Анонси3 сесія 6 скликання

Назад

<<<12 - 22 з 26>>> Архів
09 Лютого 2011 12:36
Проект рішення 3 сес. 6 скл.

Про продовження членства в Чернігівській обласній Асоціації «Ради Чернігівщини»

ПРОЕКТ

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( третя сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я

від ... лютого 2011 року
м. Чернігів

Про продовження членства
в Чернігівській обласній Асоціації
«Ради Чернігівщини»

Відповідно до пункту 15 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та рішення районної ради від 03 вересня 1998 року „Про об’єднання в обласну Асоціацію „Ради Чернігівщини”, районна рада в и р і ш и л а:

1. Продовжити членство Чернігівської районної ради в Чернігівській обласній Асоціації „Ради Чернігівщини” на період дії ради шостого скликання.

2. Доручити голові районної ради Литвину Михайлу Борисовичу бути повноважним представником районної ради в подальшій діяльності Чернігівської обласної Асоціації «Ради Чернігівщини».
Голова районної ради М.Б. Литвин

09 Лютого 2011 12:35
Проект рішення 3 сес. 6 скл.

Про внесення змін до рішення районної ради від 14 травня 2010 року "Про районний бюджет на 2010 рік"

ПРОЕКТ

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( третя сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я

від ... лютого 2011 року
м. Чернігів

Про внесення змін до рішення
районної ради від 14 травня 2010 року
"Про районний бюджет на 2010 рік"

Відповідно до пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення районної ради від 14 травня 2010 року „Про районний бюджет на 2010 рік” , виклавши пункти 1 та 2 у такій редакції:
„1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2010 рік у сумі 125 млн. 609,9 тис. грн. Обсяг доходів загального фонду визначити у сумі 114 млн. 939,3 тис.грн., спеціального фонду – 10 млн.670,6 тис.грн.(додаток №1).
2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2010 рік у сумі 125 млн. 823,3 тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду у сумі 115 млн.152,7тис.грн. та видатків спеціального фонду – 10 млн. 670,6 тис.грн. за функціональною (додаток №2)та відомчою (додаток №3) структурою бюджету. Установити розмір внутрішнього фінансування районного бюджету за рахунок залишку коштів, що склався на 01.01.2010 року, у сумі 290,4тис.грн., у тому числі по загальному фонду 273,4 тис.грн. та по спеціальному фонду - 17,0тис.грн (Додаток №7). “

2. Абзац 2 підпункту 1 пункту 4 викласти в новій редакції:
“ - на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) , вивезення побутового сміття та рідких нечистот – у сумі 1133,627 тис.грн.;”.

3. Абзац1 підпункту 3 пункту 4 викласти в новій редакції:
“3) субвенції спеціального фонду державного бюджету місцевим бюджетам:
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – у сумі 5780,546 тис.грн.”.

4. Абзац 3 підпункту 2 пункту 4 викласти в новій редакції :
“- на поховання учасників бойових дій і інвалідів війни – у сумі 16,504 тис.грн. “.

5. Підпункт 5 пункту 4 викласти в новій редакції:
“ 5) інші дотації з районного бюджету сільським та селищним бюджетам – у сумі 915,7тис.грн. ”.

6.Підпункт 7 пункту 4 викласти в новій редакції:
“7) додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості - у сумі 1млн 315,0 тис.грн. ”

7. Затвердити зміни до показників районного бюджету, внесені спільними розпорядженнями голови районної державної адміністрації та голови районної ради від 23 грудня 2010 року № 70/109, від 23 грудня 2011 року № 71/110, від 28 грудня 2010 року № 72/111, від 30 грудня 2010 року № 73/114, від 30 грудня 2010 року № 74/115.

8. Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету , фінансів та соціально-економічного розвитку району.
Голова районної ради М.Б. Литвин

09 Лютого 2011 12:35
Проект рішення 3 сес. 6 скл.

Про виконання Програми соціально-економічного розвитку району за 2010 рік

ПРОЕКТ

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( третя сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я

від ... лютого 2011 року
м. Чернігів

Про виконання Програми
соціально-економічного
розвитку району за 2010 рік

Заслухавши звіт районної державної адміністрації про виконання Програми соціально-економічного розвитку району за 2010 рік, затвердженої рішенням районної ради від 14 травня 2010 року, керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада в и р і ш и л а:

1. Звіт районної державної адміністрації про виконання Програми соціально-економічного розвитку району за 2010 рік взяти до відома (звіт додається).

