КП «Архітектурно-будівельний центр»

Додаток
до рішення Чернігівської районної ради
20 березня 2018 року
«Про звіт комунального підприємства
«Архітектурно-будівельний центр»
Чернігівської районної ради
Чернігівської області» ЗВІТ
комунального підприємства «Архітектурно-будівельний центр»
Чернігівської районної ради Чернігівської області за 2017 рік І. Діяльність підприємства з виконання статутних завдань Комунальне підприємство «Архітектурно-будівельний центр» Чернігівської районної ради Чернігівської області створено 26 грудня 2006 року згідно з рішенням Чернігівської районної ради. У своїй діяльності підприємство керується Статутом підприємства, рішеннями органів місцевого самоврядування та чинним законодавством України. Основна мета діяльності підприємства - працювати ефективно та якісно з отриманням прибутку, створювати нові робочі місця, надавати послуги підприємствам, організаціям і жителям Чернігівського району у сфері містобудування, архітектури та будівництва, а саме : - підготовка документів з питань забудови, надання методично-консультаційних послуг населенню по питаннях містобудування, архітектури та будівництва, виконання функцій замовника щодо підготовки проектних пропозицій на розміщення об’єктів будівництва, комплектування вихідних даних на проектування; - виконання передпроектних видів робіт, що стосуються будівництва об’єктів архітектури. - проектування індивідуальних житлових будинків і об’єктів громадського призначення. За 2017 рік підприємство спрацювало з такими фінансово-економічними показниками: власний дохід склав 189,2 тис. грн., з якого здійснено витрат : - 88,3 тис. грн. на заробітну плату ; - 8,5 тис. грн. на матеріальні виплати ; - 19,0 тис. грн. на оренду приміщення та комунальні послуги ; - 4,1 тис. грн. на амортизацію основних засобів ; - 56,6 тис. грн. на податки до бюджетів усіх рівнів (єдиний соціальний внесок, податок з доходів найманих працівників, військовий збір, податок - на прибуток , частина чистого прибутку, профспілкові внески ). На сьогоднішній день на підприємстві на постійній основі працюють два фахових спеціаліста. Також мається можливість при потребі залучати необхідних фахівців за угодою. Підприємство має наміри збільшувати обсяги та якість послуг, що надаються, і створювати нові робочі місця. Таким чином, за результатами роботи комунальне підприємство є фінансово стабільним та самоокупним. Середня заробітна плата по підприємству у 2017 році склала 4.6 тис. грн., заробітна плата виплачується своєчасно і в повному обсязі. Всі податки перераховуються повністю згідно діючого законодавства України. Підприємство не має кредиторської та дебіторської заборгованості. За 2017 рік КП «Архітектурно-будівельний центр» отримало прибутку на суму 22,1 тис.грн., з яких до бюджету Чернігівського району було перераховано : - 4,0 тис. грн. податок на прибуток; - 5,4 тис. грн. частини прибутку. Додатки : 1. Фінансовий звіт за 2017 рік; 2. Опитувальник; 3. Порівняльна таблиця за 2015-2017 роки. В.о. директора КП «Архітектурно – -будівельний центр» Чернігівської районної ради Чернігівської області О.А.Леоненко

22-03-2018 | 15:08