Анонси
Назад

Додаток до рішення Чернігівської
районної ради 20 березня 2018 р. «Про
звіт комунального лікувально –
профілактичного закладу «Чернігівська
центральна районна лікарня»
Чернігівської районної ради
Чернігівської області про свою
діяльність»

Про звіт комунального лікувально – профілактичного закладу «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області про свою діяльність

2017 рік відзначився для лікарні активною роботою медичних працівників по подальшому поліпшенню якості надання медичної допомоги як жителям району, так і жителям районів, що увійшли до складу Чернігівського госпітального округу, в рамках виконання наказів управління охорони здоров’я облдержадміністрації стосовно надання екстреної хірургічної та акушерсько – гінекологічної допомоги жителям Куликівського, Городнянського та Ріпкинського районів. Була проведена робота щодо підтвердження статусу «Лікарня, доброзичлива до дитини», який надається за розширеною ініціативою ВООЗ ЮНІСЕФ. В січні 2018 року КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ» отримала диплом ЮНІСЕФ. Проведена акредитація рентгенологічної служби району. Проводилась також постійна робота в рамках вимог, що визначені діючою системою управління якістю згідно з ДСТУ ISO 9001:2009.

КЛПЗ «Чернігівська центральна районна лікарня» на 360 ліжок надає вторинну медичну допомогу. Показник забезпеченості ліжками на 10 тисяч населення в районі станом на 01.01.2018 року становить 68,5 (середньорайонний за 2016 рік - 63,8, обласний – 95,9).

Демографічна ситуація в районі стабільно незадовільна: народжуваність знижується: 5,6 проти 6,0 в 2016 році; смертність незначно зменшилась 20,1 на 1000 осіб проти 20,5 в 2016 році, природній приріст населення становить -14,5, що практично не змінилось від попередніх років.

За 2017 рік у лікарні прийнято 764 пологів (за 2017 рік - 706) з урахуванням пологів жителів інших адміністративних територій. Зареєстровано 3 випадки мертвонароджуваності, 2 випадки смерті дітей до 1 року життя - від гнійного менінгіту та від внутрішньої оклюзійної гідроцефалії, церебральної лейкомаляції (внутрішньоутробної патології розвитку).

В структурі причин загальної смертності населення – без змін: на І місці - хвороби системи кровообігу – 73,6%; ІІ місце – новоутворення – 10,7%, ІІІ місце – хвороби органів дихання – 6,6%, травми та отруєння продовжують реєструватись на ІV місці – 4,2%. В структурі смертності від хвороб системи кровообігу в 2017 році зареєстровано незначне зниження смертності від гострих інфарктів міокарду, відсутність зростання смертності від інсультних форм та зниження загальної смертності від церебро- васкулярних хвороб. Слід підкреслити, що продовжується активна співпраця з Чернігівською міською лікарнею №2 (проведені балонні дилатації коронарних артерій зі стентуванням – 34, коронарографії – 47, вентрікулографії – 6) та з обласним кардіологічним диспансером (проведено 11 коронаровентрикулографій зі стентуванням, 2 стентування, 15 КВТ та 1 артеріопульмонографія). На базі ЦРЛ проведено 3 успішні тромболізіси: 1- при тромбозі легеневої артерії та 2- при інфаркті міокарду. Такі невеликі власні цифри обумовлені виконанням діючих протоколів лікування: при наявності показань пацієнт повинен направлятись до високоспеціалізованого медичного закладу для вирішення питання застосування сучасних методів лікування патології судин серця.

За останні роки відмічалась стабілізація, а за минулий рік навіть зменшення показника смертності в працездатному віці. За 2017 рік померло 164 особи (показник 6,3 проти 7,33 на 1 тисячу працездатного населення в 2016 році). Структура смертності працездатних не змінилась: на І місці хвороби системи кровообігу – 37,8%, на ІІ місці травми – 18,2%, на ІІІ місці - злоякісні новоутворення – 15,9%, на IV - хвороби органів травлення – 9,1%.