2. Чернігівській районній державній адміністрації:

2.1. Активізувати роботу з керівниками підприємств, установ та організацій щодо покращення платіжної дисципліни з метою не допущення виникнення заборгованості із виплати заробітної плати, ліквідації недоїмки до Пенсійного фонду;

2.2. Протягом 2011 року забезпечити роботу по виконанню планових завдань по наповненню бюджетів усіх рівнів та у розрізі джерел доходів;

2.3. Організувати роботу по скороченню податкового боргу шляхом поліпшення роботи з платниками податків, заохочення їх до добровільної сплати, застосування заходів впливу на боржників;

2.4. Забезпечити своєчасне та в повному обсязі надання населенню всіх видів допомог, субсидій та пільг згідно з чинним законодавством;

2.5. Продовжити контроль за станом цінової ситуації в районі, своєчасно вживати заходів щодо недопущення її дестабілізації;

2.6. Сприяти подальшому динамічному зростанню рівня середньомісячної заробітної плати працівників підприємств та організацій району.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку району.
Голова районної ради М.Б. Литвин

09 Лютого 2011 12:35
Проект рішення 3 сес. 6 скл.

Про єдиний день депутата

ПРОЕКТ

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( третя сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я

від ... лютого 2011 року
м. Чернігів

Про єдиний день депутата

З метою поглиблення зв’язків і взаємодії депутатів районної ради з виборцями, відповідно до частини 1 статті 10 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада в и р і ш и л а:

1. Продовжити в поточному скликанні практику єдиного дня депутата, проводячи щомісяця останньої середи зустрічі депутатів районної ради з виборцями в населених пунктах району. На зустрічах інформувати виборців про роботу районної ради, виконання програм економічного і соціального розвитку району та місцевих бюджетів, звітувати про депутатську діяльність, здійснювати прийом виборців.

2. Депутатам районної ради наступного дня після зустрічей з виборцями подавати до виконавчого апарату районної ради інформацію про участь в єдиному дні депутата для узагальнення.

3. Заступнику голови районної ради забезпечити організацію проведення єдиного дня депутата, надання депутатам районної ради необхідної методичної та консультативної допомоги для роботи з виборцями.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту районної ради, депутатської діяльності та етики.
Голова районної ради М.Б. Литвин

09 Лютого 2011 12:35
Проект рішення 3 сес. 6 скл.

Про склад комісії районної ради з питань поновлення прав реабілітованих

ПРОЕКТ

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( третя сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я

від ... лютого 2011 року
м. Чернігів

Про склад комісії районної ради з питань поновлення прав реабілітованих

Відповідно до статті 9 Закону України „Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні” та керуючись частиною 2 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада в и р і ш и л а:

1. Затвердити комісію з питань поновлення прав реабілітованих у складі:

Голова комісії:
Куйбіда Сергій Іванович - заступник голови районної ради
    
Заступник голови комісії:
Черниш Ольга Григорівна - начальник архівного відділу Чернігівської райдержадміністрації

Секретар комісії:  
   
Струк Світлана Миколаївна - начальник організаційного відділу виконавчого апарату районної ради

Члени комісії:
   
Гапич Анатолій Васильович - голова районної організації ветеранів
Завалієва Валентина Василівна - завідуюча Чернігівською районною державною нотаріальною конторою
Потапенко Лариса Іванівна - начальник  фінансового управління
Чернігівської райдержадміністрації
Федько Ніна Михайлівна - директор Чернігівської міжрайонної дирекції Фонду соціального страхування  з тимчасової втрати працездатності
Нехай Микола Борисович - Старобілоуський сільський голова
Сакир Володимир Дмитрович - заступник начальника Чернігівського РВ УМВС в Чернігівській області
Шелупець Олександр Іванович - начальник управління Пенсійного фонду України в Чернігівському районі
Трохименко Любов Володимирівна - заступник начальника управління праці та соціального захисту населення Чернігівської райдержадміністрації
Радченко Ярослава Андріївна - начальник  юридичного відділу  виконавчого апарату районної ради

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення районної ради від 15.06.2006 року „Про склад комісії районної ради з питань поновлення прав реабілітованих”.
Голова районної ради М.Б. Литвин

09 Лютого 2011 12:35
Проект рішення 3 сес. 6 скл.

