back

Про план діяльності Чернігівської районної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік

21 листопада 2013

ПРОЕКТ

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
(сімнадцята сесія шостого скликання)


____ грудня 2013 року
м.Чернігів

Про план діяльності Чернігівської
районної ради з підготовки проектів
регуляторних актів на 2014 рік

З метою організації здійснення державної регуляторної політики Чернігівською районною радою, відповідно до статей 7, 13, 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтями 23-2, 23-3 Регламенту роботи районної ради, районна рада в и р і ш и л а:

1. Затвердити план діяльності Чернігівської районної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік (надалі-План) згідно з додатком.

2. Зобов’язати розробників регуляторних актів, не передбачених Планом, у визначений законом строк подавати районній раді пропозиції про внесення змін та доповнень до Плану.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку району.

Голова районної ради М.Б. Литвин