Основний показник роботи амбулаторно-поліклінічної служби - показник відвідувань на 1 жителя в поліклініці - 3,7- стабільний впродовж останніх років. Задовільно працює пункт невідкладної допомоги хворим вдома при поліклінічному відділенні, працівники якого за 2017 рік виконали 3737 виїздів, з них 1973 - технічних, 1764 - до хворих, в т.ч. 613 - до онкохворих.

Для попередження народження дітей з вродженими вадами розвитку охоплено дворазовим ультразвуковим скринінгом 100% вагітних, дворазовим тестуванням (за згодою) на антитіла до ВІЛ охоплено 100% вагітних.

В минулому році дещо знизились показники проведення онкопрофоглядів як серед жінок (76,2% проти 78,4% в 2016 році), так і серед чоловіків (83,8% проти 95,5% за 2016 рік). Вперше за 4 роки дещо знизився показник онкозанедбаності серед вперше виявлених онкологічних хворих (на 5%), проте позитиву в цьому небагато, оскільки залишаються високими показники онкозанедбаності по візуальним формам: порожнина рота (3 з 5), молочна залоза (9 з 24), шийки матки (1 з 4). Всі ці випадки в обов’язковому порядку розбираються на протираковій комісії і, слід зазначити, що на І місці серед причин онкозанедбаності несвоєчасне звернення до лікаря. Захворюваність на злоякісні пухлини за 2017 рік склала 365,4, за 2016 рік - 394,0 (зниження на 7,8%).

Медичні працівники спільно з первинною ланкою беруть участь в роботі по ранньому виявленню гіпертонічної хвороби. Показники виявлення цієї патології достатньо стабільні – до 30% від оглянутих.

В районі за рік виявлено 40 випадків туберкульозу легень (проти 56 в минулому році), з них занедбаних – 5 (12,5%) проти 5 (8,9%). Вперше за останні роки не відбулось зростання захворюваності на туберкульоз: 76,1 на 100 тисяч населення (проти 121,0 в 2016 році).

З метою раннього виявлення хворих на туберкульоз зроблено 24910 ФГ-обстежень. План обстежень виконаний повністю. До обстежень в минулому році не залучався виїзний флюорограф обласного протитуберкульозного диспансеру (такі виїзди плануються і проводяться для району 1 раз на 2-3 роки). При флюорографічному обстеженні жителів району виявлено 554 хворих з різною патологією, з них: активний та неактивний туберкульоз – 87, онкологічна патологія – 4, пневмонії – 48, серцево-судинні захворювання – 304, інша патологія – 111, що практично на рівні виявлення захворювань в минулих роках.

Відсоток охоплення новонароджених вакцинацією БЦЖ в акушерському відділенні зріс з 30,5 до 83,3 (показник цілком залежить від наявності вакцини).

Станом на 1 січня 2018 року на обліку у районного інфекціоніста знаходиться 73 ВІЛ-інфікованих осіб. Серед них 57 дорослих та 16 дітей. 9 дітей із статусом СНІД, які народились від ВІЛ інфікованих матерів. За 2017 рік взято на облік 12 осіб, з них 4 дітей, в тому числі 2, які народилися від ВІЛ-інфікованих матерів. Померло 4 ВІЛ – інфікованих осіб. Особи, що стоять на обліку, в основному - молоді люди працездатного віку. 90% з них – соціально неблагополучні, вживають наркотики, зловживають алкоголем.

В поліклінічному відділенні продовжує роботу кабінет “Довіра”, де кожний бажаючий житель району може пройти анонімне та безкоштовне обстеження на ВІЛ. За минулий рік всього по району обстежено на ВІЛ-інфекцію 1721 особа, з них швидкими тестами – 358 осіб. Виявлено 11 позитивних, з них – 6 осіб виявлено швидкими тестами. Захворюваність на ВІЛ-інфекцію за 2017 рік складає 22,8 на 100 тис. населення, за 2016 рік - 24,9 на 100 тис. населення.

