4 сесія 6 скликання

11-05-2011 | 14:55

Про внесення змін до рішення районної ради від 30 грудня 2010 року "Про районний бюджет на 2011 рік"

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( четверта сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я від 25 травня 2011 року
м. Чернігів

Про внесення змін до рішення
районної ради від 30 грудня 2010 року
"Про районний бюджет на 2011 рік" Відповідно до пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила: 1. Внести зміни до рішення районної ради від 30 грудня 2010 року „Про районний бюджет на 2011 рік” , виклавши пункти 1,2,3 та 4 у такій редакції: „1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2011 рік у сумі 146 млн. 700,3 тис. грн. Обсяг доходів загального фонду визначити у сумі 144 млн. 172,4 тис.грн., спеціального фонду – 2 млн.527,9 тис.грн.(додаток №1). 2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2011 рік у сумі 147 млн. 031,8 тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду у сумі 124 млн.047,9тис.грн. та видатків спеціального фонду – 22 млн. 983,9 тис.грн. за функціональною (додаток №2)та відомчою (додаток №3)структурою бюджету. Установити розмір внутрішнього фінансування районного бюджету за рахунок залишку коштів, що склався на 01.01.2011 року, у сумі 488,5 тис.грн., у тому числі по загальному фонду 411,5 тис.грн. та по спеціальному фонду - 77,04 тис.грн (додаток №7) 3 . Установити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 20 млн. 44,5 тис. грн, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку в сумі 20млн. 353тис.грн та направлення залишку коштів по загальному фонду, що склався на 01.01.2011року в сумі 308,5 тис.грн. 4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 20млн.533,04 тис.грн.( в т.ч. бюджет розвитку 20 млн. 456 тис.грн.), джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 20 млн. 353,0 тис. грн. та направлення залишку коштів, що склався на 01.01.2011 року по загальному фонду, що передається до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 103,0 тис.грн. та залишку коштів по спеціальному фонду в сумі 77,04 тис.грн. (додаток №6)” 2. Пункт 6 доповнити підпунктами 7,8,9 та 10 такого змісту :
“7) інші субвенції спеціального фонду (бюджету розвитку) з районного бюджету сільським та селищним бюджетам в сумі 103,0тис.грн.;
8) інші дотації загального фонду тис.грн з районного бюджету сільським та селищним бюджетам – у сумі 158,387тис.грн. ;
9) інші субвенції з сільських та селищних бюджетів для районного бюджету – у сумі 574,8 тис.грн. :
-в сумі 420,5 тисгрн. за рахунок коштів спеціального фонду бюджету від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;
-в сумі 154,3тис.грн. за рахунок коштів спеціального фонду (природоохоронного фонду);
10) інші субвенції з районного бюджету обласному бюджету за рахунок коштів спеціального фонду (природоохоронного фонду)- у сумі 154,3 тис.грн.”. 3. Пункт 6 викласти в такій редакції:
“ Установити в 2011 році обсяг повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету у сумі 90,0 тис.грн. та розподіл надання кредитів з районного бюджету у сумі 247,04 тис.грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду – у сумі 80,0 тис.грн. , надання кредитів із спеціального фонду – у сумі 167,040 тис.грн. (додаток №5) “. 4. Внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснено з бюджету розвитку районного бюджету згідно з додатком №7 5. Пункт 12 викласти в такій редакції:
“Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію районних галузевих програм на загальну суму 1 млн. 199,2 тис.грн. , в тому числі за рахунок коштів спеціального фонду 741,8 тис.грн. (додаток №8) “. 6. Затвердити зміни до показників районного бюджету, внесені спільними розпорядженнями голови районної державної адміністрації та голови районної ради, розпорядженнями голови райдержадміністрації від 11 січня 2011 р. № 1/1, від15 березня 2011 р. № 12/17, від 15 березня 2011 р. №13/18, від 24 березня 2011 р. №16/21,від 24 березня 2011 р. №17/22, від 31 березня 2011 р. №18/23, від 8 квітня 2011 р. №20/26, розпорядженнями голови районної державної адміністрації від 25 лютого 2011 р. №96, від 28 квітня 2011 р. №214, від 28 квітня 2011 р. №216, від 23 травня 2011р. №26/41. 7. Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 8.Доручити голові Чернігівської районної ради укладати з відповідними сільськими та селищними головами договори про надання інших субвенцій з бюджетів сільських та селищних рад до районного бюджету. 9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету , фінансів та соціально-економічного розвитку району Голова районної ради М.Б. Литвин
Додаток №4.

