back

14. Про внесення змін до рішення районної ради від 30 грудня 2010 року "Прo \районний бюджет на 2011 рік"

26 жовтня 2011

Проект

                            

У К Р А Ї Н А

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(  шоста сесія шостого скликання)

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  15 листопада 2011 року

    м. Чернігів

 

Про внесення змін до рішення

районної ради від 30 грудня 2010 року

"Про районний бюджет на 2011 рік"

 

Відповідно  до  пункту 7 статті  78  Бюджетного кодексу України,  керуючись  пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  районна рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення районної ради від 30 грудня 2010 року „Про районний бюджет на 2011 рік” ,  виклавши  пункти  1,2,3 та 4    у такій  редакції:     „1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2011 рік у сумі 150 млн. 392,4 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду визначити у сумі 146 млн. 819,1 тис.грн., спеціального фонду – 3 млн.573,3 тис.грн. (додаток №1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2011 рік у сумі 151млн.141,7тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду у  сумі 126 млн.800,1 тис.грн. та видатків спеціального фонду – 24 млн.341,6 тис.грн. за функціональною (додаток №2) та відомчою (додаток №3) структурою бюджету.

Установити  розмір   внутрішнього фінансування районного бюджету за рахунок  залишку коштів,  що  склався на  01.01.2011 року, у  сумі  876,3 тис.грн., у тому числі по загальному фонду 550,7 тис.грн. та по спеціальному фонду  - 325,6 тис.грн. (Додаток №6).

3 . Установити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 19 млн. 969,0 тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку  в сумі 20 млн. 519,7тис.грн та направлення залишку коштів по загальному фонду, що склався на 01.01.2011року в сумі 550,7 тис.грн. (додаток №6).

4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 20млн.845,3 тис.грн., джерелом покриття якого визначити  надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 20 млн. 519,7 тис. грн. та направлення залишку коштів, що  склався на  01.01.2011 року  по спеціальному фонду  в сумі 325,6 тис.грн (додаток №6).

2.  Підпункт  9  пункту 6 викласти в новій редакції :

  

“ 9) іншої субвенції спеціального фонду з сільських та селищних бюджетів для районного бюджету – у сумі 774,6 тис. грн. :

-в сумі 570,3 тис. грн. за рахунок коштів спеціального фонду бюджету  від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;

-в сумі 154,3тис.грн. за рахунок коштів спеціального фонду (природоохоронного фонду);

-в сумі 101,0 тис.грн за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) з сільських бюджетів до районного бюджету ; ”;

3. Внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснено з бюджету розвитку районного бюджету згідно з додатком 7.

4. Пункт 12 викласти в такій редакції:

Затвердити в складі видатків  районного бюджету кошти на реалізацію  районних  галузевих програм на загальну суму 1698,6 тис.грн. , в тому числі за рахунок коштів спеціального фонду 1140,2 тис.грн.  (додаток №8). “.

5. Затвердити зміни до показників районного бюджету, внесені  спільним розпорядженнями  голови  районної державної адміністрації та голови районної ради від 26.09.2011 року № 50/75.

6. Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету , фінансів та соціально-економічного розвитку району.

 

 

 

Голова районної ради                                                                         М.Б. Литвин