Анонси8 сесія 6 скликання

Назад

<<<12 - 22 з 22>>> Архів
21 Лютого 2012 09:51
Рішення 8 сес. 6 скл.

Про хід виконання у 2011 році Програми з охорони навколишнього природного середовища Чернігівського району на 2011-2015 роки

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(восьма сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я

15 березня 2012 року
м. Чернігів

Про хід виконання у 2011 році
Програми з охорони навколишнього
природного середовища
Чернігівського району на 2011-2015 роки

Заслухавши звіт Чернігівської районної державної адміністрації про хід виконання у 2011 році Програми з охорони навколишнього природного середовища Чернігівського району на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням районної ради від 17 лютого 2011 р., відповідно до п.16, 28 ч.1 ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила:

1.Звіт Чернігівської районної державної адміністрації про хід виконання у 2011 році Програми з охорони навколишнього природного середовища Чернігівського району на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням районної ради від 17 лютого 2011 р., взяти до відома (звіт додається).

2.Чернігівській райдержадміністрації:

2.1.Здійснити виконання у 2012 році показників Програми з охорони навколишнього природного середовища Чернігівського району на 2011-2015 роки.

2.2. Забезпечити реалізацію державної політики у сфері охорони довкілля, екологічної безпеки населення, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, стабілізації техногенної безпеки у районі.

2.3. Продовжити утилізацію непридатних та заборонених хімічних засобів захисту рослин, що розташовані на території району.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин, екології та раціонального використання природних ресурсів.
Голова районної ради М.Б. Литвин

20 Лютого 2012 10:02
Рішення 8 сес. 6 скл.

Про внесення змін до рішення районної ради від 30 грудня 2010 року "Про районний бюджет на 2011 рік"

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(восьма сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я

15 березня 2012 року
м. Чернігів

Про внесення змін до рішення
районної ради від 30 грудня 2010 року
"Про районний бюджет на 2011 рік"

Відповідно до пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення районної ради від 30 грудня 2010 року „Про районний бюджет на 2011 рік” , виклавши пункти 1 та 2 у такій редакції:

„1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2011 рік у сумі 161 млн. 839,1тис. грн. Обсяг доходів загального фонду визначити у сумі 158млн. 265,8 тис.грн., спеціального фонду – 3 млн.573,3 тис.грн. (додаток №1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2011 рік у сумі 162млн.691,0тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду у сумі 138 млн.358,5 тис.грн. та видатків спеціального фонду – 24 млн.332,5 тис.грн. за функціональною (додаток №2) та відомчою (додаток №3) структурою бюджету.
Установити розмір внутрішнього фінансування районного бюджету за рахунок залишку коштів, що склався на 01.01.2011 року, у сумі 979,0 тис.грн., у тому числі по загальному фонду 704,5тис.грн. та по спеціальному фонду - 274,5 тис.грн. (Додаток №6).”

2. Абзаци 1,3 та 5 підпункту 1 пункту 6 викласти в новій редакції :
“- на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям , інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – у сумі 30 млн.324,1 тис.грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – у сумі 1млн.392,2 тис.грн.;
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною” - у сумі 429,9 тис.грн.; ”

2. Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету , фінансів та соціально-економічного розвитку району.
Голова районної ради М.Б. Литвин

Додатки: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8.

20 Лютого 2012 10:02
Рішення 8 сес. 6 скл.

Про районну програму “Ветеран” на 2012-2016 роки

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(восьма сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я

15 березня 2012 року
м. Чернігів

Про районну програму “Ветеран”
на 2012-2016 роки

З метою забезпечення всебічного захисту законних прав, соціальних, економічних та вікових інтересів ветеранів війни, праці, дітей війни, ветеранів військової служби, громадян похилого віку, що проживають у Чернігівському районі, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, відповідно до ст.20 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, районна рада вирішила:

1. Затвердити районну програму “Ветеран” на 2012-2016 роки (додається).

2. Районній державній адміністрації забезпечити виконання програми та щорічно у грудні звітувати про хід виконання програми “Ветеран” на 2012-2016 роки.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості населення.
Голова районної ради М.Б. Литвин

20 Лютого 2012 10:02
Рішення 8 сес. 6 скл.