За окремими графіками проводились виїзди спеціалістів КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ» по проведенню комплексних оглядів населення, в першу чергу організованих дитячих колективів в населених пунктах району – цей контингент був оглянутий в повному обсязі.

За минулий рік в лікарні показники роботи всіх параклінічних служб стабілізувались та мають тенденцію до поліпшення. Це відділення функціональної діагностики та ендоскопії, фізіотерапія та клініко – діагностична лабораторія, рентгенівський кабінет.

Стаціонарна допомога помітно покращила свої показники роботи: середнє число зайнятості ліжка по району склало 354,4 днів ( по районам області за 2016 рік – 320,6), рівень госпіталізації становить 22, 7, як і в 2016 році (по районам області у 2016 році – 20,9).

За минулий рік в стаціонарі проліковано 11931 хворих проти 11805 у 2016 році. Із них жителів інших районів та міст – 2962 (25%), в тому числі жителів Куликівського, Городянського та Ріпкинського районів – 710 (6,0%). В плановому порядку по району госпіталізовано тільки 5000 хворих, що становить 41,9%, більша частина госпіталізована за екстреними показаннями. Хворі пенсійного віку склали 39,1%.

Виконання плану ліжко-днів – 106,0%.

По відділенням ліжка працювали з достатнім навантаженням, крім дитячих інфекційних ліжок – 78,5% від плану, офтальмологічних – 91,2%.

Середня тривалість перебування на ліжку 10,7 (проти 11,0 за 2016 рік).

В стаціонарі померло 184 чоловіки, з них в термін до 1 доби перебування - 49, що становить 26,6%. Проведено розтинів – 39 (21,2%), розбіжність діагнозів – 1(2,6%). Суттєво поліпшились показники хірургічної роботи як в стаціонарі - 637,1 на 10 тис. населення (+13,4%), так і в поліклініці – 718,2 на 10 тис. населення (+8,2%). Не реєструвалась смертність від гострої хірургічної патології. Слід відзначити, що показники хірургічної роботи кращі в районах області.

Фінансово-господарська діяльність КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ» проводилась у відповідності до діючого законодавства. Бюджетні призначення на 2017 рік по загальному фонду бюджету, використані на 98,4% до уточненого річного плану. При уточненому річному плані 48990,4 тис.грн. використано 48187,9 тис. грн.

Захищені статті склали 47092,7 тис. грн., що становить 97,7% від загальної суми виконання бюджету.

Заробітна плата з нарахуваннями виплачена в сумі 37917,8 тис.грн. (За рік розмір середньої заробітної плати лікаря (без відрахувань) склав 7271,78 грн., середнього медичного працівника (без відрахувань) – 4178,0 грн.)

Витрати загального фонду на медикаменти склали 1335,0 тис.грн. Видатки на 1 ліжко-день становили 9,71 грн. (з них за кошти спецфонду – 0,84 грн., за кошти загального фонду – 8,87 грн.).

Витрати на харчування за кошти загального фонду склали 365,7 тис.грн. Вартість харчування на 1 ліжко/день складає 7,44 грн. (з них за кошти спецфонду – 4,63 грн., за кошти загального фонду – 2,81 грн.).

Енергоносії оплачені на суму 5881,2 тис. грн.

Від платних послуг надійшло коштів на суму 1147,1 тис.грн.

Кошти були перераховані за медикаменти, медичні бланки, канцелярські товари, ремонт та повірку медичного обладнання, оплату відряджень на підвищення кваліфікації тощо.

