Анонси4 сесія 6 скликання

Назад

<<<12 - 20 з 20>>> Архів
11 Травня 2011 10:34
Рішення 4 сес. 6 скл.

Про звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2011 року

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( четверта сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я

від 25 травня 2011 року
м. Чернігів

Про звіт про виконання
районного бюджету за
І квартал 2011 року

Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктом 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, районна рада вирішила:

1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2011 року згідно додатку 1:
- по доходах у сумі 32 млн. 397 тис. 096 грн., в тому числі по доходах загального фонду районного бюджету сумі у 31 млн. 418 тис. 671 грн. та по доходах спеціального фонду районного бюджету у сумі 978 тис. 425 грн.;
- по видатках у сумі 37 млн.219 тис.304,0 грн., в тому числі по видатках загального фонду районного бюджету у сумі 33 млн.725 тис.719 грн. та по видатках спеціального фонду районного бюджету у сумі 3 млн. 493 тис. 585 грн.
Голова районної ради М.Б. Литвин

10 Травня 2011 17:20
Рішення 4 сес. 6 скл.

Про хід виконання районної Програми по наданню соціальних послуг

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( четверта сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я

від 25 травня 2011 року
м. Чернігів

Про хід виконання районної
Програми по наданню соціальних послуг

Заслухавши звіт Чернігівської районної державної адміністрації про хід виконання районної Програми по наданню соціальних послуг, що затверджена рішенням районної ради від 28 квітня 2005 року, відповідно до п.28 ч.1 ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада в и р і ш и л а:

1. Звіт Чернігівської районної державної адміністрації про хід виконання районної Програми по наданню соціальних послуг, що затверджена рішенням районної ради від 28 квітня 2005 року, прийняти до відома (звіт додається).

2. Чернігівській районній державній адміністрації забезпечити належне фінансування для якісного виконання Програми на 2011 рік.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості населення.
Голова районної ради М.Б. Литвин

10 Травня 2011 17:20
Рішення 4 сес. 6 скл.

Про затвердження районної цільової Програми розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2011-2016 роки

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( четверта сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я

від 25 травня 2011 року
м. Чернігів

Про затвердження районної цільової
Програми розвитку сімейних форм
виховання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування,
подолання дитячої безпритульності та
бездоглядності на 2011-2016 роки

На виконання Закону України “Про Загальнодержавну програму “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року” та з метою організації результативної роботи щодо своєчасного виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, запобігання соціальному сирітству, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї, керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада в и р і ш и л а:

1. Затвердити районну цільову Програму розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2011-2016 роки.

2. Районній державній адміністрації при уточненні районного бюджету на 2011 рік та при плануванні районного бюджету на послідуючі роки передбачати кошти у межах фінансових можливостей для якісного виконання Програми.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань сім’ї, молоді, розвитку фізичної культури, спорту та туризму.

Додаток1, Додаток 2
до районної цільової Програми розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2011-2016 роки
Голова районної ради М.Б. Литвин

10 Травня 2011 17:20
Рішення 4 сес. 6 скл.

Про внесення змін і доповнень до статутів комунальних позашкільних навчальних закладів

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( четверта сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я

від 25 травня 2011 року
м. Чернігів

Про внесення змін і доповнень
до статутів комунальних
позашкільних навчальних закладів

Керуючись п.20 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада в и р і ш и л а:

1. Внести до Статуту комунального позашкільного навчального закладу «Центр туристично-краєзнавчої творчості Чернігівської районної ради Чернігівської області», затвердженого рішенням районної ради від 25.01.2008 р. зміни, що додаються. (Додаток 1).

2. Внести до Статуту комунального позашкільного навчального закладу «Будинок школяра Чернігівської районної ради Чернігівської області», затвердженого рішенням районної ради від 25.01.2008 р. зміни, що додаються. (Додаток 2).

3. Доручити директору комунального позашкільного навчального закладу «Центр туристично-краєзнавчої творчості Чернігівської районної ради Чернігівської області» Митькевичу В.М. та директору комунального позашкільного навчального закладу «Будинок школяра Чернігівської районної ради Чернігівської області» Попок О.М. здійснити державну реєстрацію змін та доповнень до статутів комунальних позашкільних навчальних закладів відповідно до вимог чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, релігії, засобів масової інформації та зв'язків з політичними партіями.
Голова районної ради М.Б. Литвин

10 Травня 2011 17:20
Рішення 4 сес. 6 скл.

