3 сесія 6 скликання

09-02-2011 | 12:27

Про порядок та норматив відрахування частини прибутку комунальних підприємств

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( третя сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я від 17 лютого 2011 року
м. Чернігів

Про порядок та норматив
відрахування частини прибутку
комунальних підприємств З метою забезпечення збільшення надходжень до районного бюджету, керуючись п.20 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та відповідно до ст. 69 Бюджетного кодексу України, районна рада в и р і ш и л а: 1. Встановити, що комунальні підприємства Чернігівської районної ради Чернігівської області сплачують до районного бюджету частину чистого прибутку (доходу) в розмірі 15 відсотків. 2. Частина чистого прибутку сплачується вказаними в п.1 даного рішення підприємствами до районного бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2011 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств. 3. Визначена сума чистого прибутку (доходу) зараховується на рахунки районного бюджету, відкриті у відділенні державного казначейства в Чернігівському районі. 4. Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до районного бюджету, визначається комунальними підприємствами відповідно до форми розрахунку, встановленої Державною податковою адміністрацією, та зазначається у декларації з податку на прибуток підприємства. Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) подається до органів державної податкової служби у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток. 5. Інформацію про нарахування та сплату частини прибутку (доходу) комунальні підприємства щоквартально подають Чернігівській районній раді та Чернігівській районній державній адміністрації. 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку району. Голова районної ради М.Б. Литвин

09-02-2011 | 12:26

Про звіт про виконання районного бюджету та про витрачання коштів резервного фонду за 2010 рік

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( третя сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я від 17 лютого 2011 року
м. Чернігів

Про звіт про виконання
районного бюджету та
про витрачання коштів резервного
фонду за 2010 рік Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктом 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, районна рада вирішила: 1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2010 рік згідно додатку 1:
- по доходах у сумі 125 млн. 738 тис. 766 грн., в тому числі по доходах загального фонду районного бюджету сумі 113 млн. 204 тис. 501 грн. та по доходах спеціального фонду районного бюджету у сумі 12 млн. 534 тис. 265 грн.;
- по видатках у сумі 125 млн.244 тис.271 грн., в тому числі по видатках загального фонду районного бюджету у сумі 112 млн.724 тис.26 грн. та по видатках спеціального фонду районного бюджету у сумі 12 млн. 520 тис. 245 грн.
- по кредитуванню у сумі ( -10 тис. грн.), в тому числі по кредитуванню з загального фонду районного бюджету у сумі 50 тис.грн. та по спеціальному фонду у сумі ( – 60,0 тис.грн.) 2. Схвалити витрачання коштів резервного фонду районного бюджету за 2010 рік в сумі 33,2 тис. грн. згідно додатку 2. Голова районної ради М.Б. Литвин

09-02-2011 | 12:25

Про затвердження Програми висвітлення діяльності Чернігівської районної державної адміністрації та Чернігівської районної ради в районній газеті «Наш край» на 2011-2015 рр.

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( третя сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я від 17 лютого 2011 року
м. Чернігів

Про затвердження Програми висвітлення
діяльності Чернігівської районної державної
адміністрації та Чернігівської районної ради
в районній газеті «Наш край» на 2011-2015 рр. З метою поліпшення поінформованості громадян про найважливіші події суспільно-політичного життя району, області та держави в цілому, налагодження більш активного спілкування органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з населенням району, подальшого утвердження свободи слова, сприяння поліпшенню якості інформації, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада в и р і ш и л а: 1. Затвердити Програму висвітлення діяльності Чернігівської районної державної адміністрації та Чернігівської районної ради в районній газеті «Наш край» на 2011-2015 рр. (додаток 1). 2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації передбачати відповідні кошти в районному бюджеті на реалізацію Програми. 3. Виконавчому апарату районної ради спільно з районною державною адміністрацією та редакцією районної газети «Наш край» у місячний термін розробити та укласти тристоронній договір для реалізації даної Програми. 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, релігії, засобів масової інформації та зв’язків з політичними партіями. Голова районної ради М.Б. Литвин

09-02-2011 | 12:25

Про затвердження районної програми профілактики правопорушень, рецидивної злочинності та злочинів, вчинених неповнолітніми, на 2011 рік

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( третя сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я від 17 лютого 2011 року
м. Чернігів

