19 сесія 28 травня 2009 року

27-05-2009 | 09:46

Про хід виконання районної Програми «Репродуктивне здоров’я населення Чернігівського району на період 2008 – 2015 років» у 2008 році

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(дев’ятнадцята сесія п’ятого скликання)
Рішення від   28 травня 2009 року
м.Чернігів

Про хід виконання районної Програми
«Репродуктивне здоров’я населення
Чернігівського району
на період 2008 – 2015 років» у 2008 році Заслухавши звіт Чернігівської районної державної адміністрації про хід виконання у 2008 році районної Програми «Репродуктивне здоров’я населення Чернігівського району на період 2008 – 2015 років», затвердженої рішенням районної ради від 24.08.2008 р. відповідно до п.16 ч.1 ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила: 1. Звіт Чернігівської районної державної адміністрації про хід виконання у 2008 році районної Програми «Репродуктивне здоров’я населення Чернігівського району на період 2008 – 2015 років», затвердженої рішенням районної ради від 24.08.2008 р. прийняти до відома (звіт додається). 2. Чернігівській райдержадміністрації: 2.1. Забезпечити виконання показників районної Програми «Репродуктивне здоров’я населення Чернігівського району на період 2008 – 2015 років» в 2009 році. 2.2. Активізувати роботу з керівниками медичних закладів Чернігівського району щодо забезпечення виконання Програми. 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості населення. Голова районної ради   Ф.М. Носенок

27-05-2009 | 09:35

Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту у Чернігівському районі на 2009 -2012 роки

У К Р А Ї Н А
ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( дев’ятнадцята сесія п’ятого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я
від 28 травня 2009 р.
м. Чернігів
Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту у Чернігівському районі на 2009 -2012 роки З метою визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на залучення населення району до активних занять фізичною культурою і спортом, формування здорового способу життя, досягнення високих спортивних результатів, зміцнення спортивно-матеріальної бази району, керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада в и р і ш и л а: 1. Затвердити Програму розвитку фізичної культури та спорту у Чернігівському районі на 2009 - 2012 роки (програма додається). 2. Чернігівській районній державній адміністрації: - забезпечити виконання даної Програми та інформувати районну раду про її виконання щорічно за підсумками року; - передбачити фінансування видатків на реалізацію Програми за рахунок бюджетних призначень по галузі “фізична культура і спорт“ на відповідний бюджетний рік. 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань сім’ї, молоді, розвитку фізичної культури, спорту та туризму. Голова районної ради Ф.М. Носенок

27-05-2009 | 09:34

Про внесення змін та доповнень до районної Програми розвитку освіти на 2007-2011 роки

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(дев’ятнадцята сесія п’ятого скликання)
Рішення від   28 травня 2009 року
м.Чернігів

Про внесення змін та доповнень до районної
Програми розвитку освіти на 2007-2011 роки З метою стратегічного розвитку національної системи освіти в Україні, що визначена Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Кабінету Міністрів України, Національною доктриною та Концепцією розвитку освіти, оптимізації мережі навчальних закладів і рівного доступу до здобуття загальної середньої освіти, керуючись п.16, ч.1 ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада в и р і ш и л а: 1. Внести наступні зміни до розділу "Розвиток мережі закладів освіти" районної Програми розвитку освіти на 2007-2011 роки, затвердженої рішенням Чернігівської районної ради від 22.05.2007 року: в таблиці №2 виключити з переліку освітніх округів Количівський та Седнівський, включити в перелік Ковпитський та Іванівський освітні округи та викласти таблицю в новій редакції /додаток 1/ . 2. Районній державній адміністрації, виходячи з реальних фінансових можливостей, передбачити фінансування заходів Програми у процесі виконання бюджету району. 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку району та з питань освіти, культури, релігії, засобів масової інформації та зв'язків з політичними партіями. Голова районної ради   Ф.М. Носенок

