back

Про ліквідацію юридичної особи Мохнатинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Чернігівської районної ради Чернігівської області

21 січня 2016

Проект

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
(третя сесія сьомого скликання)


____________ 2016 року
м.Чернігів

Про ліквідацію юридичної особи
Мохнатинська загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів Чернігівської
районної ради Чернігівської області

З метою приведення мережі загальноосвітніх навчальних закладів району до освітніх потреб населення, відповідно до статей 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, статті 11 Закону України «Про загальну середню освіту», статей 17, 22 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», Положення про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 228, керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43, статтями 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:

1. Припинити діяльність юридичної особи - Мохнатинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Чернігівської районної ради Чернігівської області (код ЄДРПОУ 26513814), розташованої за адресою: вул. Перемоги, буд. 6, с. Мохнатин Чернігівського району Чернігівської області, шляхом її ліквідації.

2. Створити ліквідаційну комісію з припинення юридичної особи Мохнатинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Чернігівської районної ради Чернігівської області шляхом її ліквідації у складі згідно з додатком.

3. Ліквідаційній комісії вжити всіх необхідних заходів, передбачених чинним законодавством щодо ліквідації юридичної особи, в тому числі:

3.1. Протягом трьох робочих днів з дати прийняття цього рішення повідомити орган, який вносить до єдиного державного реєстру відомості про те, що юридична особа перебуває у процесі припинення, про прийняття рішення щодо припинення юридичної особи - Мохнатинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Чернігівської районної ради Чернігівської області шляхом її ліквідації в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.2. Оприлюднити інформацію про прийняте рішення щодо припинення юридичної особи - Серединська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Чернігівської районної ради Чернігівської області на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

3.3. Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами скласти проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред’явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду, та подати його на затвердження Чернігівській районній раді.

3.4. Після завершення розрахунків з кредиторами скласти ліквідаційний баланс та подати його на затвердження Чернігівській районній раді.

3.5. Подати до органу, який вносить до єдиного державного реєстру відомості про те, що юридична особа перебуває у процесі припинення, документи, передбачені законом про те, що юридична особа перебуває у процесі припинення для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в установлений законом строк.

4. Встановити, що вимоги кредиторів приймаються в строк не менше двох місяців з дати оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, але не пізніше 25.03.2016 року.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Чернігівської районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, спорту та туризму.

Голова районної ради О.М. Ларченко