back

Про план діяльності Чернігівської районної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік

13 грудня 2017

Проект

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
(двадцята сесія сьомого скликання)


_____________ 2017 року
м.Чернігів


Про план діяльності Чернігівської
районної ради з підготовки проектів
регуляторних актів на 2018 рік

З метою організації здійснення державної регуляторної політики Чернігівською районною радою, відповідно до статей 7, 13, 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись пунктом 6 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 18.1. Регламенту роботи Чернігівської районної ради, районна рада вирішила:

1. Затвердити план діяльності Чернігівської районної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік (надалі-План) згідно з додатком.

2. Зобов’язати розробників регуляторних актів, не передбачених Планом, у визначений законом строк подавати районній раді пропозиції про внесення змін та доповнень до Плану.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, інвестицій та соціально-економічного розвитку.

Голова районної ради О.М. Ларченко

ДОДАТОК