back

Про внесення змін до рішення районної ради від 30 грудня 2010 року "Про районний бюджет на 2011 рік"

21 листопада 2011

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(шоста сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я

від 15 листопада 2011 року
м. Чернігів

Про внесення змін до рішення
районної ради від 30 грудня 2010 року
"Про районний бюджет на 2011 рік"

Відповідно до пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення районної ради від 30 грудня 2010 року „Про районний бюджет на 2011 рік” , виклавши пункти 1,2,3 та 4 у такій редакції:
„1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2011 рік у сумі 150 млн. 463,6 тис. грн. Обсяг доходів загального фонду визначити у сумі 146 млн. 890,3 тис.грн., спеціального фонду – 3 млн.573,3 тис.грн. (додаток №1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2011 рік у сумі 151млн.190,2тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду у сумі 126 млн.877,7 тис.грн. та видатків спеціального фонду – 24 млн.312,5 тис.грн. за функціональною (додаток №2) та відомчою (додаток №3) структурою бюджету. Установити розмір внутрішнього фінансування районного бюджету за рахунок залишку коштів, що склався на 01.01.2011 року, у сумі 853,6 тис.грн., у тому числі по загальному фонду 579,1 тис.грн. та по спеціальному фонду - 274,5 тис.грн. (Додаток №6).

3 . Установити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 19 млн. 962,6 тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку в сумі 20 млн. 541,7тис.грн та направлення залишку коштів по загальному фонду, що склався на 01.01.2011року в сумі 579,1 тис.грн. (додаток №6).

4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 20млн.816,2 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 20 млн. 541,7 тис. грн. та направлення залишку коштів, що склався на 01.01.2011 року по спеціальному фонду в сумі 274,5 тис.грн (додаток №6).”

2. Підпункти 2 та 9 пункту 6 викласти в новій редакції :
“2) іншої субвенції з загального фонду обласного бюджету місцевим бюджетам :
- на надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (придбання ліків за пільговими рецептами та пільгове зубопротезування) – у сумі 318,8 тис.грн.;
- на забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – у сумі 571,0 тис.грн.;
- на поховання учасників бойових дій і інвалідів війни – у сумі 24,9 тис.грн.;
- на виконання доручень виборців депутатами обласної ради-32,3 тис.грн.
9) іншої субвенції спеціального фонду з сільських та селищних бюджетів для районного бюджету – у сумі 774,6 тис. грн. :
-в сумі 570,3 тис. грн. за рахунок коштів спеціального фонду бюджету від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;
-в сумі 154,3тис.грн. за рахунок коштів спеціального фонду (природоохоронного фонду);
-в сумі 101,0 тис.грн за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) з сільських бюджетів до районного бюджету ; ”.

3. Пункт 6 доповнити підпунктом 11 такого змісту :
“11) додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів між місцевими бюджетами району - у сумі 46,6 тис.грн.”.

4. Внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснено з бюджету розвитку районного бюджету згідноз додатком 7.

5. Пункт 12 викласти в такій редакції: “Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію районних галузевих програм на загальну суму 1693,9 тис.грн. , в тому числі за рахунок коштів спеціального фонду 1089,1 тис.грн. (додаток №8). “.

6. Затвердити зміни до показників районного бюджету, внесені спільними розпорядженнями голови районної державної адміністрації та голови районної ради від 26.09.2011 року № 50/75, від 04.11.11.№ 55/88 та від 08.11.2011року № 57/91.

7. Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету , фінансів та соціально-економічного розвитку району.

Голова районної ради М.Б. Литвин

Додатки: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8