11-05-2011 | 10:34

Про звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2011 року

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( четверта сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я від 25 травня 2011 року
м. Чернігів

Про звіт про виконання
районного бюджету за
І квартал 2011 року Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктом 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, районна рада вирішила: 1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2011 року згідно додатку 1:
- по доходах у сумі 32 млн. 397 тис. 096 грн., в тому числі по доходах загального фонду районного бюджету сумі у 31 млн. 418 тис. 671 грн. та по доходах спеціального фонду районного бюджету у сумі 978 тис. 425 грн.;
- по видатках у сумі 37 млн.219 тис.304,0 грн., в тому числі по видатках загального фонду районного бюджету у сумі 33 млн.725 тис.719 грн. та по видатках спеціального фонду районного бюджету у сумі 3 млн. 493 тис. 585 грн. Голова районної ради М.Б. Литвин

10-05-2011 | 17:20

Про хід виконання районної Програми по наданню соціальних послуг

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( четверта сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я від 25 травня 2011 року
м. Чернігів

Про хід виконання районної
Програми по наданню соціальних послуг Заслухавши звіт Чернігівської районної державної адміністрації про хід виконання районної Програми по наданню соціальних послуг, що затверджена рішенням районної ради від 28 квітня 2005 року, відповідно до п.28 ч.1 ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада в и р і ш и л а: 1. Звіт Чернігівської районної державної адміністрації про хід виконання районної Програми по наданню соціальних послуг, що затверджена рішенням районної ради від 28 квітня 2005 року, прийняти до відома (звіт додається). 2. Чернігівській районній державній адміністрації забезпечити належне фінансування для якісного виконання Програми на 2011 рік. 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості населення. Голова районної ради М.Б. Литвин

10-05-2011 | 17:20

Про затвердження районної цільової Програми розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2011-2016 роки

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( четверта сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я від 25 травня 2011 року
м. Чернігів

Про затвердження районної цільової
Програми розвитку сімейних форм
виховання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування,
подолання дитячої безпритульності та
бездоглядності на 2011-2016 роки На виконання Закону України “Про Загальнодержавну програму “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року” та з метою організації результативної роботи щодо своєчасного виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, запобігання соціальному сирітству, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї, керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада в и р і ш и л а: 1. Затвердити районну цільову Програму розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2011-2016 роки. 2. Районній державній адміністрації при уточненні районного бюджету на 2011 рік та при плануванні районного бюджету на послідуючі роки передбачати кошти у межах фінансових можливостей для якісного виконання Програми. 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань сім’ї, молоді, розвитку фізичної культури, спорту та туризму.

Додаток1, Додаток 2
до районної цільової Програми розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2011-2016 роки Голова районної ради М.Б. Литвин

10-05-2011 | 17:20

Про внесення змін і доповнень до статутів комунальних позашкільних навчальних закладів

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( четверта сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я від 25 травня 2011 року
м. Чернігів

Про внесення змін і доповнень
до статутів комунальних
позашкільних навчальних закладів Керуючись п.20 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада в и р і ш и л а: 1. Внести до Статуту комунального позашкільного навчального закладу «Центр туристично-краєзнавчої творчості Чернігівської районної ради Чернігівської області», затвердженого рішенням районної ради від 25.01.2008 р. зміни, що додаються. (Додаток 1). 2. Внести до Статуту комунального позашкільного навчального закладу «Будинок школяра Чернігівської районної ради Чернігівської області», затвердженого рішенням районної ради від 25.01.2008 р. зміни, що додаються. (Додаток 2). 3. Доручити директору комунального позашкільного навчального закладу «Центр туристично-краєзнавчої творчості Чернігівської районної ради Чернігівської області» Митькевичу В.М. та директору комунального позашкільного навчального закладу «Будинок школяра Чернігівської районної ради Чернігівської області» Попок О.М. здійснити державну реєстрацію змін та доповнень до статутів комунальних позашкільних навчальних закладів відповідно до вимог чинного законодавства. 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, релігії, засобів масової інформації та зв'язків з політичними партіями. Голова районної ради М.Б. Литвин

10-05-2011 | 17:20

Про внесення змін до Регламенту роботи Чернігівської районної ради

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( четверта сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я від 25 травня 2011 року
м. Чернігів

Про внесення змін до Регламенту
роботи Чернігівської районної ради На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 року № 2939- УІ, керуючись пунктом 5 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада в и р і ш и л а: 1. Внести до регламенту роботи Чернігівської районної ради шостого скликання, затвердженого рішенням районної ради від 30 грудня 2010 року «Про затвердження Регламенту роботи районної ради» такі зміни:
1) в статті 18 цифру «15» замінити на «25»
2) в статті 23:
в абзаці першому слова «або електронних носіях, в тому числі електронним зв’язком» виключити із тексту.
3) після абзацу 1-го доповнити новим абзацом такого змісту:
«Проекти нормативно-правових актів, рішень районної ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної ради не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття». 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту районної ради, депутатської діяльності та етики. Голова районної ради М.Б. Литвин

10-05-2011 | 17:19

Про хід виконання районної Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі „Власний дім” на 2008-2011 роки за 2010 рік та І-й квартал 2011 року

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( четверта сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я від 25 травня 2011 року
м. Чернігів