Благодійних внесків надійшло на суму 1495,4 тис.грн., в тому числі в натуральному виразі – 704,9 тис.грн. Це дало змогу оплачувати медикаменти та перев’язувальні засоби, медичні бланки, миючі засоби, інвентар, покращити харчування пацієнтів та умови їх перебування на ліжку, а також перерахувати кошти за стерилізатор повітряний в офтальмологічне відділення вартістю 11,9 тис.грн., відсмоктувач медичний в операційний блок вартістю 29,6 тис.грн. Медичні працівники району продовжують забезпечувати реалізацію діючих державних та районних медичних програм. Так, на лікування постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи використано: при амбулаторному лікуванні на безкоштовні медикаменти та послуги зубопротезування– 422,8 тис. грн., на лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет з державного та місцевих бюджетів профінансовано 1386,2 тис. грн., на пільгове забезпечення ліками при амбулаторному лікуванні ветеранів та учасників бойових дій – 10,5 тис. грн., при їх стаціонарному лікуванні: на медикаменти – 6,5 тис. грн. та харчування – 17,5 тис. грн., на безкоштовне зубопротезування ветеранів війни та АТО – 65,5 тис. грн. Молочних сумішей за даний період придбано за кошти загального фонду бюджету на суму 10,3 тис.грн.

Загальна сума використаних за цими напрямками бюджетних коштів становить 1919,3 тис. грн.

Постійна увага приділялась виконанню діючих цільових соціальних районних програм протидії захворюванню на туберкульоз на 2017 рік та протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки.

В останні роки лікарня отримує постійну додаткову цільову фінансову підтримку від районної державної адміністрації, районної ради та сільських, селищних рад. В минулому році ця фінансова допомога була як ніколи вагома та спрямована, в першу чергу, на поліпшення матеріально – технічної бази.

Так, за кошти Державного фонду регіонального розвитку, за сприяння райдержадміністрації та особисто голови райдержадміністрації, проведена реконструкція системи теплозабезпечення комунального лікувально – профілактичного закладу «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради з установкою додаткових котлів (вартість проекту склала 3549,0 тис. грн.). Це дасть економію коштів в споживанні газу.

За кошти сільських, селищних рад на загальну суму 322,3 тис. грн. проведені поточні ремонти терапевтичного відділення, покрівлі та ліфта головного стаціонарного корпусу, автомобілю пункту надання невідкладної допомоги хворим вдома поліклінічного відділення, проводилась реконструкція старого приміщення харчоблоку. (За кошти Гончарівської об’єднаної громади та Рудківської сільської ради проводився поточний ремонт терапевтичного відділення з кардіологічними ліжками з заміною вікон, плінтусів, лінолеуму (виділено по 100,0 тис. грн.). Гончарівська об’єднана громада виділила 51,0 тис. грн. на придбання матеріалів для проведення ремонту будівлі старого харчоблоку власними силами ЦРЛ, Серединська (10,0 тис. грн.), Мохнатинська (5,0 тис. грн.), Киселівська (10,0 тис. грн.) Петрушинська (5 тис. грн.) сільські ради виділили кошти, за які придбана металочерепиця та будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт покрівлі головного корпусу. Хмільницька (10,0 тис. грн.), Слабинська (4,6 тис. грн.), сільські ради надали фінансову допомогу для проведення поточного ремонту ліфта основного корпусу лікарні. Завдяки допомозі Роїщенської сільської ради (26,7 тис. грн.) проведений ремонт автомобілю пункту надання невідкладної допомоги хворим вдома поліклінічного відділення.)

Завдяки спонсорській допомозі сільських рад на суму 333,6 тис. грн. придбана нова та реконструйована наявна апаратура для відділення анестезіології та інтенсивної терапії, операційного блоку, відділення функціональної діагностики та ендоскопії. (Роїщенська та Киїнська сільські ради надали лікарні відповідно 23,3 тис. і 31,7 тис. грн. для реконструкції освітлювача стельового безтіньового для операційного блоку (загальна вартість роботи 55,0 тис. грн.)

