back

Про затвердження висновку про вартість майна

09 вересня 2014

ПРОЕКТ

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
(двадцять четверта сесія шостого скликання)


____ вересня 2014 року
м.Чернігів

Про затвердження висновку
про вартість майна

Відповідно до абзацу третього пункту 19 Методики оцінки об’єктів оренди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.1995 року №629, абзацу другого статті 5, статті 11 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», керуючись пунктом 18 частини 6 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада в и р і ш и л а :

1. У разі передачі в оренду майна, орендодавцем якого є Чернігівська районна рада щодо майна, яке безпосередньо перебуває в її оперативному управлінні (на бухгалтерському обліку районної ради), звіт про незалежну оцінку майна рецензується і за наявності позитивного загального висновку рецензента про відповідність такого звіту вимогам нормативно-правових актів з питань проведення оцінки висновок про вартість майна затверджується головою районної ради.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності, будівництва, транспорту та зв’язку.

Голова районної ради А.М. Дуденко


Пояснювальна записка до проекту рішення...