Про затвердження районної програми
профілактики правопорушень,
рецидивної злочинності та злочинів,
вчинених неповнолітніми, на 2011 рік З метою забезпечення конституційних прав і свобод громадян, спрямування зусиль правоохоронних органів на протидію найбільш небезпечним посяганням на особу, її власність та громадський порядок, зміцнення законності та правопорядку, на виконання Указу Президента України від 27.10.2009 р. № 870/2009 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 вересня 2009 року «Про стан злочинності у державі та координацію діяльності органів державної влади у протидії злочинним проявам та корупції», керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада в и р і ш и л а: 1. Затвердити районну програму профілактики правопорушень, рецидивної злочинності та злочинів, вчинених неповнолітніми, на 2011 рік (програма додається). 2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації при формуванні районного бюджету на 2011 рік передбачити фінансування видатків згідно додатку до Програми. 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань забезпечення законності та правопорядку. Голова районної ради М.Б. Литвин

09-02-2011 | 12:25

Про збільшення статутного капіталу та внесення змін і доповнень до Статуту комунального підприємства «Чернігівське районне бюро технічної інвентаризації» Чернігівської районної ради Чернігівської області

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( третя сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я від 17 лютого 2011 року
м. Чернігів

Про збільшення статутного капіталу
та внесення змін і доповнень до
Статуту комунального підприємства
«Чернігівське районне бюро технічної
інвентаризації» Чернігівської районної
ради Чернігівської області З метою підвищення ефективності роботи комунального підприємства «Чернігівське районне бюро технічної інвентаризації» Чернігівської районної ради Чернігівської області шляхом розширення видів економічної діяльності, збільшення від цього відрахувань до бюджетів всіх рівнів, покращення надання споживачам послуг із землеустрою та землеоціночних робіт, відповідно до Господарського та Земельного кодексів України, Законів України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про оцінку земель», «Про землеустрій», керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43, статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада в и р і ш и л а: 1. Збільшити статутний капітал комунального підприємства «Чернігівське районне бюро технічної інвентаризації» Чернігівської районної ради Чернігівської області на 50 000 грн. (п’ятдесят тисяч грн.) шляхом внеску на розрахунковий рахунок підприємства грошових коштів із районного бюджету. 2. Чернігівській районній державній адміністрації визначити джерела видатків із районного бюджету на збільшення статутного капіталу підприємства та подати на затвердження районній раді зміни до районного бюджету на 2011 рік. 3. Затвердити статутний капітал комунального підприємства «Чернігівське районне бюро технічної інвентаризації» Чернігівської районної ради Чернігівської області у розмірі 132 441 грн. 50 коп. (сто тридцять дві тисячі чотириста сорок одна грн. 50 коп.) 4. Внести до Статуту комунального підприємства «Чернігівське районне бюро технічної інвентаризації» Чернігівської районної ради Чернігівської області, затвердженого у новій редакції рішенням районної ради від 29 жовтня 2008 року «Про перейменування державного комунального підприємства «Чернігівське районне бюро технічної інвентаризації» із змінами і доповненнями, внесеними рішенням районної ради від 26 грудня 2008 року, зміни і доповнення згідно додатку (додається). 5. Начальнику комунального підприємства «Чернігівське районне бюро технічної інвентаризації» Чернігівської районної ради Чернігівської області здійснити заходи щодо державної реєстрації змін і доповнень до Статуту відповідно чинного законодавства. 6. Визнати таким, що втратив чинність абзац другий пункту 1 рішення районної ради від 26 грудня 2008 року «Про внесення змін і доповнень до Статуту комунального підприємства «Чернігівське районне бюро технічної інвентаризації» Чернігівської районної ради Чернігівської області. 7. Встановити, що пункт 3 даного рішення та пункт 3 додатку 1 до цього рішення набувають чинності і підлягають державній реєстрації після внеску у повному обсязі грошових коштів на розрахунковий рахунок підприємства. 8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку району і з питань комунальної власності, будівництва, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства. Голова районної ради М.Б. Литвин

09-02-2011 | 12:24

Про затвердження районної Програми висвітлення заходів з вирішення соціально- економічних та гуманітарних питань у Чернігівському районі районною державною адміністрацією та районною радою засобами телерадіомовлення

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( третя сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я від 17 лютого 2011 року
м. Чернігів

Про затвердження районної Програми
висвітлення заходів з вирішення соціально-
економічних та гуманітарних питань у
Чернігівському районі районною
державною адміністрацією та районною
радою засобами телерадіомовлення З метою інформування населення району про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, про події соціально-економічного і суспільно-політичного життя району, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада в и р і ш и л а: 1. Затвердити Програму висвітлення заходів із вирішення соціально-економічних та гуманітарних питань у Чернігівському районі районною державною адміністрацією та районною радою засобами телерадіомовлення (додаток 1). 2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації передбачати відповідні кошти в районному бюджеті на реалізацію Програми. 3. Виконавчому апарату районної ради спільно з районною державною адміністрацією та редакцією КП «Телерадіоагенція «Новий Чернігів», ОДТРК «Сівер-Центр» у місячний термін розробити та укласти тристоронні угоди про висвітлення діяльності районної державної адміністрації та районної ради засобами телерадіомовлення. 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, релігії, засобів масової інформації та зв’язків з політичними партіями. Голова районної ради М.Б. Литвин