Н.Білоуська сільська рада виділила 100,0 тис. грн., а Анисівська сільська рада - 50,0 тис. грн. для придбання обладнання і апаратури у відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Закуплено: 2 столи маніпуляційні на 4,8тис. грн., стіл інструментальний вартістю 1,46 тис. грн., 2 монітори пацієнта Біомед ВМ800А за 84,6 тис. грн., монітор пацієнта Біомед ВМ800С за 49,9 тис. грн., 3 датчики до моніторів вартістю 8,4 тис.грн. та 3 манжети до моніторів на 0,84 тис.грн.

Киїнська сільська рада надала фінансову можливість закупити для операційного блоку медінструментарій на 64,3 тис. грн., придбати апарат високочастотний електрохірургічний за 39,8 тис. грн. та реєстратор ЕКГ до Холтерівської системи моніторування за 24,5 тис. грн.)

За сприяння народного депутата України Микитася М.В. придбані 3 сучасних датчики для ультразвукового апарату вартістю 511,5 тис. грн.

Централізовано для електронного супроводу пацієнтів кабінету «Довіра» отримана комп’ютерна техніка та програмне забезпечення на загальну суму 19,1 тис. грн. За рахунок коштів бюджету розвитку придбаний котел харчо - варильний КПЕ -160 вартістю 35,0 тис. грн., за благодійні кошти отриманий кондиціонер для приймального відділення за 8,0 тис. грн., від ТОВ «Кімберлі –Кларк Україна» отримано стерилізатор повітряний на суму 8,8 тис. грн.

Всього за рік придбано апаратури та обладнання в лікарню на загальну суму 957,48 тис. грн.

Від Чернігівського районного благодійного фонду «Милосердя» надано медичного обладнання і апаратури на 307,4 тис. грн. (блок живлення для апарату УЗД; гастрофіброскоп «Олимпас», інструментарій для операційного лапароскопу, стоматустановка, реєстратор натискань програмований для лабораторії, проведено доукомплектування другої стоматустановки, здійснена реконструкція системи освітлення колоноскопа.

Крім того, лікарня спрямувала 587,0 тис. грн. зароблених коштів на поточні видатки по забезпеченню сталого та відповідного до діючих вимог функціонування наявного обладнання, апаратури та устаткування, включаючи проведення його поточних ремонтів та метрологічної повірки.

Аудиторська перевірка фінансово-господарської діяльності проводилась з 29.05. по 11.07.2017 року Управлінням Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області. Виявлені незначні порушення були усунуті до кінця року, про що надано відповідне повідомлення в Держаудитслужбу.

Лікарня багато років являється базовим медичним закладом, в якому за наказом МОЗ України лікарі можуть проходити інтернатуру. Цей статус також підтверджений наказом МОЗ України і в 2017 році проходили інтернатуру 4 лікарі за фахом: 1 – анестезіологія та інтенсивна терапія, 1 – ортопедія і травматологія, 2 – акушерство та гінекологія.

Кадровий склад на 98,3% укомплектовано фізичними особами: з 622,0 посад за штатом зайнято – 611,5 посад. Лікарів - 94 особи, середнього медичного персоналу – 250 осіб. Із загальної кількості лікарів-фахівців 74,5% мають атестаційну категорію (по районам області – 65,9%), 47,2% середнього медичного персоналу атестовані (по районам області – 40,5%). Головний лікар та його заступники мають вищі атестаційні категорії з організації та управління охороною здоров’я. Ведеться планова робота з особами, які зараховані до кадрового резерву на посади першої та другої функціонально-посадових груп. Річні плани підготовки та атестації медичних працівників виконані 100% (за рік підготовлено 87 працівників).

Вакантних посад по лікарні – 10,5 одиниць, в т.ч. лікарі – 3,5, фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою – 0,25, інший персонал – 6,75.

Нещасні випадки в лікарні не реєструвались.

