back

Про припинення юридичної особи Радгоспівська загальноосвітня школа І ступеня Чернігівської районної ради Чернігівської області шляхом її ліквідації

20 серпня 2012

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
(одинадцята сесія шостого скликання)

15 серпня 2012 року
м.Чернігів

Про припинення юридичної особи
Радгоспівська загальноосвітня школа І ступеня
Чернігівської районної ради Чернігівської області
шляхом її ліквідації

У зв'язку з відсутністю контингенту учнів у Радгоспівській загальноосвітній школі І ступеня Чернігівської районної ради Чернігівської області, потреби у використанні даного навчального закладу для охоплення навчанням дітей шкільного віку села Нове, з метою приведення мережі загальноосвітніх навчальних закладів району до освітніх потреб населення, відповідно до статей 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, статті 11 Закону України „Про загальну середню освіту", Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців ", Положення про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 228 , беручи до уваги згоду Седнівської територіальної громади на ліквідацію Радгоспівської загальноосвітньої школи І ступеня Чернігівської районної ради Чернігівської області (рішення загальних зборів представників Седнівської територіальної громади від 20.07.2012 року „Про ліквідацію Радгоспівської загальноосвітньої школи І ст. Чернігівської районної ради Чернігівської області " додається) , керуючись п.20 ч.1 ст. 43, ст. 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ", районна рада в и р і ш и л а:

1. Припинити діяльність юридичної особи – Радгоспівська загальноосвітня школа І ступеня Чернігівської районної ради Чернігівської області, розташованої за адресою: село Нове Чернігівського району Чернігівської області, вулиця Центральна, буд. 3, шляхом її ліквідації.

2. Створити ліквідаційну комісію з припинення юридичної особи Радгоспівська загальноосвітня школа І ступеня Чернігівської районної ради Чернігівської області шляхом її ліквідації у складі згідно з додатком

.

3. Ліквідаційній комісії :

3.1. Протягом трьох робочих днів з дати прийняття цього рішення повідомити державного реєстратора про прийняття рішення щодо припинення юридичної особи Радгоспівська загальноосвітня школи І ступеня Чернігівської районної ради Чернігівської області шляхом її ліквідації в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.2. Протягом трьох місяців з дати публікації повідомлення про ліквідацію вищезазначеного закладу у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації здійснити інші заходи щодо ліквідації закладу згідно з вимогами чинного законодавства України.

3.3. Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами скласти проміжний баланс, що включає відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред’явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду, та подати його на затвердження Чернігівській районній раді.

3.4. Після завершення розрахунків з кредиторами скласти ліквідаційний баланс та подати його на затвердження Чернігівській районній ради.

4. Встановити, що вимоги кредиторів приймаються в строк не менше двох місяців з дати публікації повідомлення у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації про припинення діяльності юридичної особи Радгоспівська загальноосвітня школа І ступеня Чернігівської районної ради Чернігівської області шляхом її ліквідації, але не пізніше 15.11.2012 року.

5. Завершити припинення юридичної особи Радгоспівська загальноосвітня школа І ступеня Чернігівської районної ради Чернігівської області до 15.12.2012 року.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань освіти, культури, релігії, засобів масової інформації та зв'язків з політичними партіями та з питань комунальної власності, будівництва, транспорту та зв’язку.

Голова районної ради М.Б. Литвин