09-02-2011 | 12:24

Про склад комісії районної ради з питань поновлення прав реабілітованих

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( третя сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я від 17 лютого 2011 року
м. Чернігів

Про склад комісії районної ради з питань поновлення прав реабілітованих Відповідно до статті 9 Закону України „Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні” та керуючись частиною 2 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада в и р і ш и л а: 1. Затвердити комісію з питань поновлення прав реабілітованих у складі:

Голова комісії: Куйбіда Сергій Іванович - заступник голови районної ради     
Заступник голови комісії: Черниш Ольга Григорівна - начальник архівного відділу Чернігівської райдержадміністрації
Секретар комісії:       Струк Світлана Миколаївна - начальник організаційного відділу виконавчого апарату районної ради
Члени комісії:     Гапич Анатолій Васильович - голова районної організації ветеранів Завалієва Валентина Василівна - завідуюча Чернігівською районною державною нотаріальною конторою Потапенко Лариса Іванівна - начальник  фінансового управління
Чернігівської райдержадміністрації Федько Ніна Михайлівна - директор Чернігівської міжрайонної дирекції Фонду соціального страхування  з тимчасової втрати працездатності Нехай Микола Борисович - Старобілоуський сільський голова Сакир Володимир Дмитрович - заступник начальника Чернігівського РВ УМВС в Чернігівській області Шелупець Олександр Іванович - начальник управління Пенсійного фонду України в Чернігівському районі Трохименко Любов Володимирівна - заступник начальника управління праці та соціального захисту населення Чернігівської райдержадміністрації Радченко Ярослава Андріївна - начальник  юридичного відділу  виконавчого апарату районної ради 2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення районної ради від 15.06.2006 року „Про склад комісії районної ради з питань поновлення прав реабілітованих”. Голова районної ради М.Б. Литвин

09-02-2011 | 12:24

Про внесення змін до рішення районної ради від 14 травня 2010 року "Про районний бюджет на 2010 рік"

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( третя сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я від 17 лютого 2011 року
м. Чернігів

Про внесення змін до рішення
районної ради від 14 травня 2010 року
"Про районний бюджет на 2010 рік" Відповідно до пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила: 1. Внести зміни до рішення районної ради від 14 травня 2010 року „Про районний бюджет на 2010 рік” , виклавши пункти 1 та 2 у такій редакції:
„1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2010 рік у сумі 125 млн. 609,9 тис. грн. Обсяг доходів загального фонду визначити у сумі 114 млн. 939,3 тис.грн., спеціального фонду – 10 млн.670,6 тис.грн.(додаток №1).
2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2010 рік у сумі 125 млн. 823,3 тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду у сумі 115 млн.152,7тис.грн. та видатків спеціального фонду – 10 млн. 670,6 тис.грн. за функціональною (додаток №2)та відомчою (додаток №3) структурою бюджету. Установити розмір внутрішнього фінансування районного бюджету за рахунок залишку коштів, що склався на 01.01.2010 року, у сумі 290,4тис.грн., у тому числі по загальному фонду 273,4 тис.грн. та по спеціальному фонду - 17,0тис.грн (Додаток №7). “ 2. Абзац 2 підпункту 1 пункту 4 викласти в новій редакції:
“ - на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) , вивезення побутового сміття та рідких нечистот – у сумі 1133,627 тис.грн.;”. 3. Абзац1 підпункту 3 пункту 4 викласти в новій редакції:
“3) субвенції спеціального фонду державного бюджету місцевим бюджетам:
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – у сумі 5780,546 тис.грн.”. 4. Абзац 3 підпункту 2 пункту 4 викласти в новій редакції :
“- на поховання учасників бойових дій і інвалідів війни – у сумі 16,504 тис.грн. “. 5. Підпункт 5 пункту 4 викласти в новій редакції:
“ 5) інші дотації з районного бюджету сільським та селищним бюджетам – у сумі 915,7тис.грн. ”. 6.Підпункт 7 пункту 4 викласти в новій редакції:
“7) додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості - у сумі 1млн 315,0 тис.грн. ” 7. Затвердити зміни до показників районного бюджету, внесені спільними розпорядженнями голови районної державної адміністрації та голови районної ради від 23 грудня 2010 року № 70/109, від 23 грудня 2011 року № 71/110, від 28 грудня 2010 року № 72/111, від 30 грудня 2010 року № 73/114, від 30 грудня 2010 року № 74/115. 8. Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету , фінансів та соціально-економічного розвитку району. Голова районної ради М.Б. Литвин