Про передачу у комунальну власність Киселівської територіальної громади об’єкта спільної власності територіальних громад сіл та селищ Чернігівського району

ПРОЕКТ

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( третя сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я

від ... лютого 2011 року
м. Чернігів

Про передачу у комунальну власність
Киселівської територіальної громади
об’єкта спільної власності територіальних
громад сіл та селищ Чернігівського району

Розглянувши клопотання відділу освіти Чернігівської райдержадміністрації № 1402 від 02 грудня 2010 року та враховуючи рішення Киселівської сільської ради від 31 серпня 2010 року „Розгляд заяв”, керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43, пунктом 5 статті 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Положенням про порядок передачі об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району, затвердженим рішенням районної ради від 29 січня 2009 року, районна рада вирішила :

1. Передати безоплатно об’єкт нерухомого майна із спільної власності територіальних громад сіл та селищ Чернігівського району у комунальну власність Киселівської територіальної громади згідно з додатком.

2. Чернігівській районній державній адміністрації здійснити заходи щодо приймання-передачі вищезазначеного об’єкта відповідно до вимог чинного законодавства та Положення про порядок передачі об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району, затвердженого рішенням районної ради від 29 січня 2009 року.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності, будівництва, транспорту та зв’язку.
Голова районної ради М.Б. Литвин

09 Лютого 2011 12:34
Проект рішення 3 сес. 6 скл.

Про план роботи районної ради на 2011 рік

ПРОЕКТ

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( третя сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я

від ... лютого 2011 року
м. Чернігів

Про план роботи районної
ради на 2011 рік

З метою системного забезпечення діяльності районної ради в 2011 році та керуючись пунктом 6 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада в и р і ш и л а:

1. Затвердити план роботи районної ради на 2011 рік (додається).

2. Доручити президії районної ради при необхідності вносити зміни до плану роботи районної ради на 2011 рік.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови та постійні комісії районної ради.
Голова районної ради М.Б. Литвин

09 Лютого 2011 12:34
Проект рішення 3 сес. 6 скл.

Про затвердження районної Програми розвитку малого підприємництва на 2011-2012 роки

ПРОЕКТ

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( третя сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я

від ... лютого 2011 року
м. Чернігів

Про затвердження районної Програми
розвитку малого підприємництва
на 2011-2012 роки

З метою забезпечення реалізації державної політики щодо розвитку та підтримки малого підприємництва, створення для цього необхідних умов, керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада в и р і ш и л а:

1. Затвердити Програму розвитку малого підприємництва на 2011-2012 роки (додаток 1).

2. Чернігівській райдержадміністрації:
- щорічно інформувати районну раду про виконання Програми розвитку малого підприємництва на 2011-2012 роки за підсумками року;
- при формуванні районного бюджету на 2011 та 2012 роки передбачити фінансування видатків на виконання Програми.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку району та з питань інвестиційної діяльності, агропромислового розвитку, підприємництва та малого бізнесу.
Голова районної ради М.Б. Литвин

09 Лютого 2011 12:34
Проект рішення 3 сес. 6 скл.

Про затвердження Програми висвітлення діяльності Чернігівської районної державної адміністрації та Чернігівської районної ради в районній газеті «Наш край» на 2011-2015 рр.

ПРОЕКТ

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( третя сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я

від ... лютого 2011 року
м. Чернігів

Про затвердження Програми висвітлення
діяльності Чернігівської районної державної
адміністрації та Чернігівської районної ради
в районній газеті «Наш край» на 2011-2015 рр.

З метою поліпшення поінформованості громадян про найважливіші події суспільно-політичного життя району, області та держави в цілому, налагодження більш активного спілкування органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з населенням району, подальшого утвердження свободи слова, сприяння поліпшенню якості інформації, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада в и р і ш и л а:

1. Затвердити Програму висвітлення діяльності Чернігівської районної державної адміністрації та Чернігівської районної ради в районній газеті «Наш край» на 2011-2015 рр. (додаток 1).

2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації передбачати відповідні кошти в районному бюджеті на реалізацію Програми.

3. Виконавчому апарату районної ради спільно з районною державною адміністрацією та редакцією районної газети «Наш край» у місячний термін розробити та укласти тристоронній договір для реалізації даної Програми.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, релігії, засобів масової інформації та зв’язків з політичними партіями.
Голова районної ради М.Б. Литвин

09 Лютого 2011 12:34
Проект рішення 3 сес. 6 скл.

