back

Про ліквідацію комунального підприємства «Агенство інвестиційного розвитку» Чернігівської районної ради Чернігівської області

15 лютого 2017

Проект

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
(дванадцята сесія сьомого скликання)


23 лютого 2017 року
м.Чернігів

Про ліквідацію комунального підприємства
«Агенство інвестиційного розвитку» Чернігівської
районної ради Чернігівської області

У зв’язку з нездійсненням господарської діяльності комунальним підприємством «Агенство інвестиційного розвитку» Чернігівської районної ради Чернігівської області, відповідно до статті 59, 60 Господарського кодексу України, статей 104, 110 Цивільного кодексу України, Статуту комунального підприємства «Агенство інвестиційного розвитку» Чернігівської районної ради Чернігівської області, керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43, статей 59,60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада в и р і ш и л а:

1. Припинити юридичну особу – комунальне підприємство «Агенство інвестиційного розвитку» Чернігівської районної ради Чернігівської області (код ЄДРПОУ 34831997 ) шляхом її ліквідації.

2. Створити комісію з ліквідації юридичної особи - комунального підприємства «Агенство інвестиційного розвитку» Чернігівської районної ради Чернігівської області у складі, згідно з додатком.

3. Визначити, що місцезнаходженням ліквідаційної комісії є юридична адреса Чернігівської районної ради: 14027, вул. Шевченка, 48, м. Чернігів.

4. Встановити, що претензії кредиторів направляються за адресою ліквідаційної комісії шляхом оформленням грошових або майнових вимог у письмовій формі з додаванням підтвердних документів в порядку, визначеному законодавством, впродовж двох місяців з дня опублікування повідомлення про ліквідацію комунального підприємства у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.

5. Доручити комісії з ліквідації:

5.1. В установленому порядку повідомити державного реєстратора про рішення щодо ліквідації комунального підприємства, зазначеного у пункті 1 цього рішення.

5.2. Опублікувати повідомлення про ліквідацію комунального підприємства у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.

5.3. Впродовж трьох місяців з дати публікації повідомлення про ліквідацію комунального підприємства «Агенство інвестиційного розвитку» Чернігівської районної ради Чернігівської області здійснити дії, пов»язані з ліквідацією підприємства згідно з вимогами чинного законодавства України.

5.4. Після закінчення терміну для пред’явлення вимог кредиторами і задоволення або відхилення цих вимог скласти ліквідаційний баланс комунального підприємства, зазначеному у пункті 1 цього рішення, та подати його на затвердження Чернігівській районній раді.

5.5. Забезпечити передачу документів, які підлягають тривалому зберіганню, до відповідної архівної установи у порядку, визначеному чинним законодавством України.

5.6. В установленому порядку подати документи, визначені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» до державного реєстратора для внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про ліквідацію комунального підприємства зазначеного в пункті 1 цього рішення, згідно з чинним законодавством.

5.7. Ліквідаційній комісії провести ліквідаційну процедуру згідно вимог чинного законодавства упродовж 4-х місяців з моменту публікації повідомлення про ліквідацію комунального підприємства у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.

6. Фінансовому управлінню Чернігівської районної державної адміністрації передбачити кошти для здійснення процедури по ліквідації комунального підприємства «Агенство інвестиційного розвитку» Чернігівської районної ради Чернігівської області.

7. Дане рішення складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у виконавчому апараті районної ради, а другий – у державного реєстратора юридичних та фізичних осіб-підприємців.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, транспорту та інфраструктури та з питань бюджету, інвестицій та соціально-економічного розвитку.

Голова районної ради О.М. Ларченко

Додаток