Анонси
Назад

Про районний бюджет на 2018 рік.

Рішення

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
(двадцята сесія сьомого скликання)


22 грудня 2017 року
м.Чернігів


Про районний бюджет
на 2018 рік

Відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада в и р і ш и л а:

1. Визначити на 2018 рік:

- доходи районного бюджету у сумі 392 млн. 708,7 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету 388 млн. 167,0 тис.грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 4 млн. 541,7 тис.грн. згідно з додатком 1;

- видатки районного бюджету у сумі 392 млн.508,7тис. грн. , в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 387 млн.834,1 тис. грн. , видатки спеціального фонду районного бюджету 4 млн. 674,6 тис. грн.;

- повернення кредитів до районного бюджету у сумі 200,0 тис. грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету - 200,0 тис. грн. згідно з додатком 4;

- надання кредитів з районного бюджету у сумі 400,0 тис. грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду районного бюджету - 200,0 тис. грн. та надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету - 200,0 тис. грн. згідно з додатком 4;

- профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 132,9 тис. грн. згідно з додатком 2;

- дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 132,9 тис. грн. згідно з додатком 2.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік у сумі 392 млн.508,7тис. грн. у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами для програмно-цільового методу складання та виконання районного бюджету, у тому числі по загальному фонду у сумі 387 млн.834,1 0тис. грн. та спеціальному фонду у сумі 4 млн. 674,6 тис. грн. згідно з додатком 3.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 10,0 тис. гривень.

4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5.

5. Надати право Чернігівській районній державній адміністрації у період між сесіями районної ради здійснювати розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам та коштів інших трансфертів з обласного та районного бюджетів за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, інвестицій та соціально-економічного розвитку з наступним внесенням змін до рішення ”Про районний бюджет на 2018 рік”.

6. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 6.

7. Затвердити на 2018 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 50,0 тис. гривень.

8. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- оплата енергосервісу.

9. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 4 млн. 667,7 тис. грн. згідно з додатком 7.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Чернігівський районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку районного бюджету, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду

.

12. Розпорядникам коштів районного бюджету:

забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Районній державній адміністрації затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

13. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2018 рік:

- до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України;

- джерела формування у частині фінансування визначені у частині 1 статті 72 та частині 1 статті 73 Бюджетного кодексу України щодо районного бюджету;

- джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України з урахуванням доходів, визначених в частині першій статті 71 Бюджетного кодексу України.

15. Установити, що джерела формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині фінансування визначені у частині 2 статті 72 та частині 1 статті 73 Бюджетного кодексу України щодо районного бюджету.

16. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України.

17. Дозволити фінансовому управлінню Чернігівської районної державної адміністрації вносити зміни до розпису районного бюджету, а саме: змінювати назви кодів згідно структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, найменування доходів бюджету в разі змін класифікації доходів відповідно до наказів Міністерства фінансів України;

Надати право Чернігівській районній державній адміністрації за розпорядженням голови районної державної адміністрації та голови районної ради в міжсесійний період у виняткових випадках виділення додаткових коштів головним розпорядникам коштів районного бюджету та додаткових трансфертів місцевим бюджетам, перерозподіл бюджетних призначень між головними розпорядниками коштів районного бюджету, перерозподіл за доходами - між кодами класифікації доходів, здійснювати передачу коштів між загальним та спеціальним фондами бюджету, вносити зміни до переліку та обсягів місцевих (регіональних) програм, які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету, та здійснювати перерозподіл за об’єктами будівництва (реконструкції) за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, інвестицій та соціально-економічного розвитку з наступним внесенням змін до рішення «Про районний бюджет на 2018 рік».

Уповноважити голову районної ради Ларченка Олександра Миколайовича у випадках, передбачених другим абзацом даного пункту, укладати договори про міжбюджетні трансферти з відповідними місцевими радами.

18. Додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, інвестицій та соціально-економічного розви

тку.
Заступник голови районної ради В.А.Поліщук

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7

Додаток 8

Результати поіменного голосування
за основу
поправка 1
поправка 2
поправка 3
поправка 4
поправка 5
вцілому

Зміст поправок
Поправка №1
Поправка №2
Поправка №3
Поправка №4
Поправка №5

Назад

17 Березня 2017 17:27
22 березня 2017 року Засідання постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, транспорту та інфраструктури. Початок об 11.00 , мала зала.

17 Березня 2017 17:24
21 березня 2017 року Спільне засідання постійних комісій районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, спорту та туризму та з питань розвитку місцевого самоврядування та здійснення децентралізації. Початок о 10.00 .

17 Березня 2017 17:24
22 березня 2017 року Прямий телефонний зв’язок Лугової В.М. – начальника управління соц. захисту населення райдержадміністрації. Час проведення: 09.00 до 10.00.

17 Березня 2017 17:16
21 березня 2017 року Засідання постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, екології та агропромислового розвитку. Початок о 12.00 .

17 Березня 2017 17:15
21 березня 2017 року Вручення ювілейних медалей «70 років Перемоги над нацизмом». За участю голови райдержадміністрації Коржа В.Б. Початок о 14.00, Кархівська ЗОШ.

10 Березня 2017 17:24
18-19 березня 2017 року Чемпіонат району з міні-футболу. Початок о 10.00 , м. Славутич.

10 Березня 2017 16:48
17 березня 2017 року Зустріч випускників загальноосвітніх шкіл району з представниками вищих навчальних закладів області. Початок о 10.00,велика зала.

10 Березня 2017 16:47
16 березня 2017 року Загальні збори громадян в с. Количівка Іванівської сільської ради. Початок о 15.00, приміщення ЗОШ.

10 Березня 2017 16:46
16 березня 2017 року Вручення ювілейних медалей «70 років Перемоги над нацизмом». Початок о 13.30, Трисвятськослобідська ЗОШ.

10 Березня 2017 16:44
16 березня 2017 року Загальні збори громадян в с. Андріївка. Початок об 11.00, приміщення сільської ради.

10 Березня 2017 16:43
16 березня 2017 року Районна краєзнавча конференція. Початок о 10.00,велика зала.

10 Березня 2017 16:43
15 березня 2017 року Загальні збори громадян в с. Іванівка. Початок о 14.00, приміщення будинку культури.