Про внесення змін до Регламенту роботи Чернігівської районної ради

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( четверта сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я

від 25 травня 2011 року
м. Чернігів

Про внесення змін до Регламенту
роботи Чернігівської районної ради

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 року № 2939- УІ, керуючись пунктом 5 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада в и р і ш и л а:

1. Внести до регламенту роботи Чернігівської районної ради шостого скликання, затвердженого рішенням районної ради від 30 грудня 2010 року «Про затвердження Регламенту роботи районної ради» такі зміни:
1) в статті 18 цифру «15» замінити на «25»
2) в статті 23:
в абзаці першому слова «або електронних носіях, в тому числі електронним зв’язком» виключити із тексту.
3) після абзацу 1-го доповнити новим абзацом такого змісту:
«Проекти нормативно-правових актів, рішень районної ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної ради не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту районної ради, депутатської діяльності та етики.
Голова районної ради М.Б. Литвин

10 Травня 2011 17:19
Рішення 4 сес. 6 скл.

Про хід виконання районної Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі „Власний дім” на 2008-2011 роки за 2010 рік та І-й квартал 2011 року

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( четверта сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я

від 25 травня 2011 року
м. Чернігів

Про хід виконання районної Програми
підтримки індивідуального житлового
будівництва на селі „Власний дім”
на 2008-2011 роки за 2010 рік та
І-й квартал 2011 року

Заслухавши звіт районної державної адміністрації про хід виконання районної Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі „Власний дім” на 2008-2011 роки за 2010 рік та І-й квартал 2011 року, затвердженої рішенням Чернігівської районної ради від 31 жовтня 2007 року та з внесеними змінами відповідно рішення Чернігівської районної ради від 14 травня 2010 року, керуючись п.16 ч.1 ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада в и р і ш и л а:

1. Звіт районної державної адміністрації про хід виконання Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі „Власний дім” на 2008 – 2011 роки за 2010 рік та І-й квартал 2011 року, затвердженої рішенням Чернігівської районної ради від 31 жовтня 2007 року та з внесеними змінами відповідно рішення Чернігівської районної ради від 14 травня 2010 року, взяти до відома (звіт додається).

2. Чернігівській районній державній адміністрації:

2.1. спільно з виконкомами сільських (селищних) рад сконцентрувати зусилля на забезпеченні виконання основних показників Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі „Власний дім” на 2008 – 2011 роки;

2.2. продовжити роботу по формуванню системності та якісного відбору позичальників з метою забезпечення належного рівня задоволення потреб забудовників у пільгових довгострокових кредитах;

2.3. забезпечити повне та своєчасне освоєння коштів районного бюджету по кредитуванню індивідуальних забудовників району.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку району.
Голова районної ради М.Б. Литвин

10 Травня 2011 17:18
Рішення 4 сес. 6 скл.

Про передачу у комунальну власність Мньовської територіальної громади об’єкта спільної власності територіальних громад сіл та селищ Чернігівського району

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( четверта сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я

від 25 травня 2011 року
м. Чернігів

Про передачу у комунальну власність
Мньовської територіальної громади
об’єкта спільної власності територіальних
громад сіл та селищ Чернігівського району

Розглянувши клопотання відділу освіти Чернігівської райдержадміністрації №502 від 27 квітня 2011 року та враховуючи рішення Мньовської сільської ради від 05 січня 2011 року „Про передачу старого приміщення Мньовської загальноосвітньої школи на баланс сільської ради”, керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43, пунктом 5 статті 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Положенням про порядок передачі об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району, затвердженим рішенням районної ради від 29 січня 2009 року, районна рада
в и р і ш и л а:

1. Передати безоплатно об’єкт нерухомого майна із спільної власності територіальних громад сіл та селищ Чернігівського району у комунальну власність Мньовської територіальної громади згідно з додатком.

2. Чернігівській районній державній адміністрації здійснити заходи щодо приймання-передачі вищезазначеного об’єкта відповідно до вимог чинного законодавства та Положення про порядок передачі об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району, затвердженого рішенням районної ради від 29 січня 2009 року.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності, будівництва, транспорту та зв’язку.
Голова районної ради М.Б. Литвин

10 Травня 2011 17:12
Рішення 4 сес. 6 скл.

Про звіт голови районної державної адміністрації

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( четверта сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я

від 25 травня 2011 року
м. Чернігів

Про звіт голови районної
державної адміністрації

Заслухавши звіт голови районної державної адміністрації, керуючись п.28 ч.І ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та відповідно до ст.34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», районна рада в и р і ш и л а:

1. Звіт голови районної державної адміністрації прийняти до відома (звіт додається).