26-05-2009 | 14:53

Про хід виконання районної Програми розвитку освіти на 2007-2011 роки

УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(дев’ятнадцята сесія п’ятого скликання)
РІШЕННЯ
від 28 травня 2009 року
м.Чернігів
Про хід виконання районної Програми розвитку освіти на 2007-2011 роки Заслухавши звіт Чернігівської районної державної адміністрації про хід виконання районної Програми розвитку освіти на 2007-2011 роки, затвердженої рішенням Чернігівської районної ради від 22 травня 2007 року, районна рада в и р і ш и л а: 1. Звіт Чернігівської районної державної адміністрації про хід виконання районної Програми розвитку освіти на 2007-2011 роки прийняти до відома (додається). 2. Чернігівській районній державній адміністрації: 2.1. Сконцентрувати зусилля на забезпеченні безумовного виконання основних показників районної Програми розвитку освіти на 2007-2011 роки. 2.2. Підвищити рівень персональної відповідальності керівників усіх ланок освіти за дотримання ст.54 Закону України "Про освіту" щодо навчання та виховання дітей, учнівської та студентської молоді, захисту їх прав, створення умов для самореалізації. 2.3. Забезпечити подальше покращення матеріально-технічного стану загальноосвітніх навчальних закладів, запровадження у них енергозберігаючих систем і технологій. 2.4. Забезпечити належні умови для інтегрованого навчання дітей-інвалідів, насамперед безперешкодного доступу до навчальних закладів. З цією метою завершити обладнання усіх навчально-виховних закладів пандусами та іншими пристроями. 2.5. Цілеспрямовано реалізовувати Державну програму "Вчитель". З цією метою посилити роботу по утвердженню високого соціального статусу вчителя в суспільстві, застосовувати різні види морального та матеріального заохочення найкращими педагогічними працівниками. 2.6. Забезпечувати організований підвіз учнів сільської місцевості, які цього потребують, до місць навчання. Продовжити реалізацію програми "Шкільний автобус". 2.7. Поетапно вводити штатні одиниці посад психологів, соціальних педагогів, бібліотекарів, вихователів груп продовженого дня, заступників директорів відповідно до нормативної бази й потреби загальноосвітніх навчальних закладів. 2.8. Відновити їдальні в Анисівській та Краснянській ЗОШ І-ІІІ ст. з метою удосконалення та реалізації заходів щодо покращення стану організації харчування в загальноосвітніх навчальних закладах. 2.9. Збільшувати мережу оздоровчих пришкільних таборів з метою створення належних умов для зміцнення фізичного, психічного та соціального благополуччя дітей і підлітків. 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, релігії, засобів масової інформації та зв'язків з політичними партіями. Голова районної ради Ф.М. Носенок

26-05-2009 | 14:37

Про хід виконання у 2008 році Програми по освоєнню земель для сільськогосподарських та лісогосподарських потреб, поліпшенню відповідних угідь, охороні земель на 2007-2010 роки

УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(дев’ятнадцята сесія п’ятого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я
від 28 травня 2009 р.
м. Чернігів
Про хід виконання у 2008 році
Програми по освоєнню земель для
сільськогосподарських та лісогосподарських потреб,
поліпшенню відповідних угідь, охороні земель на 2007-2010 роки,
та затвердження Положення про використання коштів,
що надходять у порядку відшкодування втрат
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва
при відведенні земель для потреб, не пов’язаних із
сільськогосподарським та лісогосподарським виробництвом
Заслухавши звіт Чернігівської районної державної адміністрації про хід виконання у 2008 році Програми по освоєнню земель для сільськогосподарських та лісогосподарських потреб, поліпшенню відповідних угідь, охороні земель на 2007-2010 роки, що затверджена рішенням районної ради від 31 січня 2007 року, відповідно до п.2 ст.209 Земельного Кодексу України та керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада в и р і ш и л а: 1. Звіт Чернігівської районної державної адміністрації про хід виконання у 2008 році Програми по освоєнню земель для сільськогосподарських та лісогосподарських потреб, поліпшенню відповідних угідь, охороні земель на 2007-2010 роки, що затверджена рішенням районної ради від 31 січня 2007 року, взяти до відома ( додаток 1). 2. Затвердити Положення про використання коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва при відведенні земель для потреб, не пов’язаних із сільськогосподарським і лісогосподарським виробництвом, виклавши його в новій редакції ( додаток 2). 3. Вважати таким, що втратило чинність Положення про використання коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва при відведенні земель для потреб, не пов’язаних із сільськогосподарським і лісогосподарським виробництвом, яке затверджено рішенням районної ради від 17 червня 2004 року. 4. Чернігівській районній державній адміністрації щорічно інформувати районну раду про виконання Програми по освоєнню земель для сільськогосподарських та лісогосподарських потреб, поліпшенню відповідних угідь, охороні земель на 2007-2010 роки, за підсумками року. 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин, екології та раціонального використання природних ресурсів. Голова районної ради Ф.М. Носенок

