back

Про реформування друкованого засобу масової інформації Чернігівської районної газети «Наш край» та редакції комунального підприємства «Редакція Чернігівської районної газети «Наш край», засновником (співзасновником) якого є Чернігівська районна рада.

22 березня 2016

Рішення

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія сьомого скликання)


22 березня 2016 року
м.Чернігів

Про реформування друкованого засобу
масової інформації Чернігівська
районна газета «Наш край»
та редакції комунального підприємства
«Редакція Чернігівської районної
газети «Наш край», засновником
(співзасновником) яких є
Чернігівська районна рада»

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 3, частини 3 статті 4, статті 5, частини 2 статті 6 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», частини 2 ст. 8 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні, статей 80, 82, 83, 104-109 Цивільного кодексу та статей 55, 59, 60, 61, 78 Господарського кодексу України, рішення зборів трудового колективу редакції газети «Наш край» та комунального підприємства «Редакція Чернігівської районної газети «Наш край» Чернігівської районної ради Чернігівської області» від 11.02.2016 р. (протокол № 1), керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада в и р і ш и л а:

1. Вийти зі складу засновників (співзасновників) друкованого засобу масової інформації Чернігівська районна газета «Наш край» (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, серія ЧГ № 228 від 09.10.2000 р.) та комунального підприємства «Редакція Чернігівської районної газети «Наш край» Чернігівської районної ради Чернігівської області» (довідка АА № 606153 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України) з перетворенням редакції членами її трудового колективу у суб'єкт господарювання із збереженням назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації.

2. Надіслати це рішення центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах (Державному комітету телебачення і радіомовлення України), для внесення до Зведеного переліку об'єктів реформування та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації друкованих засобів масової інформації (Міністерству юстиції України), та трудовому колективу редакції.

3. Провести інвентаризацію комунального майна, що передане у господарське відання комунального підприємства «Редакція Чернігівської районної газети «Наш край» Чернігівського району Чернігівської області».

4. Виконання даного рішення покласти на редактора Бушай Наталію Вікторівну.

5. Редактору редакції Чернігівської районної газети «Наш край» Бушай Н.В.:

5.1. Підготувати та подати у Чернігівську районну раду проект Договору про зміну складу співзасновників Чернігівської районної газети «Наш край» та комунального підприємства «Редакція Чернігівської районної газети «Наш край».

5.2. Після включення редакції Чернігівської районної газети «Наш край» до переліку друкованих засобів масової інформації та редакцій, що підлягають реформуванню на першому етапі у Порядку, затвердженому наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 25.01.2016 р. № 34, провести процедуру реорганізації шляхом перетворення комунального підприємства «Редакція Чернігівської районної газети «Наш край» Чернігівської районної ради Чернігівської області» у суб’єкт господарювання з дотриманням вимог законодавства України.

5.3. Повідомити державного реєстратора про реорганізацію юридичної особи комунального підприємства «Редакція Чернігівської районної газети «Наш край» Чернігівської районної ради Чернігівської області» та в подальшому подати в установленому законодавством порядку необхідні документи для внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів.

Встановити, що строк для заявлення кредиторських вимог становить два місяці з дня прийняття цього рішення.

5.4. Після внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів про перетворення редакції:

- подати заяву про перереєстрацію друкованого засобу масової інформації в порядку, визначеному Законом України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»;

- укласти договір оренди приміщення, що знаходиться за адресою м. Чернігів, вул. Шевченка, 106, корисною площею 65,8 кв. м (з урахуванням коефіцієнту перерахунку корисної площі у загальну 99,23 кв. м), яке займає редакція газети, і перебуває в оперативному управлінні відділу культури і туризму Чернігівської районної державної адміністрації, строком не менше ніж на 15 років із розміром орендної плати, установленим для бюджетних організацій.

5.5. У разі наявності заборгованості зі сплати податків та обов’язкових платежів, виплати заробітної плати та інших фінансових зобов’язань, відповідно до ст.. 3 ч. 3 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» до 01.05.2016 року вжити заходів до їх сплати (погашення).

6. Доручити голові районної ради укласти Договір про зміну засновника (складу співзасновників) із редакцією друкованого засобу масової інформації Чернігівська районна газета «Наш край» (свідоцтво про державну реєстрацію, серія ЧГ № 228 від 09.10.2000 р.) та комунальним підприємством «Редакція Чернігівської районної газети «Наш край» Чернігівської районної ради Чернігівської області» (довідка АА № 606153 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України) після перетворення відповідно до вимог Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» та вимог цивільного, господарського законодавства України у суб'єкт господарювання зі збереженням назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, транспорту та інфраструктури.

8. Опублікувати це рішення у місячний строк з дня його прийняття у Чернігівській районній газеті «Наш край».

Голова районної ради О.М. Ларченко


Результати поіменного голосування
(переглянути...)