back

Про ліквідацію юридичної особи «Лукашівська загальноосвітня школа І ступеня Чернігівської районної ради Чернігівської області».

28 березня 2017

Рішення

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
(тринадцята сесія сьомого скликання)


28 березня 2017 року
м.Чернігів

Про ліквідацію юридичної особи
«Лукашівс ька загальноосвітня школа
І ступеня Чернігівської районної ради
Чернігівської області»

З метою приведення мережі загальноосвітніх навчальних закладів району до освітніх потреб населення, відповідно до статей 104, 105, 110, 111 Цивільного країни, статті 11 Закону України «Про загальну середню освіту», статей 15,17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», Положення про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 228, керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43, статтями 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада в и р і ш и л а:

1. Припинити діяльність юридичної особи – «Лукашівська загальноосвітня школа І ступеня Чернігівської районної ради Чернігівської області» (код ЄДРПОУ 26543979), розташованої за адресою: вул. Шкільна, буд. 8, с. Лукашівка Чернігівського району Чернігівської області, шляхом її ліквідації.

2. Створити ліквідаційну комісію з припинення юридичної особи «Лукашівська загальноосвітня школа І ступеня Чернігівської районної ради Чернігівської області» шляхом її ліквідації у складі згідно з додатком.

3. Встановити, що претензії кредиторів направляються за адресою ліквідаційної комісії шляхом оформлення грошових або майнових вимог у письмовій формі з додаванням підтвердних документів в порядку, визначеному законодавством, впродовж двох місяців з дня опублікування повідомлення про ліквідацію юридичної особи на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

4. Ліквідаційній комісії вжити всіх необхідних заходів, передбачених чинним законодавством щодо ліквідації юридичної особи, в тому числі:

4.1. Протягом трьох робочих днів з дати прийняття цього рішення повідомити орган, який вносить до єдиного державного реєстру відомості про те, що юридична особа перебуває у процесі припинення, про прийняття рішення щодо припинення юридичної особи – «Лукашівська загальноосвітня школа І ступеня Чернігівської районної ради Чернігівської області» шляхом її ліквідації в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.2. Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами скласти проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред’явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду, та подати його на затвердження Чернігівській районній раді.

4.3. Після завершення розрахунків з кредиторами скласти ліквідаційний баланс та подати його на затвердження Чернігівській районній раді.

5. Встановити, що вимоги кредиторів приймаються в строк не менше двох місяців з дати оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Чернігівської районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, спорту та туризму.

Голова районної ради О.М. Ларченко


Додаток

Результати поіменного голосування
(переглянути...)