back

Про внесення змін до рішення районної ради від 31 січня 2014 року "Про районний бюджет на 2014 рік"

11 листопада 2014

Рішення

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
(двадцять п'ята сесія шостого скликання)


5 листопада 2014 року
м.Чернігів

Про внесення змін до рішення
районної ради від 31 січня 2014 року
"Про районний бюджет на 2014 рік"

Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада в и р і ш и л а:

1. Внести зміни до рішення районної ради від 31січня 2014 року „Про районний бюджет на 2014 рік”, виклавши пункти 1, 2, 3 та 4 у такій редакції: „1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2014 рік у сумі 192 млн. 992,4 тис.грн.

Обсяг доходів загального фонду визначити у сумі 184 млн. 806,1 тис.грн., спеціального фонду – 8 млн. 186,3 тис.грн. (додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2014 рік у сумі 196 млн.842,8 тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду у сумі 187 млн.399,9 тис.грн. та видатків спеціального фонду – 9 млн.442,9 тис.грн. за функціональною (додаток 2) та відомчою (додаток 3) структурою бюджету.

Установити розмір внутрішнього фінансування районного бюджету за рахунок залишку коштів, що склався на 01.01.2014 року, у сумі 3 млн. 925,8 тис.грн., у тому числі по спеціальному фонду - 217,4 тис.грн., з них: 118,3 тис.грн. – по бюджету розвитку (додаток 6).

3.Установити дефіцит загального фонду районного бюджету у сумі 2 млн.669,2 тис.грн., джерелом покриття якого визначити направлення залишку коштів, що склався на 01.01.2014 року по загальному фонду в сумі 3 млн. 708,4 тис.грн. (додаток 6).

4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 1256,6 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 1039,2 тис. грн. та направлення залишку коштів, що склався на 01.01.2014 року по спеціальному фонду в сумі 217,4 тис.грн. (додаток 6).”

2. Абзац 6 підпункту 5 пункту 6 викласти в новій редакції :

“- на виконання доручень виборців депутатами обласної ради – 68,0 тис.грн.;”

3. Підпункти 7 та 9 пункту 6 викласти в новій редакції:

“7) - інших субвенцій :

- з сільських бюджетів – районному: по загальному фонду – 1 млн. 327,4 тис.грн., по спеціальному фонду в сумі 1млн. 145,0 тис.грн. ;

- з районного бюджету – сільським: по загальному фонду – 59,6 тис.грн”.

“9) інших додаткових дотацій по загальному фонду бюджету: з районного бюджету - сільським бюджетам в сумі 805,1 тис.грн. ”.

4. Пункт 6 доповнити підпунктом 12 такого змісту:

“12) субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування у сумі 2 млн. 339,7 тис.грн.”.

5. Внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснено з бюджету розвитку районного бюджету, згідно з додатком 7.

6. Пункт 13 викласти в такій редакції:

“13. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію районних галузевих програм на загальну суму 1 млн. 362,6 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів спеціального фонду – 310,8 тис.грн. (додаток 8); ”

7. Затвердити зміни до показників районного бюджету, внесені спільними розпорядженнями голови районної державної адміністрації та голови районної ради від 03 жовтня 2014 року № 40/40, від 08 жовтня 2014 року № 41/41, від 22 жовтня 2014 року № 43/43, від 22 жовтня 2014 року № 44/44, від 22 жовтня 2014 року № 45/45 та розпорядженням голови районної державної адміністрації від 16 жовтня 2014 року № 406.

9. Додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету , фінансів та соціально-економічного розвитку району.

Голова районної ради А.М. Дуденко


Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 3-1

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7

Додаток 8

Пояснювальна записка до проекту рішення...