КУ «Чернігівський районний трудовий архів»

Додаток
до рішення Чернігівської районної ради
20 березня 2018 року
«Про звіт комунальної установи
«Чернігівський районний трудовий архів»
Чернігівської районної ради
Чернігівської області» Звіт
комунальної установи «Чернігівський районний трудовий архів» Чернігівської районної ради Чернігівської області Згідно пункту 3 Положення про комунальну установу «Чернігівський районний трудовий архів» затвердженого рішенням районної ради від 10 листопада 2016 року, основними завданнями трудового трудового архіву є: - виявлення та внесення до джерел комплектування документів за погодженням з архівним відділом районної державної адміністрації, підприємств, установ і організацій району, незалежно від форм власності; - приймання та зберігання документів з особового складу та документів тимчасового зберігання підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування, розташованих на території району, або ліквідованих підприємств, установ і організацій, що були зареєстровані або діяли на території району і не мають правонаступників; - приймання від підприємств, установ, організацій джерел комплектування архівних документів з особового складу, фінансово-господарської діяльності та інших документів, строки зберігання яких не закінчилися; - науково-технічне опрацювання документів, що надійшли на зберігання, створення необхідного довідкового матеріалу до них; - облік документів, що зберігаються, у тому числі, шляхом створення і підтримання облікових баз даних; - організація користування документами у службових, соціально-правових, наукових та інших цілях, надання відповідно до встановленого порядку юридичним особам і громадянам архівних довідок, копій та витягів з документів, що знаходяться на зберіганні; - проведення експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні, подання на затвердження експертній комісії архівного відділу районної державної адміністрації описів на справи тимчасового зберігання, документів з особового складу підприємств, установ і організацій та актів про вилучення для знищення документів, строки зберігання яких закінчились; - участь у заходах з підвищення кваліфікації працівників служб з діловодства, архівних підрозділів та експертних комісій підприємств, установ і організацій; - поліпшення умов збереженості документів, охорони та пожежної безпеки архівної установи. За звітний період з січня 2017 року по грудень 2017 року, виходячи з реальних можливостей бюджету, на утримання Чернігівського районного трудового архіву було витрачено 171960 грн., з них: - на заробітну плату – 118497 грн; - нарахування на заробітну плату - 28713 грн; - на енергоносії - 19760 грн; - придбання предметів та матеріалів - 4990 грн. Фінансова діяльність трудового архіву була перевірена Північним офісом Держаудитслужби в Чернігівській області за період роботи з 01.01.2014 по 28.04.2017, про що була складена довідка зустрічної перевірки № 08-31/21-з від 03.07.2017. Згідно висновків, складених головними державними аудиторами, дебіторська та кредиторська заборгованість за даними бухгалтерського обліку Чернігівського районного трудового архіву станом на 28.04.2017 відсутня. Відповідно до аналізу кошторисів касові видатки не відрізнялись від фактичних. Порушень фінансової дисципліни не виявлено. Нещасних випадків в трудовому архіві за звітний період не було. Основних засобів, об’єктів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл та селищ району (об’єктів нерухомого майна та транспортних засобів) в комунальній установі «Чернігівський районний трудовий архів» нема. Допорогові закупівлі товарів, робіт та послуг із використанням системи електронних закупівель Prozzoro в 2017 році не здійснювались із-за обмеження кошторису. Відповідно до Програми збереження документів, які не належать до Національного архівного фонду, затвердженої рішенням 3 сесії районної ради від 16 лютого 2016 року, були виділені кошти в розмірі 2000 грн. на придбання картонних коробок. За звітний період з грудня 2016 року по грудень 2017 року з метою забезпечення вчасного виконання соціально-правових запитів громадян та запобігання втрати документів в ліквідованих установах, організаціях та підприємствах Чернігівського району до районного трудового архіву надійшло 39 фондів від ліквідованих установ різних форм власності загальною кількістю 1457 справ. Протягом 2017 року трудовий архів поповнився документами таких ліквідованих організацій як: ОББ «Ягідка-порічка» с. Количівка, ВАТ «Агротехсервіс» смт. М.