back

13.Про затвердження Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками районної державної адміністрації та районної ради на 2012 -2014 рок

25 жовтня 2011

проект

                                                                                                                                                 проект

 

Україна

 

 

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(шоста сесія шостого скликання )

РІШЕННЯ

 

від_____листопада 2011 року

             м.Чернігів

 

Про затвердження

Програми фінансового забезпечення

нагородження відзнаками

районної державної адміністрації

та районної ради на 2012 -2014 роки»

 

З метою забезпечення фінансування заходів щодо нагородження відзнаками  районної державної адміністрації  та районної ради, відзначення кращих трудових колективів, територіальних громад, працівників різних галузей господарства району,  відповідно до статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», п.16 ч.1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:

          1. Затвердити Програму фінансового забезпечення нагородження відзнаками районної державної адміністрації та районної ради на 2012 - 2014 роки  (додається).

          2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з  питань  бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку району.

 

 

 Голова районної ради                                                                       М.Б.Литвин

 

 

 

 

 

 

 

 

         Додаток

до рішення Чернігівської районної

       ради від ____листопада 2011 року

      «Про затвердження Програми   

      фінансового забезпечення нагородження

      відзнаками районної державної  

      адміністрації та районної ради на                

      2012-2014 роки»

 

ПРОГРАМА

фінансового забезпечення нагородження відзнаками   районної державної адміністрації та районної ради

на 2012-2014 роки

 

І.Загальна частина

 

        Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками районної державної адміністрації та районної ради на 2012-2014 роки (далі - Програма) визначає комплекс завдань і заходів, спрямованих на забезпечення нагородження відзнаками районної державної адміністрації та районної ради.

       Відповідно до статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», п.16 ч.1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою відзначення кращих трудових колективів, територіальних громад і працівників різних галузей господарства району, соціально-культурної та інших сфер діяльності встановлені наступні відзнаки районного рівня:

 

- Почесна грамота районної державної адміністрації та районної ради;

 

- Подяка районної державної адміністрації та районної ради;

 

                                                 2.Обгрунтування програми.

 

        Почесна грамота районної державної адміністрації та районної ради (далі – Почесна грамота )та Подяка районної державної адміністрації та районної ради (далі – Подяка) є відзнаками районної державної адміністрації та районної ради  за зразкове виконання службових обов’язків, високі  виробничі досягнення, особистий внесок у забезпечення розвитку економіки та соціально-культурного будівництва, при підведенні підсумків оглядів-конкурсів , за високу професійну майстерність, мужність та відвагу, діяльність по зміцненню законності і правопорядку, благодійну, гуманістичну та громадську діяльність, багаторічну і сумлінну працю в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, захист інтересів територіальних громад Чернігівського району.

Відзнаками районної державної адміністрації та районної ради можуть бути нагороджені громадяни України та іноземних держав, підприємства, установи та організації, територіальні громади, військові частини.

Почесною грамотою нагороджуються, як правило,  особи, що пропрацювали на підприємстві, в установі та організації, від яких надійшло клопотання про нагородження, не менше трьох років та які попередньо заохочувались відомчими відзнаками і мають Подяку районної державної адміністрації та районної ради.

Нагородження відзнаками районної державної адміністрації та районної ради  проводиться не частіше одного разу на два роки. У виняткових випадках допускається відзначення в інший термін при підведенні оглядів-конкурсів, за проведення  значних робіт, виконання особливо важливих завдань та заходів.

      Нагородження за наявності умов, передбачених цією Програмою може відбуватися до дня професійного свята. Не вважаються обґрунтованими пропозиції про нагородження осіб і колективів, які не мають конкретних і вагомих заслуг та приурочені до малозначущих дат і подій.

 

Мета і завдання Програми

 

   Головною метою Програми є фінансове забезпечення заходів щодо нагородження відзнаками районної державної адміністрації та районної ради підприємств, установ та організацій, територіальних громад, військових частин  та окремих особистостей району.

         Основними завданнями Програми є забезпечення:

 - виплати грошової винагороди до Почесної грамоти та Подяки районної       

 державної адміністрації та районної ради в розмірі відповідно 58,82 грн. та

 35,30 грн. з урахуванням податку з доходів фізичних осіб;

- виготовлення бланків Почесної грамоти та Подяки Чернігівської районної державної адміністрації та районної ради;

- придбання рамок та папок для оформлення і вручення Почесної грамоти та Подяки районної державної адміністрації та районної ради.

Шляхи і способи забезпечення виконання Програми

         Виконання Програми забезпечується шляхом здійснення заходів, передбачених у додатку до Програми.

Обсяги та джерела фінансування

 

      Загальний обсяг фінансового забезпечення Програми становить 132 000 грн.

      Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету.      

      Розпорядником коштів є районна державна адміністрація.

 

 

 Заступник керівника апарату

 райдержадміністрації                                                                         Л.В.Роззівако

                                                                            

                  Додаток

        до Програми фінансового 

забезпечення нагородження відзнаками районної державної адміністрації та районної ради

на 2012-2014 роки

 

 

З А Х О Д И

щодо виконання фінансового забезпечення нагородження відзнаками районної державної адміністрації та районної ради

 

 

№ п/п

Призначення коштів

Обсяг фінансування, грн.

Відповідальні за виконання

2012

2013

2014

 

 

1

Виплата грошової винагороди до Почесної грамоти та Подяки районної державної адміністрації та районної ради.

 

 

 

36000

 

 

 

40000

 

 

44000

відділ фінансово-господарського забезпечення

райдержадміністрації

 

 

2

Виготовлення бланків Почесних грамот та Подяк районної державної адміністрації та районної ради та придбання папок

 

 

 

2000

 

 

 

2000

 

 

 

2000

відділ фінансово-господарського забезпечення, відділ  оргкадрової роботи райдержадміністрації

 

 

3

Придбання рамок для Почесних грамот та Подяк районної державної адміністрації та районної ради.

 

 

2000

 

 

2000

 

 

2000

відділ фінансово-господарського забезпечення райдержадміністрації

 

4

Всього

40000

44000

48000

               -

 

 

 

 

Заступник керівника апарату

райдержадміністрації                                                                             Л.В.Роззівако