Про порядок та норматив відрахування частини прибутку комунальних підприємств

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(восьма сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я

15 березня 2012 року
м. Чернігів

Про порядок та норматив
відрахування частини прибутку
комунальних підприємств

З метою забезпечення збільшення надходжень до районного бюджету, керуючись п.20 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та відповідно до ст. 69 Бюджетного кодексу України, районна рада в и р і ш и л а:

1. Встановити, що комунальні підприємства Чернігівської районної ради Чернігівської області сплачують в 2012 році до районного бюджету частину чистого прибутку (доходу) в розмірі 15 відсотків.

2. Частина чистого прибутку сплачується вказаними в п.1 даного рішення підприємствами до районного бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2012 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

3. Визначена сума чистого прибутку (доходу) зараховується на рахунки районного бюджету, відкриті в Управлінні Державної казначейської служби України в Чернігівському районі Чернігівської області.

4. Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до районного бюджету, визначається комунальними підприємствами відповідно до форми розрахунку, встановленої Державною податковою адміністрацією, та зазначається у декларації з податку на прибуток підприємства. Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) подається до органів державної податкової служби у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток.

5. Інформацію про нарахування та сплату частини прибутку (доходу) комунальні підприємства щоквартально подають Чернігівській районній раді та Чернігівській районній державній адміністрації.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку району.
Голова районної ради М.Б. Литвин

20 Лютого 2012 10:02
Рішення 8 сес. 6 скл.

Про підсумки виконання районної програми зайнятості населення на 2010-2011 роки та Програму зайнятості населення Чернігівського району на 2012-2014 роки

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(восьма сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я

15 березня 2012 року
м. Чернігів

Про підсумки виконання районної
програми зайнятості населення на 2010-2011 роки
та Програму зайнятості
населення Чернігівського
району на 2012-2014 роки

З метою підвищення ефективності регулювання сфери зайнятості, посилення соціального захисту безробітних, відповідно до Закону України «Про зайнятість населення», керуючись пунктами 16, 28 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада в и р і ш и л а:

1.Інформацію районної державної адміністрації про підсумки виконання районної Програми зайнятості населення на 2010-2011 роки взяти до відома (додаток №1).

2. Затвердити Програму зайнятості населення Чернігівського району на 2012-2014 роки (додаток №2).

3. Районній державній адміністрації організаційно забезпечити виконання завдань та заходів Програми, один раз на півроку інформувати районну раду про стан ринку праці та хід виконання цієї програми.

4. Рішення районної ради від 26.02.2010 року «Про стан виконання районної Програми зайнятості населення на 2008-2009 роки та районну Програму зайнятості населення на 2010-2011 роки» зняти з контролю в зв’язку з його виконанням.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості населення.
Голова районної ради М.Б. Литвин

20 Лютого 2012 10:01
Рішення 8 сес. 6 скл.

Про виконання Програми соціально-економічного розвитку району за 2011 рік

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(восьма сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я

15 березня 2012 року
м. Чернігів

Про виконання Програми
соціально-економічного
розвитку району за 2011 рік

Заслухавши звіт районної державної адміністрації про виконання Програми соціально-економічного розвитку району за 2011 рік, затвердженої рішенням районної ради від 30 грудня 2010 року, керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила:

1. Звіт районної державної адміністрації про виконання Програми соціально-економічного розвитку району за 2011 рік взяти до відома (звіт додається).

2. Чернігівській районній державній адміністрації забезпечити координацію дій органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій району щодо виконання завдань визначених Програмою економічного і соціального розвитку району на 2012 рік.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку району.
Голова районної ради М.Б. Литвин

20 Лютого 2012 10:01
Рішення 8 сес. 6 скл.

Про звіт про виконання районної Програми розвитку освіти на 2007-2011 роки

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(восьма сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я

15 березня 2012 року
м. Чернігів

Про звіт про виконання районної
Програми розвитку освіти
на 2007-2011 роки

Заслухавши звіт Чернігівської районної державної адміністрації про виконання районної Програми розвитку освіти на 2007-2011 роки, затвердженої рішенням Чернігівської районної ради від 22 травня 2007 року, відповідно до п.28 ч.1 ст.43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада вирішила:

1. Звіт Чернігівської районної державної адміністрації про виконання районної Програми розвитку освіти на 2007-2011 роки, затвердженої рішенням Чернігівської районної ради від 22 травня 2007 року, прийняти до відома (додається).

2. Чернігівській районній державній адміністрації розробити та внести впродовж 2012 року на розгляд районної ради Програму розвитку освіти на 2013-2018 роки.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, релігії, засобів масової інформації та зв'язків з політичними партіями.
Голова районної ради М.Б. Литвин

20 Лютого 2012 10:01
Рішення 8 сес. 6 скл.

