back

Про збереження середньої заробітної плати голові районної ради п’ятого скликання

06 грудня 2010

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( перша сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я

від 19 листопада 2010 р.
м. Чернігів

Про збереження середньої заробітної
плати голові районної ради п’ятого
скликання

В зв’язку із закінченням строку повноважень депутата районної ради п’ятого скликання Носенка Федоса Михайловича, який працював в раді на постійній основі на виборній посаді голови районної ради, керуючись частиною 2 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та відповідно до статті 33 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад”, районна рада в и р и ш і л а:

1. Зберегти за головою районної ради п’ятого скликання Носенком Федосом Михайловичем з 20 листопада 2010 року на період працевлаштування, але не більше шести місяців, середню заробітну плату за рахунок коштів районного бюджету.

2. Внести уточнення до рішення районної ради від 14 травня 2010 року „Про районний бюджет на 2010 рік” в частині збільшення бюджетних призначень на утримання районної ради по видатках на оплату праці з нарахуваннями за рахунок вільних залишків коштів районного бюджету станом на 01.01.2010 року в обсязі фактично обрахованих витрат колишньому депутату районної ради п’ятого скликання, який працював в раді на постійній основі на виборній посаді.

3. Зобов’язати Носенка Ф.М. в разі працевлаштування повідомити районну раду в триденний термін.

Голова районної ради М.Б. Литвин