26-05-2009 | 14:31

Про зміни в складі постійних комісій

УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
/дев’ятнадцята сесія п’ятого скликання/
РІШЕННЯ
від 28 травня 2009 року м.Чернігів Про зміни в складі постійних комісій В зв’язку з достроковим припиненням повноважень депутата районної ради Кравченка Олександра Михайловича, керуючись рішенням районної ради від 28 травня 2009 року “Про дострокове припинення повноважень депутата районної ради“ та відповідно до пункту 2 частини 1 статті 43 та частини 2 статті 47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада в и р і ш и л а: 1. Внести до пункту 1 рішення районної ради від 12.05.2006 року „Про обрання голів і членів постійних комісій районної ради” наступні зміни: - увільнити Кравченка Олександра Михайловича від обов’язків голови постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку району та вивести його зі складу даної постійної комісії; - обрати Стеченка Григорія Петровича - депутата районної ради від Партії регіонів головою постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку району, увільнивши його від обов’язків секретаря постійної комісії з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку району; - обрати Сидоренка Володимира Івановича - депутата районної ради від блоку Юлії Тимошенко секретарем постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку району, увільнивши його від обов’язків члена постійної комісії з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку району. 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту районної ради, депутатської діяльності та етики. Голова районної ради Ф.М. Носенок

26-05-2009 | 13:28

Про дострокове припинення повноважень депутата районної ради

26-05-2009 | 13:16

Про порядок та норматив відрахування частини прибутку підприємств та організацій комунальної форми власності

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(дев’ятнадцята сесія п’ятого скликання)
Рішення від   28 травня 2009 року
м.Чернігів

Про порядок та норматив
відрахування частини прибутку
підприємств та організацій
комунальної форми власності З метою забезпечення збільшення надходжень до районного бюджету, керуючись п.20 ч.1 ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, та відповідно до статті 59 Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік“, районна рада вирішила: 1. Встановити, що підприємства, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району, або у статутних фондах яких є частина спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району, сплачують до районного бюджету частину чистого прибутку (доходу) в розмірі 15 відсотків. 2. Частина чистого прибутку сплачується вказаними в п.1 рішення підприємствами до районного бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2009 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств. 3.Визначена сума чистого прибутку (доходу) зараховується на рахунки районного бюджету, відкриті в управлінні Державного казначейства в Чернігівському районі. 4. Частина прибутку (доходу), що підлягає сплаті до районного бюджету, визначається господарськими організаціями відповідно до форми розрахунку, встановленої Державною податковою адміністрацією, та зазначається у декларації з податку на прибуток підприємства. Розрахунок частини прибутку (доходу) подається до органів державної податкової служби у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток. 5. Інформацію про нарахування та сплату частини прибутку (доходу) господарські організації подають Чернігівській районній раді та місцевим органам виконавчої влади, до сфери управління яких вони належать. 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку району. Голова районної ради   Ф.М. Носенок

26-05-2009 | 12:58

Про внесення змін до рішення районної ради від 29 січня 2009 року "Про районний бюджет на 2009 рік"