Про внесення змін до рішення районної ради від 30 грудня 2011 року "Про районний бюджет на 2012 рік"

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(восьма сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я

15 березня 2012 року
м. Чернігів

Про внесення змін до рішення
районної ради від 30 грудня 2011 року
"Про районний бюджет на 2012 рік"

Відповідно до пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення районної ради від 30 грудня 2011року „Про районний бюджет на 2012рік” , виклавши пункти 1,2,3 та 4 у такій редакції:
„1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2011 рік у сумі 155млн. 774,8 тис.грн. Обсяг доходів загального фонду визначити у сумі 152млн. 109,9 тис.грн., спеціального фонду – 3 млн.664,9 тис.грн. (додаток №1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2012 рік у сумі 156млн.406,5тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду у сумі 143 млн.764,8 тис.грн. та видатків спеціального фонду – 12 млн.641,6,6 тис.грн. за функціональною (додаток №2) та відомчою (додаток №3) структурою бюджету.

Установити розмір внутрішнього фінансування районного бюджету за рахунок залишку коштів, що склався на 01.01.2012 року, у сумі 701,7 тис.грн., у тому числі по спеціальному фонду - 586,5 тис.грн., з них 95,0 тис.грн. – по бюджету розвитку (Додаток №6).

3 . Установити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 8 млн. 275,1 тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (Додаток №6). .

4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 8млн.976,7 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 8 млн. 390,2 тис. грн. та направлення залишку коштів, що склався на 01.01.2012 року по спеціальному фонду в сумі 586,5 тис.грн (Додаток №6).

2. Пункт 6 доповнити підпунктами 6 та 7 такого змісту :
“6) інші субвенції спеціального фонду (бюджету розвитку) з районного бюджету сільським бюджетам в сумі 22,0тис.грн.;
7) інші дотації загального фонду з районного бюджету сільським бюджетам – у сумі 46,0тис.грн“.

3. Затвердити зміни до показників районного бюджету, внесені спільними розпорядженнями голови районної державної адміністрації та голови районної ради від 27.01.2012 року № 2/4 ,від 30.01.2012року №3/5 та від 14.02.2012року № 5/15 .

4. Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету , фінансів та соціально-економічного розвитку району.
Голова районної ради М.Б. Литвин

Додатки: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8.

20 Лютого 2012 10:01
Рішення 8 сес. 6 скл.

Про звіт по виконанню районної програми профілактики правопорушень, рецидивної злочинності та злочинів, вчинених неповнолітніми, на 2011 рік та затвердження районної Комплексної програми профілактики правопорушень на 2012-2013 роки

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(восьма сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я

15 березня 2012 року
м. Чернігів

Про звіт по виконанню районної
програми профілактики правопорушень,
рецидивної злочинності та злочинів,
вчинених неповнолітніми, на 2011 рік та
затвердження районної Комплексної
програми профілактики
правопорушень на 2012-2013 роки

З метою забезпечення конституційних прав і свобод людини та громадянина, зміцнення законності і правопорядку, спрямування зусиль правоохоронних органів на протидію суспільно небезпечним протиправним діянням, підвищення координуючої ролі органів місцевого самоврядування, виконавчої влади в розв’язанні проблем боротьби зі злочинністю та її негативними наслідками, відповідно до Указу Президента України від 27.10.2009 року №870/2009 „Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 вересня 2009 року “Про стан злочинності у державі та координацію діяльності органів державної влади у протидії злочинним проявам та корупції”, керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила:

1. Звіт про виконання районної програми профілактики правопорушень, рецидивної злочинності та злочинів, вчинених неповнолітніми, на 2011 рік, затвердженої рішенням районної ради від 17.02.2011 р., прийняти до відома( звіт додається).

2. Затвердити районну Комплексну програму профілактики правопорушень на 2012-2013 роки (програма додається).

3. Райдержадміністрації при виконанні районного бюджету у 2012-2013 роках забезпечити фінансування Програми, виходячи з фінансових можливостей з врахуванням вимог ст.85 Бюджетного кодексу України.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань забезпечення законності та правопорядку.
Голова районної ради М.Б. Литвин

20 Лютого 2012 10:01
Рішення 8 сес. 6 скл.

