Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://cg.gov.ua/old

back

Про районний бюджет на 2009 рік

12-03-2009 15:13

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( вісімнадцята сесія п’ятого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я

від 29 січня 2009 р.
м. Чернігів

Про районний бюджет на 2009 рік

Відповідно до стаття 77 Бюджетного кодексу України та керуючись пп. 17 п. 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада вирішила:

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2009 рік у сумі 94 млн.469,6 тис. грн. Обсяг доходів загального фонду визначити у сумі 88 млн.789,6 тис.грн., спеціального фонду – 5млн.680,0 тис.грн.(додаток №1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2009 рік у сумі 94 млн.389,6 тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду у сумі 88 млн. 709,6 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету – 5 млн. 680,0 тис.грн. за функціональною (додаток №2) та відомчою (додаток №3) структурою бюджету.

3. Установити розмір оборотної касової готівки районного бюджету у сумі 10,0 тис.грн.

4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2009 рік (додаток №4):
1) субвенції загального фонду державного бюджету місцевим бюджетам :
- на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – у сумі 16231,9 тис.грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – у сумі 2990,6 тис.грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – у сумі 1856,2 тис.грн.;
- на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – у сумі 645,9 тис.грн.;
- на здійснення виплат, визначених Законом України „Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України „Про освіту” педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів” – у сумі 212,5 тис.грн., з яких 44,7 тис.грн. передається до сільських та селищного бюджетів;
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною” - у сумі 112,2тис.грн.;
2) іншої субвенції загального фонду з обласного бюджету місцевим бюджетам:
- на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (придбання ліків за пільговими рецептами та пільгове зубопротезування) – у сумі 324,5 тис.грн.;
- на забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – у сумі 248,4 тис.грн.; - на поховання учасників бойових дій – у сумі 29,5 тис.грн.
3) субвенції спеціального фонду державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – у сумі 4619,4 тис.грн.
Районна державна адміністрація може здійснювати протягом 2009 року перерозподіл субвенцій з державного бюджету України за функціональною класифікацією (в межах окремого виду субвенції), виходячи із фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій, допомоги населенню та коштів інших субвенцій.

5. Установити в 2009 році обсяг повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету у сумі 90,0 тис.грн. та розподіл надання кредитів з районного бюджету у сумі 170,0 тис.грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду – у сумі 80,0 тис.грн. , надання кредитів із спеціального фонду – у сумі 90,0 тис.грн. (додаток № 5) .

6. Надати право районній державній адміністрації здійснювати розподіл додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів між місцевими бюджетами району.

7. Установити розмір резервного фонду районного бюджету на 2008 рік у сумі 125,0 тис.грн.

8. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2008 рік за їх економічною структурою: - оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110); - нарахування на заробітну плату ( код 1120) ; - придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132); - забезпечення продуктами харчування (код 1133); - оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160) ; - трансферти населенню (код 1340); - трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

9. Дозволити фінансовому управлінню райдержадміністрації при необхідності здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах районного бюджету. У виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів перерозподіл бюджетних призначень за функціональною класифікацією у межах загального обсягу головного розпорядника коштів районного бюджету, збільшення бюджетних призначень на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання окремо по загальному та спеціальному фондах здійснюється фінансовим управлінням райдержадміністрації з урахуванням висновку постійної комісії районної ради з питань бюджету і фінансів та соціально-економічного розвитку району з наступним затвердженням рішенням районної ради.

10. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію районних галузевих програм на загальну суму 500,8тис.грн. (додаток № 6)

11. На виконання статті 44 Закону України „Про Державний бюджет України на 2009 рік” делегувати право районній державній адміністрації установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів цим рішенням.

12. Відповідно до статті 51 Закону України „Про Державний бюджет України на 2009 рік” для покриття обсягів тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням видатків на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв надати право районній державній адміністрації залучати на договірних умовах кошти єдиного казначейства рахунку, без нарахування відсотків за користування цими коштами. Надати право районній державній адміністрації залучати на договірних умовах безвідсоткові позички на термін до дванадцяти календарних місяців за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку при невиконанні розрахункових обсягів доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, визначених помісячним розписом Міністерства фінансів України відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2009 рік”.

13. Надати право районній державній адміністрації , відповідно до статті 65 та пункту 2 статті 70 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, статті 52 Закону України „Про держаний бюджет України на 2009 рік ” розміщувати тимчасово вільні кошти районного бюджету на депозитних рахунках в установах комерційних банків із застосуванням процедури конкурсного відбору, із зарахуванням до доходної частини районного бюджету доходів, отриманих від банків за користування тимчасово вільними коштами.

14. Дозволити:

14.1 В міжсесійний період, в окремих випадках, за спільним розпорядженням голови районної державної адміністрації і голови районної ради з наступним затвердженням на сесії районної ради вирішувати питання щодо: - виділення додаткових коштів головним розпорядникам коштів районного бюджету та додаткових трансфертів сільським та селищним бюджетам; - здійснення перерозподілу інших субвенцій, затверджених сільським та селищним бюджетам.

14.2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації, в разі недоотримання сільськими та селищними бюджетами сум планових дотацій з районного бюджету, проводити перерахування необхідних коштів за рахунок надходжень до районного бюджету у термін до 25 числа місяця наступного за звітним.

15. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень та винагород, матеріальну допомогу в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

16. Рекомендувати районній державній адміністрації та керівникам бюджетних установ вжити заходів щодо оптимізації мережі та не приймати рішення, що призводять до збільшення чисельності працівників бюджетних установ.

17. Додатки № 1- 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку району.

Голова районної ради Ф.М. Носенок

Останні новини

Анонси


 

 

Погода