Про звіт про виконання районного бюджету та про витрачання коштів резервного фонду за 2010 рік

ПРОЕКТ

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( третя сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я

від ... лютого 2011 року
м. Чернігів

Про звіт про виконання
районного бюджету та
про витрачання коштів резервного
фонду за 2010 рік

Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктом 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, районна рада вирішила:

1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2010 рік згідно додатку 1:
- по доходах у сумі 125 млн. 738 тис. 766 грн., в тому числі по доходах загального фонду районного бюджету сумі 113 млн. 204 тис. 501 грн. та по доходах спеціального фонду районного бюджету у сумі 12 млн. 534 тис. 265 грн.;
- по видатках у сумі 125 млн.244 тис.271 грн., в тому числі по видатках загального фонду районного бюджету у сумі 112 млн.724 тис.26 грн. та по видатках спеціального фонду районного бюджету у сумі 12 млн. 520 тис. 245 грн.
- по кредитуванню у сумі ( -10 тис. грн.), в тому числі по кредитуванню з загального фонду районного бюджету у сумі 50 тис.грн. та по спеціальному фонду у сумі ( – 60,0 тис.грн.)

2. Схвалити витрачання коштів резервного фонду районного бюджету за 2010 рік в сумі 33,2 тис. грн. згідно додатку 2.
Голова районної ради М.Б. Литвин

09 Лютого 2011 12:34
Проект рішення 3 сес. 6 скл.

Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівського району на 2011-2015 роки

ПРОЕКТ

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( третя сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я

від ... лютого 2011 року
м. Чернігів

Про затвердження Програми охорони
навколишнього природного середовища
Чернігівського району на 2011-2015 роки

Враховуючи необхідність поліпшення стану навколишнього природного середовища в Чернігівському районі, керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила:

1. Затвердити Програму охорони навколишнього природного середовища Чернігівського району на 2011-2015 роки (додається) та план природоохоронних заходів Чернігівського району на 2011 рік (додаток 1 до Програми).

2. Чернігівській районній державній адміністрації:
2.1. Забезпечити реалізацію плану природоохоронних заходів Чернігівського району на 2011 рік.
2.2. Організувати роботу з сільськими, селищними радами щодо забезпечення фінансового наповнення районного бюджету для виконання плану природоохоронних заходів на 2011 рік.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин, екології та раціонального використання природних ресурсів.
Голова районної ради М.Б. Литвин

<<<12 - 22 з 26>>> Архів

Назад

17 Березня 2017 17:27
22 березня 2017 року Засідання постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, транспорту та інфраструктури. Початок об 11.00 , мала зала.

17 Березня 2017 17:24
22 березня 2017 року Прямий телефонний зв’язок Лугової В.М. – начальника управління соц. захисту населення райдержадміністрації. Час проведення: 09.00 до 10.00.

17 Березня 2017 17:24
21 березня 2017 року Спільне засідання постійних комісій районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, спорту та туризму та з питань розвитку місцевого самоврядування та здійснення децентралізації. Початок о 10.00 .

17 Березня 2017 17:16
21 березня 2017 року Засідання постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, екології та агропромислового розвитку. Початок о 12.00 .

17 Березня 2017 17:15
21 березня 2017 року Вручення ювілейних медалей «70 років Перемоги над нацизмом». За участю голови райдержадміністрації Коржа В.Б. Початок о 14.00, Кархівська ЗОШ.

10 Березня 2017 17:24
18-19 березня 2017 року Чемпіонат району з міні-футболу. Початок о 10.00 , м. Славутич.

10 Березня 2017 16:48
17 березня 2017 року Зустріч випускників загальноосвітніх шкіл району з представниками вищих навчальних закладів області. Початок о 10.00,велика зала.

10 Березня 2017 16:47
16 березня 2017 року Загальні збори громадян в с. Количівка Іванівської сільської ради. Початок о 15.00, приміщення ЗОШ.

10 Березня 2017 16:46
16 березня 2017 року Вручення ювілейних медалей «70 років Перемоги над нацизмом». Початок о 13.30, Трисвятськослобідська ЗОШ.

10 Березня 2017 16:44
16 березня 2017 року Загальні збори громадян в с. Андріївка. Початок об 11.00, приміщення сільської ради.

10 Березня 2017 16:43
16 березня 2017 року Районна краєзнавча конференція. Початок о 10.00,велика зала.

10 Березня 2017 16:43
15 березня 2017 року Загальні збори громадян в с. Іванівка. Початок о 14.00, приміщення будинку культури.