В лікарні на балансі перебуває 8 транспортних засобів (1 – УАЗ -3962 переданий для роботи в АТО), 28 будівель (в старому приміщенні харчоблоку ведеться ремонт), 565 одиниць медичного та іншого обладнання. На всі об’єкти нерухомого майна оформлені технічні паспорти. За рік списані в установленому порядку калориметр (1993р.), сухожарова шафа (2009р.) та стоматологічна установка УС 10/100 (1995р.).

На виконання Закону України «Про публічні закупівлі» та Положення про здійснення допорогових закупівель товарів, робіт і послуг комунальними закладами, установами та підприємствами Чернігівської районної ради із використанням системи електронних закупівель ProZorro, затвердженого рішенням Чернігівської районної ради 22.12.2016 року, впродовж року проведено 129 різних процедур.

З метою якомога більшої інформаційної доступності роботи лікарні створений та достатньо активно наповнюється актуальною інформацією та новинами сайт закладу.

2018 рік для лікарні - це рік підготовки до початку роботи в складі госпітального округу. Проте на фоні всіх реформ для медичних працівників незмінним залишається головне завдання: продовжувати цілеспрямовану роботу по профілактиці та лікуванню людей на всіх, і в першу чергу, пріоритетних напрямках охорони здоров’я:

- долучення до системи e-Helth;

- подальше поліпшення системи управління якістю медичної допомоги, відпрацювання і запровадження стандартів обстеження та лікування пацієнтів на основі затверджених локальних протоколів надання медичної допомоги та маршрутів пацієнтів при різних захворюваннях та станах у відповідності до діючих вимог;

- підвищення рівня преємності та послідовності надання медичної допомоги на всіх етапах її надання;

- належне виконання діючих соціальних державних та районних програм;

- постійне підвищення рівня кваліфікації медичних кадрів району;

- активне впровадження сучасних методів діагностики та лікування;

- зміцнення матеріально-технічної бази, укомплектування сучасним обладнанням та апаратурою.

Головний лікар КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ» Д.М.Руденко

Назад

17 Березня 2017 17:27
22 березня 2017 року Засідання постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, транспорту та інфраструктури. Початок об 11.00 , мала зала.

17 Березня 2017 17:24
21 березня 2017 року Спільне засідання постійних комісій районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, спорту та туризму та з питань розвитку місцевого самоврядування та здійснення децентралізації. Початок о 10.00 .

17 Березня 2017 17:24
22 березня 2017 року Прямий телефонний зв’язок Лугової В.М. – начальника управління соц. захисту населення райдержадміністрації. Час проведення: 09.00 до 10.00.

17 Березня 2017 17:16
21 березня 2017 року Засідання постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, екології та агропромислового розвитку. Початок о 12.00 .

17 Березня 2017 17:15
21 березня 2017 року Вручення ювілейних медалей «70 років Перемоги над нацизмом». За участю голови райдержадміністрації Коржа В.Б. Початок о 14.00, Кархівська ЗОШ.

10 Березня 2017 17:24
18-19 березня 2017 року Чемпіонат району з міні-футболу. Початок о 10.00 , м. Славутич.

10 Березня 2017 16:48
17 березня 2017 року Зустріч випускників загальноосвітніх шкіл району з представниками вищих навчальних закладів області. Початок о 10.00,велика зала.

10 Березня 2017 16:47
16 березня 2017 року Загальні збори громадян в с. Количівка Іванівської сільської ради. Початок о 15.00, приміщення ЗОШ.

10 Березня 2017 16:46
16 березня 2017 року Вручення ювілейних медалей «70 років Перемоги над нацизмом». Початок о 13.30, Трисвятськослобідська ЗОШ.

10 Березня 2017 16:44
16 березня 2017 року Загальні збори громадян в с. Андріївка. Початок об 11.00, приміщення сільської ради.

10 Березня 2017 16:43
16 березня 2017 року Районна краєзнавча конференція. Початок о 10.00,велика зала.

10 Березня 2017 16:43
15 березня 2017 року Загальні збори громадян в с. Іванівка. Початок о 14.00, приміщення будинку культури.