back

12 лютого 2021

Про затвердження Програми «Про фінансове  забезпечення комісії з  припинення  юридичної  особи – Куликівської  районної  ради шляхом реорганізації через  приєднання до  Чернігівської  районної ради Чернігівської  області»  у  новій  редакції

перегялнути