back

Про продовження терміну дії районної комплексної Програми підтримки сім’ї та жінок Чернігівського району на 2013-2015 роки на період 2016 року

21 січня 2016

Проект

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
(третя сесія сьомого скликання)


____________ 2016 року
м.Чернігів

Про продовження терміну дії районної
комплексної Програми підтримки сім’ї та жінок
Чернігівського району на 2013-2015 роки
на період 2016 року

З метою досягнення паритетного становища жінок і чоловіків в усіх сферах життєдіяльності суспільства, подолання дискримінації за ознакою статі та застосування спеціальних додаткових заходів, спрямованих на усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків реалізувати рівні права, надані Конституцією і Законами України, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та відповідно до Законів України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про попередження насильства в сім’ї», «Про протидію торгівлі людьми», постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 № 783 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми», районна рада в и р і ш и л а:

1. Продовжити термін дії районної комплексної Програми підтримки сім’ї та жінок Чернігівського району на 2013-2015 роки, що затверджена рішенням районної ради від 05 грудня 2012 року, на період 2016 року.

2. Доповнити Програму додатком «Орієнтовне ресурсне забезпечення комплексної Програми» (додається).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, спорту та туризму.

Голова районної ради О.М. Ларченко


Пояснювальна записка до проекту рішення...