back

Про епізоотичний стан району та готовність господарств всіх форм власності та підприємств до експорту продукції до країн ЄС

05 вересня 2014

ПРОЕКТ

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
(двадцять четверта сесія шостого скликання)


____ вересня 2014 року
м.Чернігів

Про епізоотичний стан району
та готовність господарств всіх
форм власності та підприємств
до експорту продукції до країн ЄС

Розглянувши інформацію управління ветеринарної медицини в Чернігівському районі щодо епізоотичної ситуації в районі, забезпечення безпечності та якості харчових продуктів тваринного походження, дотримання законодавства щодо надання платних послуг державною ветеринарною службою та щодо готовності господарств різної форми власності та підприємств району по експорту продукції до ЄС відмічено:

1. Чернігівський район протягом останніх років благополучний щодо таких особливо небезпечних хвороб тварин як бруцельоз, сибірка, туберкульоз, ящур, африканська та класична чума свиней, хвороба Ньюкасла, а також багатьох інших, що реєструються на даний час, як у світі так і в сусідніх державах. Цього вдалося досягти завдяки суворому контролю щодо своєчасного проведення щеплень з повним охватом наявного поголів’я, проведенню передзабійного огляду тварин та ветсанекспертизи м’яса від забою худоби, як в громадському так і в індивідуальному секторах. Всі протиепізоотичні заходи в районі виконані в повному обсязі. Однак напруженою залишається ситуація щодо сказу тварин в районі та загальна напружена ситуація в Європі щодо африканської чуми свиней.

2. Державною ветеринарною службою району постійно контролюються вимоги по виконанню рішень державних надзвичайних протиепізоотичних комісій (ДНПК) при Кабінеті Міністрів України, обласної державної адміністрації (ОДА) та районної державної адміністрації (РДА). Всі питання підняті ДНПК вищих інстанцій розглядались на засіданнях ДНПК при Чернігівській райдержадміністрації з прийняттям відповідних рішень, які вручались відповідним службам. Також проводились засідання ДНПК щодо виконання попередніх рішень із запитом відповідальних служб.

3. Протягом семи місяців поточного року інспекцією району було здійснено 210 перевірок об’єктів торгівлі необробленою продукцією тваринного походження, 12 перевірок місць громадського харчування, 2 перевірки бойні, 9 перевірок забійно-санітарних пунктів господарств різної форми власності, 2 перевірки рибодобувних господарств, крім того було проведено 3 рейдові перевірки стихійних ринків. Перевірки проводились на предмет виконання Законів України «Про ветеринарну медицину», «Про безпечність та якість харчових продуктів», «Ветеринарно-санітарних вимог до боєнь, забійно-санітарних пунктів господарств та подвірного забою тварин». За порушення вищевказаних Законів до адміністративної відповідальності було притягнуто 11 посадових осіб на загальну суму 1683,00 грн. та 118 фізичних осіб на загальну суму 6018,00 грн. Всі кошти було стягнуто. Крім того складено 129 приписів. Загалом було вилучено 1366,62 кг продукції тваринного походження, утилізовано 994,02 кг продукції, повернуто в реалізацію 372,6 кг продукції.

4. Станом на 01.08.2014 року всі послуги державною ветеринарною службою надаються згідно єдиних тарифів, які затверджені наказом Міністерства аграрної політики та продовольства від 13.02.2013 р. № 96, Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 р. № 641 «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною ветеринарною та фітосанітарної службою, органами та установами, що входять до сфери її управління, і розміру плати за їх надання». Державна служба ветеринарної медицини здійснює надання послуг згідно єдиних тарифів по Україні.

