в розрізі бюджетних програм (додаток 3-1).

3. Установити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 1млн.225,2 тис.грн, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 6).

4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 1млн. 225,2 тис. грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 1 млн. 225,2 тис. грн. (додаток 6).

5.Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів районного бюджету у сумі 10,0 тис.грн.

6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2014 рік (додаток 4):

1) дотації вирівнювання, що одержується з державного бюджету у сумі 80 млн. 300,1 тис. грн.;

2) дотації вирівнювання сільським та селищним бюджетам у сумі 6 млн. 479,0 тис. грн.;

3) коштів, що передаються до районного бюджету від сільських та селищних бюджетів у сумі 3 млн. 939,7 тис. грн.;

4) субвенцій загального фонду Державного бюджету місцевим бюджетам :

- на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – у сумі 52 млн. 503,0 тис. грн.;

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та при будинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – у сумі 10 млн.630,8 тис. грн.;

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – у сумі 1млн. 934,4 тис.грн.;

- на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – у сумі 1млн.67,9 тис.грн.;

- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною” - у сумі 579,2 тис. грн.;

5) інших субвенцій з загального фонду обласного бюджету районному бюджету :

- на надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (придбання ліків за пільговими рецептами та пільгове зубопротезування) – у сумі 345,5 тис. грн.;

- на забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – у сумі 630,6 тис. грн.;

- на поховання учасників бойових дій і інвалідів війни – у сумі 46,7 тис. грн.;

- на фінансування заходів програми передачі нетелей багатодітним сім’ям, які проживають у сільській місцевості Чернігівської області – 16,1 тис. грн.;

- на фінансування заходів програми “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – 2 фаза” у Чернігівський області - 100,0 тис.грн.

6) субвенцій з районного бюджету обласному бюджету на проведення видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, в сумі 159,8 тис. грн.;

7) інших субвенцій від сільських та селищних бюджетів у сумі 351,0 тис. грн.;

8) субвенцій спеціального фонду Державного бюджету місцевим бюджетам:

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 1 млн.110,2 тис.грн.

Чернігівська районна державна адміністрація може здійснювати протягом 2014 року перерозподіл коштів інших субвенцій та обсягів субвенцій з державного бюджету за функціональною класифікацією, виходячи із фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій, допомоги населенню в межах загального обсягу таких субвенцій.

7. Установити, що перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам Чернігівського району (коштів, що передаються до районного бюджету) здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду відповідного місцевого бюджету згідно із додатком 4 до цього рішення.

8. Надати право Чернігівській районній державній адміністрації здійснювати розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів з державного та обласного бюджетів місцевим бюджетам району у період між сесіями районної ради з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет на 2014 рік.

9. Установити в 2014 році обсяг повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету у сумі 100,0 тис.грн. та надання кредитів з районного бюджету у сумі 200,0 тис. грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду – у сумі 100,0 тис. грн., надання кредитів із спеціального фонду – у сумі 100,0 тис.грн. (додаток 5) .

10. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено з бюджету розвитку районного бюджету ( додаток7).

11. Установити розмір резервного фонду районного бюджету на 2014 рік у сумі 50,0 тис.грн.

12. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

- нарахування на заробітну плату ( код2120) ;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);

- забезпечення продуктами харчування (код 2230);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270) ;

- поточні трансферти населенню (код 2700);

- поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620).

13. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію районних галузевих програм на загальну суму 767,9 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів спеціального фонду 102,7 тис. грн. (додаток 8).

14. Відповідно до пункту 8 статті 16 Бюджетного Кодексу України надати право начальнику фінансового управління Чернігівської районної державної адміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах в установах банку з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного року.

15. Надати право фінансовому управлінню Чернігівської районної державної адміністрації:

15.1. Проводити перерахування сільським та селищним радам недоотриманих до плану сум дотації вирівнювання до 25 числа місяця, наступного за звітним;

15.2. За обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах районного бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією ;

16. В міжсесійний період, в окремих випадках, за спільним розпорядженням голови районної державної адміністрації та голови районної ради дозволити виділення додаткових коштів розпорядникам коштів районного бюджету та додаткових трансфертів сільським та селищним бюджетам, а також здійснювати передачу коштів із загального до спеціального фонду бюджету, вносити зміни до переліку та обсягів місцевих регіональних програм, які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету та здійснювати перерозподіл за об’єктами будівництва (реконструкції) за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку району з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет на 2014 рік.

17. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Районній державній адміністрації затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

18. Додатки 1- 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань

Голова районної ради М.Б. Литвин


Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Додаток №3-1
Додаток 4
Додаток 5
Додаток 6
Додаток 7
Додаток 8