3 сесія 6 скликання

09-02-2011 | 12:36

Про членство Чернігівської районної ради в Українській асоціації місцевих та регіональних влад

ПРОЕКТ ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( третя сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я від ... лютого 2011 року
м. Чернігів

Про членство Чернігівської районної
ради в Українській асоціації місцевих та
регіональних влад З метою більш ефективного виконання завдань і функцій місцевого самоврядування, розв’язання актуальних проблем соціально-економічного розвитку Чернігівського району, розширення формату співпраці і розвитку контактів у питаннях взаємообміну досвідом і кращою практикою діяльності, гідного представлення інтересів районної ради на державному рівні, відповідно до статті 15 та пункту 15 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення районної ради від 14 травня 2010 року „Про вступ Чернігівської районної ради на засадах дійсного члена до Української асоціації місцевих та регіональних влад” та Статуту Української асоціації місцевих та регіональних влад, районна рада в и р і ш и л а: 1. Продовжити членство Чернігівської районної ради в Українській асоціації місцевих та регіональних влад на період роботи ради шостого скликання. 2. Доручити повноважному представнику районної ради Литвину Михайлу Борисовичу - голові районної ради представляти в Українській асоціації місцевих та регіональних влад інтереси Чернігівської районної ради. 3. Доручити голові районної ради, повноважному представнику районної ради в Українській асоціації місцевих та регіональних влад Литвину М.Б. надіслати це рішення Правлінню Української асоціації місцевих та регіональних влад. 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань розвитку місцевого самоврядування, взаємодії з сільськими, селищними радами та зв’язків з громадськими організаціями. Голова районної ради М.Б. Литвин

09-02-2011 | 12:36

Про продовження членства в Чернігівській обласній Асоціації «Ради Чернігівщини»

09-02-2011 | 12:35

Про внесення змін до рішення районної ради від 14 травня 2010 року "Про районний бюджет на 2010 рік"

ПРОЕКТ ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( третя сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я від ... лютого 2011 року
м. Чернігів

Про внесення змін до рішення
районної ради від 14 травня 2010 року
"Про районний бюджет на 2010 рік" Відповідно до пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила: 1. Внести зміни до рішення районної ради від 14 травня 2010 року „Про районний бюджет на 2010 рік” , виклавши пункти 1 та 2 у такій редакції:
„1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2010 рік у сумі 125 млн. 609,9 тис. грн. Обсяг доходів загального фонду визначити у сумі 114 млн. 939,3 тис.грн., спеціального фонду – 10 млн.670,6 тис.грн.(додаток №1).
2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2010 рік у сумі 125 млн. 823,3 тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду у сумі 115 млн.152,7тис.грн. та видатків спеціального фонду – 10 млн. 670,6 тис.грн. за функціональною (додаток №2)та відомчою (додаток №3) структурою бюджету. Установити розмір внутрішнього фінансування районного бюджету за рахунок залишку коштів, що склався на 01.01.2010 року, у сумі 290,4тис.грн., у тому числі по загальному фонду 273,4 тис.грн. та по спеціальному фонду - 17,0тис.грн (Додаток №7). “ 2. Абзац 2 підпункту 1 пункту 4 викласти в новій редакції:
“ - на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) , вивезення побутового сміття та рідких нечистот – у сумі 1133,627 тис.грн.;”. 3. Абзац1 підпункту 3 пункту 4 викласти в новій редакції:
“3) субвенції спеціального фонду державного бюджету місцевим бюджетам:
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – у сумі 5780,546 тис.грн.”. 4. Абзац 3 підпункту 2 пункту 4 викласти в новій редакції :
“- на поховання учасників бойових дій і інвалідів війни – у сумі 16,504 тис.грн. “. 5. Підпункт 5 пункту 4 викласти в новій редакції:
“ 5) інші дотації з районного бюджету сільським та селищним бюджетам – у сумі 915,7тис.грн. ”. 6.Підпункт 7 пункту 4 викласти в новій редакції:
“7) додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості - у сумі 1млн 315,0 тис.грн. ” 7. Затвердити зміни до показників районного бюджету, внесені спільними розпорядженнями голови районної державної адміністрації та голови районної ради від 23 грудня 2010 року № 70/109, від 23 грудня 2011 року № 71/110, від 28 грудня 2010 року № 72/111, від 30 грудня 2010 року № 73/114, від 30 грудня 2010 року № 74/115. 8. Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету , фінансів та соціально-економічного розвитку району. Голова районної ради М.Б. Литвин

