back

Про внесення змін до рішення районної ради від 27 грудня 2012 року "Про районний бюджет на 2013 рік"

01 квітня 2013

Рішення

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
(чотирнадцята сесія шостого скликання)

27 березня 2013 року
м.Чернігів

Про внесення змін до рішення
районної ради від 27 грудня 2012 року
"Про районний бюджет на 2013 рік"

Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення районної ради від 27 грудня 2012року „Про районний бюджет на 2013 рік”, виклавши пункти 1, 2, 3 та 4 у такій редакції:

„1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2013 рік у сумі 162млн.422,8 тис.грн. Обсяг доходів загального фонду визначити у сумі 158 млн. 012,2 тис.грн., спеціального фонду – 4 млн. 410,6 тис.грн. (додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2013 рік у сумі 163 млн.669,8тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду у сумі 158 млн.539,4 тис.грн. та видатків спеціального фонду – 5 млн.130,4 тис.грн. за функціональною (додаток 2) та відомчою (додаток 3) структурою бюджету.

Установити розмір внутрішнього фінансування районного бюджету за рахунок залишку коштів, що склався на 01.01.2013 року, у сумі 1331,9 тис.грн., у тому числі по спеціальному фонду - 73,9 тис.грн., з них 18,0 тис.грн. – по бюджету розвитку (додаток 6).

3.Установити дефіцит загального фонду районного бюджету у сумі 612,2 тис.грн., джерелом покриття якого визначити направлення залишку коштів, що склався на 01.01.2013 року по загальному фонду (додаток 6).

4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 719,8 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 645,9 тис. грн. та направлення залишку коштів, що склався на 01.01.2013 року по спеціальному фонду в сумі 73,9 тис.грн (додаток 6).”

2. Абзац 2 підпунку8 пункту 6 викласти в новій редакції :

“- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 1 млн.723,7тис.грн. , з яких 496,4 тис.грн. передаються до районного бюджету з сільських та селищних бюджетів.”

3. Пункт 6 доповнити підпунктом 9 такого змісту :

“9) інші субвенції спеціального фонду з сільських бюджетів районному в сумі 73,2 тис.грн. (30,0 тис.грн. – бюджет розвитку);

4. Внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснено з бюджету розвитку районного бюджету, згідно з додатком 7.

5. Пункти 13 та 14 викласти в такій редакції:

“13.Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію районних галузевих програм на загальну суму 877,0 тис.грн. , в тому числі за рахунок коштів спеціального фонду –90,0 тис.грн. (додаток 8);

14. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

- середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевого бюджету, визначених у Законі України „Про Державний бюджет України на 2013 рік”, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами. ”

6. Затвердити зміни до показників районного бюджету, внесені спільним розпорядженням голови районної державної адміністрації та голови районної ради від 01.03.2013 № 9/9.

7. Додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету , фінансів та соціально-економічного розвитку району.

Голова районної ради М.Б. Литвин
Додатки: №1,

№2,

№3,

№4,

№5,

№6,

№7,

№8.