2. Районній державній адміністрації забезпечувати належний рівень виконання делегованих районною радою повноважень.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради.
Голова районної ради М.Б. Литвин

10 Травня 2011 17:07
Рішення 4 сес. 6 скл.

Про звільнення з посади та призначення на посаду редактора КП “Редакція Чернігівської районної газети “Наш край” Чернігівської районної ради Чернігівської області

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( четверта сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я

від 25 травня 2011 року
м. Чернігів

Про звільнення з посади та
призначення на посаду редактора
КП “Редакція Чернігівської районної
газети “Наш край” Чернігівської
районної ради Чернігівської області

Керуючись статтею 21 Кодексу законів про працю України, пунктами 7, 20 частини 1 статті 43 та пунктом 18 частини 6 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада в и р і ш и л а:

1. Затвердити спільне розпорядження голови Чернігівської районної державної адміністрації та голови Чернігівської районної ради від 22 квітня 2011 року № 24/31 “Про звільнення з посади” в частині:
- звільнення Мастєрової Валентини Миколаївни з 23 квітня 2011 року з посади редактора комунального підприємства “Редакція Чернігівської районної газети “Наш край” Чернігівської районної ради Чернігівської області у зв’язку з закінченням строку дії контракту;
- призначення Мастєрової Валентини Миколаївни виконуючою обов’язки редактора комунального підприємства “Редакція Чернігівської районної газети “Наш край” Чернігівської районної ради Чернігівської області на термін з 24.04.2011 року до часу призначення керівника даного підприємства на черговому пленарному засіданні районної ради, з умовами оплати праці, що визначені в контракті від 24.04.2008 року, який укладався з нею, як керівником.

2. Призначити Мастєрову Валентину Миколаївну редактором комунального підприємства “Редакція Чернігівської районної газети “Наш край” Чернігівської районної ради Чернігівської області з 25.05.2011 року.

3. Доручити голові районної ради укласти контракт з редактором комунального підприємства “Редакція Чернігівської районної газети “Наш край” Чернігівської районної ради Чернігівської області Мастєрової В.М. строком на один рік на умовах діючого законодавства.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної ради С.І. Куйбіду.
Голова районної ради М.Б. Литвин

<<<12 - 20 з 20>>> Архів

Назад

17 Березня 2017 17:27
22 березня 2017 року Засідання постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, транспорту та інфраструктури. Початок об 11.00 , мала зала.

17 Березня 2017 17:24
21 березня 2017 року Спільне засідання постійних комісій районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, спорту та туризму та з питань розвитку місцевого самоврядування та здійснення децентралізації. Початок о 10.00 .

17 Березня 2017 17:24
22 березня 2017 року Прямий телефонний зв’язок Лугової В.М. – начальника управління соц. захисту населення райдержадміністрації. Час проведення: 09.00 до 10.00.

17 Березня 2017 17:16
21 березня 2017 року Засідання постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, екології та агропромислового розвитку. Початок о 12.00 .

17 Березня 2017 17:15
21 березня 2017 року Вручення ювілейних медалей «70 років Перемоги над нацизмом». За участю голови райдержадміністрації Коржа В.Б. Початок о 14.00, Кархівська ЗОШ.

10 Березня 2017 17:24
18-19 березня 2017 року Чемпіонат району з міні-футболу. Початок о 10.00 , м. Славутич.

10 Березня 2017 16:48
17 березня 2017 року Зустріч випускників загальноосвітніх шкіл району з представниками вищих навчальних закладів області. Початок о 10.00,велика зала.

10 Березня 2017 16:47
16 березня 2017 року Загальні збори громадян в с. Количівка Іванівської сільської ради. Початок о 15.00, приміщення ЗОШ.

10 Березня 2017 16:46
16 березня 2017 року Вручення ювілейних медалей «70 років Перемоги над нацизмом». Початок о 13.30, Трисвятськослобідська ЗОШ.

10 Березня 2017 16:44
16 березня 2017 року Загальні збори громадян в с. Андріївка. Початок об 11.00, приміщення сільської ради.

10 Березня 2017 16:43
16 березня 2017 року Районна краєзнавча конференція. Початок о 10.00,велика зала.

10 Березня 2017 16:43
15 березня 2017 року Загальні збори громадян в с. Іванівка. Початок о 14.00, приміщення будинку культури.