09-02-2011 | 12:35

Про виконання Програми соціально-економічного розвитку району за 2010 рік

ПРОЕКТ ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( третя сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я від ... лютого 2011 року
м. Чернігів

Про виконання Програми
соціально-економічного
розвитку району за 2010 рік Заслухавши звіт районної державної адміністрації про виконання Програми соціально-економічного розвитку району за 2010 рік, затвердженої рішенням районної ради від 14 травня 2010 року, керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада в и р і ш и л а: 1. Звіт районної державної адміністрації про виконання Програми соціально-економічного розвитку району за 2010 рік взяти до відома (звіт додається). 2. Чернігівській районній державній адміністрації: 2.1. Активізувати роботу з керівниками підприємств, установ та організацій щодо покращення платіжної дисципліни з метою не допущення виникнення заборгованості із виплати заробітної плати, ліквідації недоїмки до Пенсійного фонду; 2.2. Протягом 2011 року забезпечити роботу по виконанню планових завдань по наповненню бюджетів усіх рівнів та у розрізі джерел доходів; 2.3. Організувати роботу по скороченню податкового боргу шляхом поліпшення роботи з платниками податків, заохочення їх до добровільної сплати, застосування заходів впливу на боржників; 2.4. Забезпечити своєчасне та в повному обсязі надання населенню всіх видів допомог, субсидій та пільг згідно з чинним законодавством; 2.5. Продовжити контроль за станом цінової ситуації в районі, своєчасно вживати заходів щодо недопущення її дестабілізації; 2.6. Сприяти подальшому динамічному зростанню рівня середньомісячної заробітної плати працівників підприємств та організацій району. 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку району. Голова районної ради М.Б. Литвин

09-02-2011 | 12:35

Про єдиний день депутата

ПРОЕКТ ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( третя сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я від ... лютого 2011 року
м. Чернігів

Про єдиний день депутата З метою поглиблення зв’язків і взаємодії депутатів районної ради з виборцями, відповідно до частини 1 статті 10 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада в и р і ш и л а: 1. Продовжити в поточному скликанні практику єдиного дня депутата, проводячи щомісяця останньої середи зустрічі депутатів районної ради з виборцями в населених пунктах району. На зустрічах інформувати виборців про роботу районної ради, виконання програм економічного і соціального розвитку району та місцевих бюджетів, звітувати про депутатську діяльність, здійснювати прийом виборців. 2. Депутатам районної ради наступного дня після зустрічей з виборцями подавати до виконавчого апарату районної ради інформацію про участь в єдиному дні депутата для узагальнення. 3. Заступнику голови районної ради забезпечити організацію проведення єдиного дня депутата, надання депутатам районної ради необхідної методичної та консультативної допомоги для роботи з виборцями. 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту районної ради, депутатської діяльності та етики. Голова районної ради М.Б. Литвин

09-02-2011 | 12:35

Про склад комісії районної ради з питань поновлення прав реабілітованих

ПРОЕКТ ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( третя сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я від ... лютого 2011 року
м. Чернігів

Про склад комісії районної ради з питань поновлення прав реабілітованих Відповідно до статті 9 Закону України „Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні” та керуючись частиною 2 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада в и р і ш и л а: 1. Затвердити комісію з питань поновлення прав реабілітованих у складі:

Голова комісії: Куйбіда Сергій Іванович - заступник голови районної ради     
Заступник голови комісії: Черниш Ольга Григорівна - начальник архівного відділу Чернігівської райдержадміністрації
Секретар комісії:       Струк Світлана Миколаївна - начальник організаційного відділу виконавчого апарату районної ради
Члени комісії:     Гапич Анатолій Васильович - голова районної організації ветеранів Завалієва Валентина Василівна - завідуюча Чернігівською районною державною нотаріальною конторою Потапенко Лариса Іванівна - начальник  фінансового управління
Чернігівської райдержадміністрації Федько Ніна Михайлівна - директор Чернігівської міжрайонної дирекції Фонду соціального страхування  з тимчасової втрати працездатності Нехай Микола Борисович - Старобілоуський сільський голова Сакир Володимир Дмитрович - заступник начальника Чернігівського РВ УМВС в Чернігівській області Шелупець Олександр Іванович - начальник управління Пенсійного фонду України в Чернігівському районі Трохименко Любов Володимирівна - заступник начальника управління праці та соціального захисту населення Чернігівської райдержадміністрації Радченко Ярослава Андріївна - начальник  юридичного відділу  виконавчого апарату районної ради 2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення районної ради від 15.06.2006 року „Про склад комісії районної ради з питань поновлення прав реабілітованих”. Голова районної ради М.Б. Литвин

