back

Про внесення змін до рішення районної ради від 30 грудня 2011 року "Про районний бюджет на 2012 рік"

06 квітня 2012

ПРОЕКТ

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(дев'ята сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я

від 27 квітня 2012 року
м. Чернігів

Про внесення змін до рішення
районної ради від 30 грудня 2011 року
"Про районний бюджет на 2012 рік"

Відповідно до пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення районної ради від 30 грудня 2011року „Про районний бюджет на 2012рік” , виклавши пункти 1,2,3 та 4 у такій редакції: „1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2011 рік у сумі 155млн.961,4тис.грн.

Обсяг доходів загального фонду визначити у сумі 152млн. 146,5 тис.грн., спеціального фонду – 3 млн.814,9 тис.грн.(додаток №1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2012 рік у сумі 156млн.901,6тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду у сумі 143 млн.965 тис.грн. та видатків спеціального фонду – 12 млн.936,6 тис.грн. за функціональною (додаток №2) та відомчою (додаток №3) структурою бюджету.

Установити розмір внутрішнього фінансування районного бюджету за рахунок залишку коштів, що склався на 01.01.2012 року, у сумі 1010,2 тис.грн., у тому числі по спеціальному фонду - 586,5 тис.грн., з них 95,0 тис.грн. – по бюджету розвитку (Додаток №6).

3 . Установити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 8 млн. 111,5 тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (додаток №6).

4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 9млн.121,7 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 8 млн. 535,2 тис. грн. та направлення залишку коштів, що склався на 01.01.2012 року по спеціальному фонду в сумі 586,5 тис.грн (додаток №6).”

2. Підпункт 2 пункту 6 доповнити абзацом 4 такого змісту :

- на виконання доручень виборців депутатами обласної ради по Чернігівському району в сумі 31,6 тис.грн.

3. Пункт 6 доповнити підпунктами 6,7 та 8такого змісту :

“6) інші субвенції спеціального фонду (бюджету розвитку):

- з районного бюджету сільським бюджетам в сумі 167,0тис.грн.;

- з сільського бюджету до районного бюджету в сумі 150,0 тис.грн.

7) інші додаткові дотації загального фонду з районного бюджету сільським бюджетам – у сумі 46,0тис.грн

8) інші субвенції загального фонду з сільського бюджету районному бюджету - 5,0 тис.грн. “.

4. Затвердити зміни до показників районного бюджету, внесені спільними розпорядженнями голови районної державної адміністрації та голови районної ради від 14.02.2012р. № 5/11, від 27.03.2012 р. № 13/26; від 27.03.2012р. № 14/27, від 27.03.2012р. №15/28.

5. Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку району.

Голова районної ради М.Б. Литвин


Додатки: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8.