back

Про районний бюджет на 2013 рік

03 січня 2013

Рішення

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
(тринадцята сесія шостого скликання)

27 грудня 2012 року
м. Чернігів

Про районний бюджет
на 2013 рік

Відповідно до статті 76 Бюджетного кодексу України та керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада в и р і ш и л а:

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2013 рік у сумі 161 млн.853,2 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду визначити у сумі 158 млн. 12,2 тис. грн., спеціального фонду – 3 млн. 841,0 тис.грн. (додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2013 рік у сумі 161 млн. 768,2 тис. грн.., у тому числі обсяг видатків загального фонду у сумі 157 млн. 833,5 тис. грн. та видатків спеціального фонду – 3 млн. 934,7 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2), головними розпорядниками коштів (додаток 3) та головними розпорядниками коштів в розрізі бюджетних програм (додаток 3-1).

3. Установити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 93,7 тис. грн, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 6).

4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 93,7 тис. грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 93,7 тис. грн. (додаток 6).

5.Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів районного бюджету у сумі 10,0 тис.грн.

6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2013 рік (додаток 4):

1) дотації вирівнювання, що одержується з державного бюджету у сумі 72 млн. 220,3 тис. грн.;

2) дотації вирівнювання сільським та селищним бюджетам у сумі 5 млн. 132,2 тис. грн.;

3) коштів, що передаються до районного бюджету від сільських та селищних бюджетів у сумі 3 млн. 786,5 тис. грн.;

4) інших дотацій від сільських та селищних бюджетів у сумі 185,0 тис. грн.;

5) субвенцій загального фонду Державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 57 млн. 205,4 тис. грн.:

- на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – у сумі 43 млн. 482,5 тис. грн.;

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та при будинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – у сумі 10 млн.002,5 тис. грн.;

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – у сумі 1млн. 865,2 тис.грн.;

- на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – у сумі 1млн.191 тис.грн.;

- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною” - у сумі 664,2 тис. грн.;

6) інших субвенцій з загального фонду обласного бюджету районному бюджету у сумі 1 млн. 740,3 тис. грн.:

- на надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (придбання ліків за пільговими рецептами та пільгове зубопротезування) – у сумі 337,8 тис. грн.;

- на забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – у сумі 633,7 тис. грн.;

- на поховання учасників бойових дій і інвалідів війни – у сумі 51,6 тис. грн.;

- на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення – 682,3 тис. грн. ;

- на фінансування заходів програми передачі нетелей багатодітним сім’ям, які проживають у сільській місцевості Чернігівської області – 34,9 тис. грн.;

7) субвенцій з районного бюджету обласному бюджету на проведення видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, в сумі 147,4 тис. грн.;

8) субвенцій спеціального фонду Державного бюджету місцевим бюджетам:

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 1 млн.227,3 тис.грн.

Чернігівська районна державна адміністрація може здійснювати протягом 2013 року перерозподіл коштів інших субвенцій та обсягів субвенцій з державного бюджету України за функціональною класифікацією, виходячи із фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій, допомоги населенню в межах загального обсягу таких субвенцій.

7. Установити, що перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам Чернігівського району (коштів, що передаються до районного бюджету) здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду відповідного місцевого бюджету згідно із додатком 4 до цього рішення.

8. Надати право Чернігівській районній державній адміністрації здійснювати розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів з державного та обласного бюджетів місцевим бюджетам району відповідно до кожного окремого Порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, у період між сесіями районної ради з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет.

9. Установити в 2013 році обсяг повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету у сумі 90,0 тис.грн. та надання кредитів з районного бюджету у сумі 175,0 тис. грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду – у сумі 85,0 тис. грн., надання кредитів із спеціального фонду – у сумі 90,0 тис.грн. (додаток 5) .

10. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено з бюджету розвитку районного бюджету ( додаток7).

11. Установити розмір резервного фонду районного бюджету на 2013 рік у сумі 46,3 тис.грн.

12. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2013 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

- нарахування на заробітну плату ( код2120) ;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);

- забезпечення продуктами харчування (код 2230);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270) ;

- поточні трансферти населенню (код 2700);

- поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620).

13. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію районних галузевих програм на загальну суму 764,7 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів спеціального фонду 90,0 тис. грн. (додаток 8).

14. Відповідно до статей 43 та73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку районного бюджету, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;

- позики на покриття тимчасових касових розривів в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

- середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів районного бюджету, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

15. Відповідно до пункту 8 статті 16 Бюджетного Кодексу України надати право начальнику фінансового управління Чернігівської райдержадміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах в установах банку з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного року.

16. Надати право фінансовому управлінню Чернігівської райдержадміністрації:

16.1. Проводити перерахування сільським та селищним радам недоотриманих до плану сум дотації вирівнювання до 25 числа місяця, наступного за звітним;

16.2. В міжсесійний період, в окремих випадках, за спільним розпорядженням голови районної державної адміністрації та голови районної ради вирішувати питання щодо виділення додаткових коштів головним розпорядникам коштів районного бюджету та додаткових трансфертів сільським та селищним бюджетам, а також здійснювати передачу коштів із загального до спеціального фонду бюджету та перерозподіл за об’єктами будівництва (реконструкції) за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку району з наступним затвердженням на сесії районної ради відповідних розпоряджень;

16.3. За обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах районного бюджету здійснювати:

- перерозподіл видатків за економічною класифікацією ;

- перерозподіл видатків за функціональною класифікацією.

17. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

18. Районній державній адміністрації затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

19. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених лімітів споживання у фізичних обсягах, забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків.

20. Додатки 1- 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку району.

Голова районної ради М.Б. Литвин
Додатки: №1,

№2,

№3,

№3-1,

№4,

№5,

№6,

№7,

№8.