09-02-2011 | 12:35

Про передачу у комунальну власність Киселівської територіальної громади об’єкта спільної власності територіальних громад сіл та селищ Чернігівського району

ПРОЕКТ ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( третя сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я від ... лютого 2011 року
м. Чернігів

Про передачу у комунальну власність
Киселівської територіальної громади
об’єкта спільної власності територіальних
громад сіл та селищ Чернігівського району Розглянувши клопотання відділу освіти Чернігівської райдержадміністрації № 1402 від 02 грудня 2010 року та враховуючи рішення Киселівської сільської ради від 31 серпня 2010 року „Розгляд заяв”, керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43, пунктом 5 статті 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Положенням про порядок передачі об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району, затвердженим рішенням районної ради від 29 січня 2009 року, районна рада вирішила : 1. Передати безоплатно об’єкт нерухомого майна із спільної власності територіальних громад сіл та селищ Чернігівського району у комунальну власність Киселівської територіальної громади згідно з додатком. 2. Чернігівській районній державній адміністрації здійснити заходи щодо приймання-передачі вищезазначеного об’єкта відповідно до вимог чинного законодавства та Положення про порядок передачі об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району, затвердженого рішенням районної ради від 29 січня 2009 року. 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності, будівництва, транспорту та зв’язку. Голова районної ради М.Б. Литвин

09-02-2011 | 12:34

Про затвердження районної Програми розвитку малого підприємництва на 2011-2012 роки

ПРОЕКТ ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( третя сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я від ... лютого 2011 року
м. Чернігів

Про затвердження районної Програми
розвитку малого підприємництва
на 2011-2012 роки З метою забезпечення реалізації державної політики щодо розвитку та підтримки малого підприємництва, створення для цього необхідних умов, керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада в и р і ш и л а: 1. Затвердити Програму розвитку малого підприємництва на 2011-2012 роки (додаток 1). 2. Чернігівській райдержадміністрації:
- щорічно інформувати районну раду про виконання Програми розвитку малого підприємництва на 2011-2012 роки за підсумками року;
- при формуванні районного бюджету на 2011 та 2012 роки передбачити фінансування видатків на виконання Програми. 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку району та з питань інвестиційної діяльності, агропромислового розвитку, підприємництва та малого бізнесу. Голова районної ради М.Б. Литвин

09-02-2011 | 12:34

Про затвердження Програми висвітлення діяльності Чернігівської районної державної адміністрації та Чернігівської районної ради в районній газеті «Наш край» на 2011-2015 рр.

ПРОЕКТ ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( третя сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я від ... лютого 2011 року
м. Чернігів

Про затвердження Програми висвітлення
діяльності Чернігівської районної державної
адміністрації та Чернігівської районної ради
в районній газеті «Наш край» на 2011-2015 рр. З метою поліпшення поінформованості громадян про найважливіші події суспільно-політичного життя району, області та держави в цілому, налагодження більш активного спілкування органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з населенням району, подальшого утвердження свободи слова, сприяння поліпшенню якості інформації, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада в и р і ш и л а: 1. Затвердити Програму висвітлення діяльності Чернігівської районної державної адміністрації та Чернігівської районної ради в районній газеті «Наш край» на 2011-2015 рр. (додаток 1). 2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації передбачати відповідні кошти в районному бюджеті на реалізацію Програми. 3. Виконавчому апарату районної ради спільно з районною державною адміністрацією та редакцією районної газети «Наш край» у місячний термін розробити та укласти тристоронній договір для реалізації даної Програми. 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, релігії, засобів масової інформації та зв’язків з політичними партіями. Голова районної ради М.Б. Литвин