back

Про районний бюджет на 2012 рік

29 грудня 2011

ПРОЕКТ

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( сьома сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я

від 30 грудня 2011 року
м. Чернігів

Про районний бюджет
на 2012 рік

Відповідно до статті 76 Бюджетного кодексу України та керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила:

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2012 рік у сумі 155 млн.774,8 тис. грн. Обсяг доходів загального фонду визначити у сумі 152 млн.109,9 тис.грн., спеціального фонду – 3 млн.664,9 тис.грн. (додаток №1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2011 рік у сумі 155 млн. 704,8тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду у сумі 143 млн. 671,7 тис. грн. та видатків спеціального фонду – 12 млн. 33,1 тис.грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток №2) та головними розпорядниками коштів (додаток № 3) .

3. Установити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 8 млн 368,2 тис. грн, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток №6).

4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 8 млн.368,2 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 8 млн.368,2 тис. грн. (додаток №6).

5.Установити розмір оборотного касового залишку районного бюджету у сумі 10,0 тис.грн.

6.Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2012 рік (додаток № 4):

1) субвенції загального фонду Державного бюджету місцевим бюджетам :
- на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям , інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – у сумі 33млн.970,9 тис.грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та при будинкових територій) , вивезення побутового сміття та рідких нечистот – у сумі 9 млн.589,9 тис.грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – у сумі 1млн.644,8 тис.грн.;
- на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – у сумі 1млн.273,1 тис.грн.;
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною” - у сумі 561,9 тис.грн.;

2) іншої субвенції з загального фонду обласного бюджету районному бюджету :
- на надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (придбання ліків за пільговими рецептами та пільгове зубопротезування) – у сумі 318,7 тис.грн.;
- на забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – у сумі 598,1 тис.грн.;
- на поховання учасників бойових дій і інвалідів війни – у сумі 51,3 тис.грн.

3) субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 8 млн.158,5 грн. (на будівництво навчально-виховного комплексу у складі загальноосвітньої школи на 240 учнів та дитсадку-ясел на 35 місць в с.м.т. Седнів Чернігівського району);
4) субвенції з районного бюджету обласному бюджету на проведення видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів в сумі 154,7 тис.грн.
5) субвенції спеціального фонду Державного бюджету місцевим бюджетам :
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 1 млн.136,1 тис.грн. на утримання центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів.
Чернігівська районна державна адміністрація може здійснювати протягом 2012 року перерозподіл обсягів субвенцій з державного бюджету України та коштів інших субвенцій за функціональною класифікацією, виходячи із фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій, допомоги населенню в межах загального обсягу таких субвенцій.

7. Надати право Чернігівській районній державній адміністрації здійснювати протягом 2012 року : - розподіл нерозподілених та додатково наданих субвенцій та дотацій з обласного та Державного бюджетів України відповідно до кожного окремого Порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України з подальшим затвердженням на сесії районної ради.

8.Установити в 2012 році обсяг повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету у сумі 90,0 тис.грн. та надання кредитів з районного бюджету у сумі 160,0 тис.грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду – у сумі 70,0 тис.грн. , надання кредитів із спеціального фонду – у сумі 90,0 тис.грн. (додаток № 5) .

9.Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено з бюджету розвитку районного бюджету ( додаток № 7).

10. Установити розмір резервного фонду районного бюджету на 2011 рік у сумі 50,0 тис.грн.

11. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2012 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
- нарахування на заробітну плату ( код 1120) ;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132);
- забезпечення продуктами харчування (код 1133);
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160) ;
- поточні трансферти населенню (код 1340);
- поточні трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

12. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію районних галузевих програм на загальну суму 615,2 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів спеціального фонду 90,0 тис. грн.. (додаток № 8)

13. Відповідно до пункту 1 статті 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації отримувати:

- позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку районного бюджету, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;
- позики на покриття тимчасових касових розривів в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;
- середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів районного бюджету, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

14. Відповідно до пункту 8 статті 16 Бюджетного Кодексу України надати право начальнику фінансового управління Чернігівської райдержадміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах в установах банку з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного року.

15. Надати право:

15.1 В міжсесійний період, в окремих випадках, за спільним розпорядженням голови районної державної адміністрації і голови районної ради з наступним затвердженням на сесії районної ради вирішувати питання щодо виділення додаткових коштів головним розпорядникам коштів районного бюджету та додаткових трансфертів сільським та селищним бюджетам, а також здійснювати передачу коштів із загального до спеціального фонду бюджету та перерозподіл за об’єктами будівництва ( реконструкції);

15.2. Фінансовому управлінню Чернігівської райдержадміністрації :
- проводити перерахування сільським та селищним радам, недоотриманих до плану, сум дотації вирівнювання до 25 числа місяця, наступного за звітним,
- проводити контроль щодо забезпечення врегулювання до 25 числа місяця наступного за звітним недоотриманих до плану сум, що надходять до районного бюджету з сільських та селищних бюджетів (вилучення).

16.Дозволити фінансовому управлінню Чернігівської райдержадміністрації за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах районного бюджету здійснювати:
- перерозподіл видатків за економічною класифікацією ;
- перерозподіл видатків за функціональною класифікацією ;
- збільшення бюджетних призначень на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання окремо по загальному та спеціальному фондах з урахуванням висновку постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку району з наступним затвердженням рішенням районної ради.

17. На виконання статті 51 та статті 77 Бюджетного Кодексу України делегувати право Чернігівській районній державній адміністрації установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів планових призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів цим рішенням. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених лімітів споживання у фізичних обсягах у межах встановлених лімітів споживання у фізичних обсягах та забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку , які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків.

18. Додатки № 1- 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку району.

Голова районної ради М.Б. Литвин

Додатки: додаток, №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8.