Про звіт про виконання районного бюджету та про витрачання коштів резервного фонду районного бюджету за 2011 рік

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(восьма сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я

15 березня 2012 року
м. Чернігів

Про звіт про виконання
районного бюджету та
про витрачання коштів резервного
фонду районного бюджету за 2011 рік

Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктом 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, районна рада вирішила:

1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2011 рік:
- по доходах у сумі 158 млн. 241 тис. 005 грн., в тому числі по доходах загального фонду районного бюджету у сумі 152 млн. 810 тис. 595 грн. та по доходах спеціального фонду районного бюджету у сумі 5 млн. 430 тис. 410 грн.;
- по видатках у сумі 157 млн.432 тис.762 грн., в тому числі по видатках загального фонду районного бюджету у сумі 131 млн.997 тис. 158 грн. та по видатках спеціального фонду районного бюджету у сумі 25 млн. 435 тис. 604 грн.
- по кредитуванню у сумі 127 тис. 40 грн., в тому числі по кредитуванню з загального фонду районного бюджету у сумі 50,0 тис.грн. та по спеціальному фонду у сумі 77 тис. 40 грн.(надано кредитів 167 тис. 40грн., повернуто кредитів -90 тис.грн.).

2. Схвалити витрачання коштів резервного фонду районного бюджету за 2011 рік в сумі 19 тис.802,6 грн. згідно додатку 2.
Голова районної ради М.Б. Литвин

Додатки: №1, №2.

20 Лютого 2012 10:01
Рішення 8 сес. 6 скл.

Про хід виконання Програми використання та охорони земель Чернігівського району на 2011-2015 роки

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(восьма сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я

15 березня 2012 року
м. Чернігів

Про хід виконання Програми
використання та охорони
земель Чернігівського району
на 2011-2015 роки

Заслухавши звіт Чернігівської районної державної адміністрації про виконання Програми використання та охорони земель Чернігівського району на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням районної ради від 17.02.2011 року, керуючись п.16, п.28 ч.1 ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила:

1. Звіт Чернігівської районної державної адміністрації про хід виконання Програми використання та охорони земель Чернігівського району на 2011-2015 роки, що затверджена рішенням Чернігівської районної ради від 17.02.2011р. взяти до відома (звіт додається).

2. Чернігівській районній державній адміністрації:

2.1 Здійснювати виконання Програми використання та охорони земель Чернігівського району на 2011-2015 роки.

2.2 Забезпечити контроль за використанням коштів, що надходять в порядку відшкодування вартості втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин, екології та раціонального використання природних ресурсів.
Голова районної ради М.Б. Литвин

<<<12 - 22 з 22>>> Архів

Назад

17 Березня 2017 17:27
22 березня 2017 року Засідання постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, транспорту та інфраструктури. Початок об 11.00 , мала зала.

17 Березня 2017 17:24
22 березня 2017 року Прямий телефонний зв’язок Лугової В.М. – начальника управління соц. захисту населення райдержадміністрації. Час проведення: 09.00 до 10.00.

17 Березня 2017 17:24
21 березня 2017 року Спільне засідання постійних комісій районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, спорту та туризму та з питань розвитку місцевого самоврядування та здійснення децентралізації. Початок о 10.00 .

17 Березня 2017 17:16
21 березня 2017 року Засідання постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, екології та агропромислового розвитку. Початок о 12.00 .

17 Березня 2017 17:15
21 березня 2017 року Вручення ювілейних медалей «70 років Перемоги над нацизмом». За участю голови райдержадміністрації Коржа В.Б. Початок о 14.00, Кархівська ЗОШ.

10 Березня 2017 17:24
18-19 березня 2017 року Чемпіонат району з міні-футболу. Початок о 10.00 , м. Славутич.

10 Березня 2017 16:48
17 березня 2017 року Зустріч випускників загальноосвітніх шкіл району з представниками вищих навчальних закладів області. Початок о 10.00,велика зала.

10 Березня 2017 16:47
16 березня 2017 року Загальні збори громадян в с. Количівка Іванівської сільської ради. Початок о 15.00, приміщення ЗОШ.

10 Березня 2017 16:46
16 березня 2017 року Вручення ювілейних медалей «70 років Перемоги над нацизмом». Початок о 13.30, Трисвятськослобідська ЗОШ.

10 Березня 2017 16:44
16 березня 2017 року Загальні збори громадян в с. Андріївка. Початок об 11.00, приміщення сільської ради.

10 Березня 2017 16:43
16 березня 2017 року Районна краєзнавча конференція. Початок о 10.00,велика зала.

10 Березня 2017 16:43
15 березня 2017 року Загальні збори громадян в с. Іванівка. Початок о 14.00, приміщення будинку культури.