5. Станом на 01.08.2014 року в Чернігівському районі налічується 27 господарств різної форми власності, які займаються розведенням та утриманням тварин та 12484 присадибних господарств населення, в яких утримуються тварини. При цьому в реформованих господарствах за даними статистики утримується 6151 голова великої рогатої худоби, з них корів 2409; 1477 голів свиней; 65 голів коней; 174 голів дрібної рогатої худоби. В свою чергу дізнатися точної кількості поголів’я, що утримується в присадибних господарствах населення, не має можливості, відповідно все це ускладнює роботу ветеринарних спеціалістів, оскільки не можливо реально визначити масштаби протиепізоотичних робіт. При цьому ідентифікацію великої рогатої худоби згідно вимог неможливо провести, а за вимогами ЄС все поголів’я повинно бути одразу ідентифіковано, взято на облік ветеринарною службою для контролю якості і безпечності сировини і продукції тваринного походження. Згідно регламентів та вимог ЄС в будь-якому господарстві, незалежно від форми власності та кількості поголів’я, всі тварини повинні бути під постійним контролем ветеринарної служби, що гарантує контроль продукції за правилом: «Із лану до стійла, зі стійла до столу». Головна роль при цьому надається ідентифікації і персоніфікації всіх маніпуляцій з доступом до Єдиного державного реєстру тварин, в якому ведуться дані не тільки тварин, але їх власників та переміщення тварини протягом життя. У Чернігівському районі існує проблема - невідома реальна кількість поголів’я, не бажання власників та матеріальна неспроможність проводити ідентифікацію поголів’я.

Враховуючи вищевикладене, відповідно до Законів України «Про ветеринарну медицину», «Про безпечність та якість харчових продуктів», керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада в и р і ш и л а:

1. Інформацію управління ветеринарної медицини у Чернігівському районі взяти до відома.

2. Рекомендувати сільським та селищним радам:

- вжити заходи щодо боротьби з безпритульними тваринами;

- сприяти спеціалістам ветеринарної служби щодо проведення протиепізоотичних заходів;

- забезпечити облік домашніх тварин та сприяти їх ідентифікації по приватним господарствам з передачею даних ветеринарним спеціалістам району;

- вжити заходи щодо запобігання утворення на території сільських та селищних рад стихійної торгівлі в невстановлених місцях;

- здійснювати роз’яснювальну роботу серед населення щодо своєчасного проведення профілактичних заходів по недопущенню захворювань тварин.

3. Рекомендувати керівникам реформованих господарств:

- проводити ідентифікацію всього наявного поголів’я згідно діючих вимог;

- забезпечити роботу свиногосподарств в «закритому» режимі з дотриманням відповідних ветеринарно-санітарних вимог;

- забезпечувати проведення всіх планових протиепізоотичних заходів та виконувати вимоги ветеринарних спеціалістів щодо планів дослідження сировини тваринного походження та моніторингових досліджень;

- переміщення поголів’я здійснювати тільки з дозволу ветеринарної медицини району.

4. Рекомендувати користувачам мисливських угідь:

- контролювати стан здоров’я диких тварин і у разі виявлення тварин з невластивою поведінкою чи місць масової загибелі негайно повідомляти ветеринарну службу району;

- контролювати чисельність поголів’я, особливо хижаків, в межах науково-обґрунтованих норм;

- виконувати вимоги прописані до виконання в рішеннях ДНПК при Чернігівській райдержадміністрації.

5. Рекомендувати управлінню ветеринарної медицини у Чернігівському районі:

- забезпечити контроль за виконанням всіх рішень ДНПК при Чернігівській райдержадміністрації;

- здійснювати контроль за переміщенням і реалізацією тварин та вантажів, підконтрольних ветеринарній службі району, щодо якості та безпечності;

- забезпечити контроль щодо ідентифікації домашніх тварин в господарствах всіх форм власності;

- дотримуватись вимог наказу Міністерства аграрної політики та продовольства від 13.02.2013 р. № 96, Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 р. № 641 «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що входять до сфери її управління, і розміру плати за їх надання» та інших нормативно-правових актів;

- періодично інформувати населення району через засоби масової інформації щодо епізоотичної ситуації в районі.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин, екології та раціонального використання природних ресурсів.

Голова районної ради А.М. Дуденко


Пояснювальна записка до проекту рішення...