У К Р А Ї Н А
ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(дев’ятнадцята сесія п’ятого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я
від 28 травня 2009 року м. Чернігів Про внесення змін до рішення районної ради від 29 січня 2009 року "Про районний бюджет на 2009 рік" З метою внесення змін до рішення районної ради від 29 січня 2009 року "Про районний бюджет на 2009 рік", відповідно до пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43, пунктом 18 частини 6 статті 55 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила: 1. Внести зміни до рішення районної ради від 29 січня 2009 року „Про районний бюджет на 2009 рік” , виклавши пункти 1 та 2 у такій редакції: „1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2009 рік у сумі 95 млн. 861,2 тис. грн. Обсяг доходів загального фонду визначити у сумі 88 млн. 885,6 тис.грн., спеціального фонду – 6 млн. 975,6 тис.грн.(додаток №1). 2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2009 рік у сумі 95 млн. 959,6 тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду у сумі 88 млн.906,2тис.грн. та видатків спеціального фонду – 7млн. 053,4 тис.грн. за функціональною (додаток №2) та відомчою (додаток №3) структурою бюджету. Установити розмір внутрішнього фінансування районного бюджету за рахунок залишку коштів, що склався на 01.01.2009 року, у сумі 213,4тис.грн., у тому числі по загальному фонду 135,6 тис.грн. та по спеціальному фонду - 77,8тис.грн (Додаток №7). “ 2. Підпункт 1 пункту 4 доповнити новим абзацом в такого змісту: “ - на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів в сумі 51,0 тис. грн., яка в повному обсязі передається до сільських бюджетів.”. 3. Пункт 4 доповнити підпунктом 4 такого змісту: “ 4) іншої субвенції спеціального фонду з обласного бюджету місцевим бюджетам на фінансування витрат, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією та утриманням автомобільних доріг, що належать до комунальної власності на 2009 рік – у сумі 1295,6 тис.грн, яка в повному обсязі передається до сільських та селищних бюджетів.”. 4. Пункт 5 викласти в такій редакції: “ Установити в 2009 році обсяг повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету у сумі 125,0 тис.грн. та розподіл надання кредитів з районного бюджету у сумі 240,0 тис.грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду – у сумі 115 тис.грн. , надання кредитів із спеціального фонду – у сумі 125,0 тис.грн. (додаток № 5) “. 5. Пункт 7 викласти в такій редакції: “ Установити розмір резервного фонду районного бюджету на 2009 рік у сумі 115,0 тис.грн. “. 6. Пункт 10 викласти в такій редакції: “Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію районних галузевих програм на загальну суму 545,8тис.грн. (додаток № 6) “ 7.Затвердити зміни до показників районного бюджету, внесені спільними розпорядженнями голови районної державної адміністрації та голови районної ради від 29.01.2009р. №5/7, 27.02.2009р. №9/13, 13.03.2009р. №11/15, 13.03.2009р. №12/16, 25.03.2009р. №16/20, 25.03.2009р. №17/21, 09.04.2009р. №19/25, 10.04.2009р. №20/26, 10.04.2009р. №21/27, 15.04.2009р. №22/28, 15.04.2009р. №23/29, 29.04.2009р. №26/33, 30.04.2009р. №27/35, від 19.05.2009р. № 29/40. 8. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 9. Доручити голові Чернігівської районної ради укладати договори з сільськими та селищними радами про надання інших субвенцій з бюджетів сільських та селищних рад до районного бюджету. 10 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету , фінансів та соціально-економічного розвитку району. Голова районної ради   Ф.М. Носенок

26-05-2009 | 12:29

Про звіт про виконання районного бюджету та про витрачання коштів резервного фонду за І квартал 2009 року

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(дев’ятнадцята сесія п’ятого скликання)
Рішення від   28 травня 2009 року
м.Чернігів

Про звіт про виконання
районного бюджету та
про витрачання коштів резервного
фонду за І квартал 2009 року Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктом 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, районна рада вирішила: 1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2009 року згідно додатку 1: - по доходах у сумі 21 млн. 663 тис. 323 грн. в тому числі по доходах загального фонду районного бюджету сумі 18 млн. 931 тис. 286 грн. та по доходах спеціального фонду районного бюджету у сумі 2 млн. 732 тис. 037 грн.; - по видатках у сумі 21 млн. 902 тис.196 грн., в тому числі по видатках загального фонду районного бюджету у сумі 19млн. 198 тис.218 грн. та по видатках спеціального фонду районного бюджету у сумі 2 млн. 703 тис. 979 грн.; 2. Схвалити витрачання коштів резервного фонду районного бюджету за І квартал 2009 року в сумі 19 тис .709 грн. згідно додатку 2. Голова районної ради   Ф.М. Носенок