-Коцюбинське, ФГ «Рибальство» с. Жавинка, ТОВ «Агробіоз» с. Ладинка, Фûѳверяни» с. Шибиринівка, ФГ «Клочків-Агро» с. Клочків, КП «Шибирінівське» с. Шибиринівка,ТОВ «Схід-ЛТД» с.Жавинка,Кооператив «Вогник» с. Зайці, Мисливське угіддя «Любечське», Приватне підприємство «Метол» с. Новоселівка, Колгосп ім. Комка с. Левковичі, Сільськогосподарська артіль ім. К.Маркса с. Андріївка, Сільськогосподарська артіль ім. Леніна с. Андріївка (1951-1969 рр.), Колгосп ім. Леніна с. Андріївка (1970-2006 рр.), Окружною виборчою комісія ОВК № 206.Надійшли виборчі комісії сільських та селищних рад по виборах місцевих депутатів та сільських голів по всіх сільрадах району. Сільські виборчі комісії по дострокових виборах: Дніпровська, Новобілоуська, Роїщенська. Територільні виборчі комісії сільських об’єднаних громад, а саме: М.-Коцюбинської, Олишівської, Гончарівської селищних виборчих комісій, Іванівської сільської виборчої комісії. До складу сільської виборчої комісії у виборах до об’єднаних громад залучено більше 100 працівників. В зв’язку з проведенням Пенсійної реформи за 2017 рік суттєво збільшилось звернень громадян за підтвердженням стажу роботи в колгоспах за 1955-1968 роки, коли колгоспники самовільно залишали роботу в колгоспі, не отримуючи трудової книжки колгоспника, і переходили на роботу в місто на підприємства. Також збільшилось звернень державних службовців для отримання довідок про заробітну плату в колгоспах з метою перерахунку пенсії державного службовця на загальнодержавну. З грудня 2016 року по листопад 2017 року до Трудового архіву з письмовими та усними запитами звернулося 1257 жителів району та м. Чернігова та Чернігівської області, а також 52 жителів інших міст України та із ближнього зарубіжжя. Протягом звітного періоду було виконано 1244 запити соціально-правового характеру, з них: - 605 довідок про розмір заробітної плати ; - 424 довідки про кількість відпрацьованих трудоднів; - 113 довідок про підтвердження трудового стажу громадян (прийом та звільнення); - 32 довідки про відсутність документів; - 70 довідок для нарахування пенсії на пільгових умовах (трактористам, дояркам, мулярам, газоелектрозварникам, учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС). Найбільше громадян звертається за довідками по документах таких ліквідованих колгоспів та товариств : ім. Комка с. Левковичі, ім. Леніна с. Андріївка, ім. Свердлова та ТОВ «Нива» с.Роїще, «Шлях Леніна» та ТОВ «Терехівка» с. Терехівка, ім. Постишева с. Жеведь, «Естонія» с. Буди, ім. Кірова, ЗАТ «Агрокомсинтез» та ТОВ «Сонат» смт. Олишівка, ім. Калініна та ТОВ «Урожай» с. Новоселівка, «Червоний маяк» с. Серединка, радгосп «Україна» та КСП «Деснянське» с.Н.Білоус. Також багато звернень громадян надходить про наведення архівних довідок по документах ліквідованих підприємств , а саме: ПОП «Лукашівка», ВО «Чернігівптахопром» с. Хмільниця, науково-виробничої бази «Комунар» с. Снов`янка, ТОВ «Агротехсервіс» смт.М.-Коцюбинське, Киселівського льонозаводу, Количівського та Олишівського споживчих товариств, ПМК-10 с. Жавинка, ПМК-2 с. Хмільниця, М.-Коцюбинського комбікормового заводу,ЧСАТП-2502 с.Кошівка, МБО «Райагробуд» та ВО «Райсільгоспхімія». Станом на 01 грудня 2017 року на контролі перебуває 2 підприємства та товариства, які на даний час не здійснюють господарську діяльність в Чернігівському районі. Ці підприємства є потенційними поповнювачами фондів комунальної установи, а саме: ТОВ «Успіх» с. Петрушин, радгосп ім. Фрунзе с. Киїнка. За умови завершення ліквідаційної процедури надійдуть до трудового архіву документи колгоспів ім. Будьоного с. Красне, ім. Ватутіна с. Мньов. «Шлях Ілліча» с. Кархівка. За умови проведення виборів у наступному році до об’єднаних громад будуть прийняті виборчі документи новоутворених сільських виборчих комісій. З питань оформлення документів тимчасового характеру та з особового складу надаються консультації на звернення керівників установ, підприємств та організацій, фермерських господарств Чернігівського району. На даний час основними проблемами для районного трудового архіву є: - відсутність нової комп’ютерної та копіювальної техніки; - відсутність вільних площ та обладнаних архівосховищ для приймання та зберігання документів ліквідованих установ, підприємств та організацій району, що не належать до Національного архівного фонду. Завідувач Чернігівським районним трудовим архівом Н.А. Черниш

22-03-2018 | 14:26