Про хід виконання районної Програми
підтримки індивідуального житлового
будівництва на селі „Власний дім”
на 2008-2011 роки за 2010 рік та
І-й квартал 2011 року Заслухавши звіт районної державної адміністрації про хід виконання районної Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі „Власний дім” на 2008-2011 роки за 2010 рік та І-й квартал 2011 року, затвердженої рішенням Чернігівської районної ради від 31 жовтня 2007 року та з внесеними змінами відповідно рішення Чернігівської районної ради від 14 травня 2010 року, керуючись п.16 ч.1 ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада в и р і ш и л а: 1. Звіт районної державної адміністрації про хід виконання Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі „Власний дім” на 2008 – 2011 роки за 2010 рік та І-й квартал 2011 року, затвердженої рішенням Чернігівської районної ради від 31 жовтня 2007 року та з внесеними змінами відповідно рішення Чернігівської районної ради від 14 травня 2010 року, взяти до відома (звіт додається). 2. Чернігівській районній державній адміністрації: 2.1. спільно з виконкомами сільських (селищних) рад сконцентрувати зусилля на забезпеченні виконання основних показників Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі „Власний дім” на 2008 – 2011 роки; 2.2. продовжити роботу по формуванню системності та якісного відбору позичальників з метою забезпечення належного рівня задоволення потреб забудовників у пільгових довгострокових кредитах; 2.3. забезпечити повне та своєчасне освоєння коштів районного бюджету по кредитуванню індивідуальних забудовників району. 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку району. Голова районної ради М.Б. Литвин

10-05-2011 | 17:18

Про передачу у комунальну власність Мньовської територіальної громади об’єкта спільної власності територіальних громад сіл та селищ Чернігівського району

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( четверта сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я від 25 травня 2011 року
м. Чернігів

Про передачу у комунальну власність
Мньовської територіальної громади
об’єкта спільної власності територіальних
громад сіл та селищ Чернігівського району Розглянувши клопотання відділу освіти Чернігівської райдержадміністрації №502 від 27 квітня 2011 року та враховуючи рішення Мньовської сільської ради від 05 січня 2011 року „Про передачу старого приміщення Мньовської загальноосвітньої школи на баланс сільської ради”, керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43, пунктом 5 статті 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Положенням про порядок передачі об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району, затвердженим рішенням районної ради від 29 січня 2009 року, районна рада
в и р і ш и л а: 1. Передати безоплатно об’єкт нерухомого майна із спільної власності територіальних громад сіл та селищ Чернігівського району у комунальну власність Мньовської територіальної громади згідно з додатком. 2. Чернігівській районній державній адміністрації здійснити заходи щодо приймання-передачі вищезазначеного об’єкта відповідно до вимог чинного законодавства та Положення про порядок передачі об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району, затвердженого рішенням районної ради від 29 січня 2009 року. 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності, будівництва, транспорту та зв’язку. Голова районної ради М.Б. Литвин

10-05-2011 | 17:07

Про звільнення з посади та призначення на посаду редактора КП “Редакція Чернігівської районної газети “Наш край” Чернігівської районної ради Чернігівської області

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( четверта сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я від 25 травня 2011 року
м. Чернігів

Про звільнення з посади та
призначення на посаду редактора
КП “Редакція Чернігівської районної
газети “Наш край” Чернігівської
районної ради Чернігівської області Керуючись статтею 21 Кодексу законів про працю України, пунктами 7, 20 частини 1 статті 43 та пунктом 18 частини 6 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада в и р і ш и л а: 1. Затвердити спільне розпорядження голови Чернігівської районної державної адміністрації та голови Чернігівської районної ради від 22 квітня 2011 року № 24/31 “Про звільнення з посади” в частині:
- звільнення Мастєрової Валентини Миколаївни з 23 квітня 2011 року з посади редактора комунального підприємства “Редакція Чернігівської районної газети “Наш край” Чернігівської районної ради Чернігівської області у зв’язку з закінченням строку дії контракту;
- призначення Мастєрової Валентини Миколаївни виконуючою обов’язки редактора комунального підприємства “Редакція Чернігівської районної газети “Наш край” Чернігівської районної ради Чернігівської області на термін з 24.04.2011 року до часу призначення керівника даного підприємства на черговому пленарному засіданні районної ради, з умовами оплати праці, що визначені в контракті від 24.04.2008 року, який укладався з нею, як керівником. 2. Призначити Мастєрову Валентину Миколаївну редактором комунального підприємства “Редакція Чернігівської районної газети “Наш край” Чернігівської районної ради Чернігівської області з 25.05.2011 року. 3. Доручити голові районної ради укласти контракт з редактором комунального підприємства “Редакція Чернігівської районної газети “Наш край” Чернігівської районної ради Чернігівської області Мастєрової В.М. строком на один рік на умовах діючого законодавства. 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної ради С.І. Куйбіду. Голова районної ради М.Б. Литвин